GDDKiA – udostępniono do ruchu 322 km nowych dróg (podsumowanie 2022) roku)

Koniec roku to czas podsumowań. Zapraszamy zatem do naszego résumé ostatnich 12 miesięcy. Udostępniono do ruchu 322 km nowych dróg. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 4887,1 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1799,7 km autostrad i 3087,4 km dróg ekspresowych.

W realizacji mamy 103 zadania (PBDK, PB100 oraz dwa zadania spoza PBDK) o łącznej długości 1325,9 km. W postępowaniach przetargowych jest obecnie 13 zadań o łącznej długości 168,8 km z Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) oraz trzy obwodnice o długości 21,9 km z rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100).

– Ważne decyzje i konkretne działania przyczyniły się do tego, że w wyjątkowej sytuacji spowodowanej wojną w Ukrainie inwestycje drogowe były realizowane zgodnie z planem. To kolejny rok, kiedy zdajemy test odpowiedzialności i skuteczności. Ten intensywny rok na budowach dróg krajowych przyniósł ponad 300 km nowych tras. Ponadto podpisaliśmy 24 umowy na realizację odcinków o łącznej długości ponad 330 km i wartości blisko 13 mld zł. Ta kwota to perspektywa i stabilność dla branży – podkreślał Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.  
 – Jednak zanim rozpocznie się realizacja, musimy wybrać wykonawcę. I w tym momencie przychodzi czas na postępowania przetargowe. W tym roku zostało ogłoszonych 20 przetargów na realizację zadań o łącznej długości ok. 226 km – dodał Tomasz Żuchowski, Szef GDDKiA.

Rok 2022 inny niż wszystkie

To nie był łatwy rok. Od lutego mierzymy się z wyjątkową sytuacją geopolityczną, która wpływa również na rynek zamówień publicznych w Polsce. Ma to miejsce w czasie, gdy rynek inwestycji drogowych jest rozgrzany, prace na budowach są zaawansowane i ogłaszane są kolejne przetargi na realizację. Głównym celem było utrzymanie płynności i stabilności rynku poprzez kontynuację rozpoczętych budów oraz umożliwienie składania odpowiednio skalkulowanych ofert. Mimo wymagających okoliczności zamykamy ten rok dopisując do licznika nowych dróg 322 km.

Auto Świat – ostatnie w historii wydanie w sprzedaży

W 2022 roku udostępniono kierowcom 322 km dróg:  

 • A1 Piotrków Trybunalski Południe – Kamieńsk 24,2 km
 • A18 Żary Zachód – Iłowa 21,9 km
 • S3 węzeł Kijewo 1,7 km
 • S5 Ornowo – Wirwajdy 5 km
 • S5 Nowe Marzy – Świecie Południe 23,3 km
 • S5 Świecie Południe – Bydgoszcz Północ 22,4 km
 • S6 Bożepole Wielkie – Luzino 10,4 km
 • S6 Luzino – Szemud 10,3 km
 • S6 Szemud – Gdynia Wielki Kack 20,2 km
 • S7 Napierki – Mława 14 km
 • S7 Pieńki – Płońsk 13,8 km
 • S7 Warszawa Lotnisko – Lesznowola 6,5 km
 • S7 Naprawa – Skomielna Biała 3,1 km
 • S14 Łódź Lublinek – Aleksandrów Łódzki 12,2 km
 • S17 Warszawa Wschód – Lubelska 2,5 km
 • S19 Niedrzwica Duża – Kraśnik 20 km
 • S19 Zdziary – Rudnik nad Sanem 8,2 km
 • S61 Suwałki – Budzisko 24,2 km
 • S61 Szczuczyn – Ełk Południe 23,3 km
 • DK9 obwodnica Iłży 7,2 km
 • DK15 obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego 17,73 km
 • DK25 obwodnica Brzezia 8,5 km
 • DK35 obwodnica Wałbrzycha 1,1 km – (inwestycja podzielona na dwa odcinki, miejski finansowany przez Prezydenta Wałbrzycha o dł. 5 km i pozamiejski finansowany przez GDDKiA o długości 1,1, km)
 • DK40 obwodnica Kędzierzyna-Koźla (etap II)  14,3 km
 • DK51 obwodnica Smolajn 1,8 km
 • DK73 Kielce – Brzeziny/Morawica 4,2 km

Wraz z oddaniem S5 Ornowo – Wirwajdy, oznakowano jako drogę ekspresową obwodnicę Ostródy, której kontynuacją jest ten odcinek. To łącznie ponad 12 km drogi klasy S.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że budowa fragmentu S61 na odcinku Łomża Południe – Łomża Zachód o długości 7,2 km również się zakończyła, jednak zostanie on dopuszczony do ruchu w przyszłym roku po wybudowaniu węzła Łomża Zachód.

Najważniejsze liczby 2022 roku 

Wyżej wymieniliśmy już nowe odcinki dróg udostępnione dla kierowców. Było to 26 odcinków i prawie 322 km! Ponadto w 2022 roku ogłoszonoy przetargi dla 20 odcinków o łącznej długości ponad 226,8 km.  Jest to jedenaście zadań z PBDK o łącznej długości 135,2 km, trzy obwodnice z PB100 o łącznej długości 21,9 km, pięć zadań powyżej 100 mln zł i łącznej długości 56 km oraz dobudowa II jezdni na odcinku S19 Sokołów Małopolski Północ – Jasionka.

Obecnie wśród przetargów w toku mamy 16 zadań. Tuż przed podpisaniem umowy jest jedno zadanie S10 Toruń Zachód – Toruń Południem, gdzie zakończyła się już standardowa kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). Z kolei w trakcie kontroli UZP jest obecnie postępowanie na S74 Kielce Zachód – Kielce (DK73). Jeszcze przed składaniem ofert jest sześć postępowań przetargowych ogłoszonych po 15 grudnia br. Są to dwa odcinki S16 Olsztyn Wschód – Barczewo i Barczewo – Biskupiec, S19 Lutcza-Domaradz oraz trzy odcinki S17 Piaski – Łopiennik, Krasnystaw Północ – Izbica, Izbica – Zamość Sitaniec. Pozostałe postępowania są już po otwarciu ofert i trwa ich ocena.

Od 1 stycznia 2022 r. podpisano 24 umowy na drogi o łącznej długości 333,4 km i wartości ok. 12,8 mld zł. Z tego 22 umowy to zadania z PBDK o łącznej długości 313,7 km i wartości ponad 12,4 mld zł, jedna obwodnica z PB100 o długości 5,9 km i wartości blisko 76 mln zł oraz dobudowa II jezdni na S19 Sokołów Małopolski – Jasionka o długości 13,8 km i wartości 273 mln zł.

W 2022 roku uzyskano decyzje ZRID dla 40 zadań. 27 odcinków dotyczy dużych zadań z PBDK, osiem dotyczy obwodnic z PB 100 oraz pięć odcinków zadań pow. 100 mln zł.

Wydatki inwestycyjne GDDKiA na koniec listopada 2022 r. wyniosły ponad 12,5 mld zł. Jest to ok. 3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jest to też drugi, po rekordowym 2020 r., najwyższy wynik w ostatnich pięciu latach. Prognozowane wykonanie na koniec 2022 r. wyniesie około 15 mld zł.

Przegląd inwestycji drogowych w Polsce

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. 

13 grudnia br. Rada Ministrów przyjęła Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Program zakłada ukończenie wszystkich planowanych obecnie dróg szybkiego ruchu i połączenie wszystkich polskich regionów i miast wojewódzkich siecią bezpiecznych i komfortowych dróg. Łącznie na realizację inwestycji ujętych w nowym Programie przeznaczona zostanie kwota ok. 294,4 mld zł. Jest to największy program drogowy w historii Polski.

W Programie ujęte zostały takie drogi jak m.in. Zachodnia Obwodnica Szczecina, droga ekspresowa S11 z Pomorza Środkowego na Górny Śląsk, droga S10 od Szczecina do Warszawy i Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej.

Rok aneksów waloryzacyjnych – reakcja na sytuację na rynku

24 maja br. Rada Ministrów podjęła decyzję o zwiększeniu limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych o 2,6 mld zł oraz Programu budowy 100 obwodnic o 115 mln zł. Decyzja obejmuje też podniesienie do 10 proc. limitu waloryzacji dla kontraktów, dla których dotąd był on na niższym poziomie.

Obecnie w umowach GDDKiA stosowany jest 10-procentowy limit waloryzacyjny. Obejmuje on umowy zawierane na wszystkich etapach prac nad inwestycją drogową, tj. od opracowania dokumentacji przygotowawczej, poprzez projekt, aż po roboty budowlane i nadzór nad realizacją kontraktu.

Od lipca 2022 r. podpisano aneksy waloryzacyjne łącznie dla 114 inwestycji realizowanych przez 26 wykonawców. Podpisywane aneksy dotyczą inwestycji realizowanych w ramach rządowych programów PBDK oraz PB100. Aneksy obejmują wynagrodzenie za prace wykonane po 24 lutego br., czyli po agresji Rosji na Ukrainę i związanych z tym skutków ekonomicznych.

Rozpoczęto również proces polegający na podwyższeniu limitu waloryzacyjnego bądź wprowadzeniu klauzuli waloryzacyjnej do już zawartych umów na bieżące utrzymanie dróg oraz na mniejsze zadania inwestycyjne (poza PBDK oraz PB100). Do tej pory do GDDKiA wpłynęło 325 wniosków o waloryzację wynagrodzenia. Podpisano już 89 aneksów waloryzacyjnych. Rozpatrujemy kolejne wnioski.

GDDKiA największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

W związku z podpisaniem w 2022 roku kolejnych umów o dofinansowanie, GDDKiA stała się beneficjentem łącznie 80 projektów z dofinansowaniem unijnym dla inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna wartość tych inwestycji wynosi ponad 86,7 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to około 48,3 mld zł (wkład UE to około 41,1 mld zł). W ramach ww. umów zakontraktowaliśmy już ponad 94,5 proc. przyznanych nam środków unijnych.

II edycja konkursu „Innowacje w drogownictwie”

W celu wykorzystania potencjału polskich uczelni technicznych, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił II edycję Konkursu pod nazwą „Innowacje w drogownictwie”. We wszystkich trzech kategoriach (pierwsza: materiały i technologie drogowe; druga: inżynieria ruchu, inteligentne systemy zarządzania ruchem, rozwiązania BRD oraz trzecia: optymalne konstrukcje inżynierskie) zgłoszone zostały w sumie 22 prace.

Auto Świat Katalog NOWOŚCI 2023 z kalendarzem już w sprzedaży

Transport roku… a może stulecia!

Na początku listopada informowaliśmy, że rozpoczyna się transport jakiego jeszcze na polskich drogach nie było. Tunel na odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów – Babica w woj. podkarpackim drążony będzie przez specjalną maszynę TBM (ang. Tunnel Boring Machine) o długości 112 m i średnicy tarczy 15,2 m! Transport tego olbrzymiego „kreta” to wyjątkowe przedsięwzięcie pod względem logistycznym i technicznym przygotowywane przez wiele miesięcy przez wyspecjalizowane firmy. Przejazd największych elementów podzielony został na dwa konwoje. Pierwszy miał miejsce w listopadzie, drugi w grudniu. Zarówno transport jak i sama maszyna są imponujące, dlatego postanowiliśmy ogłosić konkurs na jej nazwę. Zwyciężyła – Karpatka.

GDDKiA – dla przejazdu transportu TBM drogowcy obniżą o 36 cm jezdnię w Rzeszowie

Od 20 lat GDDKiA dba o utrzymanie i rozwój infrastruktury drogowej w Polsce

1 kwietnia 2022 r. obchodziliśmy okrągły jubileusz – 20 lat działalności GDDKiA! Przez nieco ponad dwie dekady pracy wydłużono sieć dróg szybkiego ruchu o 4368 km, a do końca 2025 r. zaplanowano poprawić ten wynik o 1081 km nowych autostrad i dróg ekspresowych.

Źródło: GDDKiA