EuroNCAP – Best in Class Cars of 2021

Organizacja EuroNCAP opublikowała listę samochodów, które osiągnęły najlepsze wyniki w swoich kategoriach. Wśród samochodów, które w 2021 roku poddano testom zderzeniowym wiele zdobyło maksymalną ocenę pięciu gwiazdek, ale ze względu na różną nie mogły zostać porównane.

Bardziej wiarygodną oceną jest opublikowanie najlepszych w swojej klasie. Aby określić najlepszego w klasie, oblicza się sumę ważoną wyników w każdym z czterech obszarów oceny: osoba dorosła, dziecko, pieszy i asystent bezpieczeństwa. Suma ta służy jako podstawa do porównania pojazdów. Samochody kwalifikują się do „Najlepszego w klasie” tylko na podstawie ich oceny ze standardowym wyposażeniem bezpieczeństwa. Dodatkowe oceny oparte na wyposażeniu opcjonalnym są wykluczone.

EuroNCAP – 11 rozbitych modeli, 7 na pięć gwiazdek, są też dwaj przegrani

EuroNCAP – elektryczny Ford Mustang Mach-E z 5-gwiazdkową oceną

Od 2021 r. Euro NCAP przyznaje również nagrodę za najlepsze wyniki w zakresie bezpieczeństwa testowanych samochodów z napędem wyłącznie elektrycznym. Chociaż te samochody mogą być w różnych kategoriach wielkości, organizacja ma nadzieję, że nagroda będzie wskazówką dla konsumentów, którzy szukają maksymalnego bezpieczeństwa w swoim elektrycznym pojeździe.

Źródło: EuroNCAP