GDDKiA – ostatni odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy oddany do ruchu

Od dziś kierowcy mogą korzystać z 4,6-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S2 pomiędzy węzłami Puławska i Warszawa Wilanów wraz z tunelem pod Ursynowem. To ostatni zrealizowany fragment trasy S2 Południowej Obwodnicy Warszawy, której długość obecnie wynosi ok. 33 km. Inwestycja ta jest ważna nie tylko dla mieszkańców Warszawy, ułatwiając komunikację między dzielnicami. To przede wszystkim uzupełnienie ciągu dla kierowców przemieszczających się tranzytem na osi wschód-zachód autostradą A2.

  • Domknięcie Południowej Obwodnicy Warszawy pozwoli sprawnie ominąć stolicę podróżującym autostradą A2.
  • Kamery, nisze alarmowe, czujniki pożaru i przejrzystości powietrza – to tylko niektóre elementy nowoczesnego systemu bezpieczeństwa w tunelu.
  • Zgodnie z naszymi apelami, tunel będzie wyposażony w odcinkowy pomiar prędkości, za który odpowiada Główny Inspektorat Transportu Drogowego.
– Zakończenie budowy i oddanie do ruchu tunelu na Południowej Obwodnicy Warszawy oznacza nie tylko uwolnienie mieszkańców południowych dzielnic stolicy od uciążliwego ruchu, ale też udrożnienie całego szlaku komunikacyjnego od granicy polsko-niemieckiej przez Poznań, Łódź, Warszawę aż po Mińsk Mazowiecki. To dobra wiadomość dla kierowców – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
 – Udostępniamy dzisiaj do ruchu najdłuższy tunel drogowy w Polsce. Wyczekiwany nie tylko przez kierowców przejeżdżających przez Warszawę, ale również przez mieszkańców stolicy. To nie tylko tunel, ale cała infrastruktura towarzysząca i sieć przebudowanych ulic. Przy tej okazji dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej inwestycji. Dziękuję wykonawcom, podwykonawcom, usługodawcom, dostawcom, wszystkim instytucjom i współpracownikom – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
– Oddajemy dzisiaj do ruchu tunel wyposażony w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa i detekcji zagrożeń. Bezpieczny i komfortowy obiekt, który usprawni komunikację w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz transport dalekobieżny – dodał Tomasz Żuchowski, Szef GDDKiA.

Tunel i 11 obiektów inżynierskich

Dwunawowy tunel o długości 2335 m jest obecnie najdłuższym takim obiektem drogowym w Polsce. W każdej nawie jezdnia o szerokość ok. 14,5 m ma po trzy pasy ruchu i pas awaryjny. Tunel schodzi pod powierzchnię między ul. Indiry Gandhi a ul. Pileckiego, a wychodzi na skarpie za ul. Nowoursynowską. To skomplikowany obiekt inżynierski zarówno pod względem projektowym, logistycznym jak i wykonawczym. Dużym wyzwaniem było poprowadzenie go pod pierwszą linią metra, przy zachowaniu ciągłości kursowania kolejki podziemnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest naszpikowany nowoczesną technologią. Jej zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem użytkowników tunelu. Sygnały z kamer i czujników trafiają do Centrum Zarządzania Tunelem pracującego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, gdzie przetwarzane są przez system zarządzania ruchem.

Dostęp do monitoringu, oprócz Centrum Zarządzania Tunelem, będą miały również Komenda Stołeczna Policji oraz Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawa. Wraz z otwarciem tunelu, zgodnie z naszymi apelami, uruchomiony został odcinkowy pomiar prędkości, za który odpowiada Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Dopuszczalna prędkość na tym odcinku wynosi do 80 km/h.

Ponadto w ramach zadania wybudowano 11 obiektów inżynierskich, węzeł zespolony Warszawa Ursynów, a także ekrany akustyczne, odwodnienie trasy, wygrodzenia drogi głównej, pozostałe urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wartość inwestycji, w której skład wchodzi m.in. wykonanie dokumentacji, wykupy gruntów, wykonanie robót oraz nadzór to ok. 1,66 mld zł. Koszt samych prac budowlanych to około 1,2 mld zł.

13 systemów bezpieczeństwa

Zgodnie z Dyrektywą tunelową Unii Europejskiej, która zawiera opis minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej, obiekt jest wyposażony w system zasilania podstawowego i awaryjnego, oświetlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne.

W układzie wentylacji zamontowany jest system pomiaru stężenia tlenku węgla i tlenku azotu. Automatycznie kontrolowana jest widoczność w tunelu, a czujniki wykryją i zasygnalizują pożar.

Obiekt pod Ursynowem wyposażony jest w system punktów alarmowych, komunikacji radiowej służb ratowniczych i porządkowych. W tunelu znajdują się również hydranty przeciwpożarowe, odwodnienie, kanalizacja deszczowa, przeciwpożarowa i drenażowa.

GDDKiA – warszawski tunel pod Ursynowem w oku 134 kamer i pod nadzorem czujników

Wzdłuż ścian tunelu znajdują się chodniki, które w razie potrzeby będą ciągami ewakuacyjnymi. Co 250 metrów ulokowano też przejścia pomiędzy nawami tunelu, a informację o odległości do tych przejść znajdziemy na tablicach oświetlenia awaryjnego.

Serce tunelu – Centrum Zarządzania Tunelem

W ramach inwestycji wybudowany został budynek, w którym znajduje się Centrum Zarzadzania Tunelem. Działa tam już Punkt Informacji Drogowej, a docelowo znajdzie się również Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem. Pracownicy Centrum Zarządzania Tunelem mogą wykorzystać system kamer i wideodetekcji do rozpoznania zagrożenia. To pozwoli na podjęcie decyzji i realizację stosownych działań. Może tak się stać np. w sytuacji, gdy mamy do czynienia z dużą ilością dymu i małą ilością ciepła.

Ograniczenia dla ciężarówek

Na oddanym do ruchu odcinku obowiązuje ograniczenie tonażowe dla pojazdów ciężarowych powyżej 16 ton. Zakaz poruszania się samochodów powyżej 16 ton obowiązuje w godzinach szczytu komunikacyjnego, czyli 7.00 – 10.00 i 16.00 – 20.00 z wyłączeniem pojazdów z identyfikatorem C-16.

S2 Południowa Obwodnica Warszawy

Droga ekspresowa S2 – Południowa Obwodnica Warszawy – spina autostradę A2 wchodzącą w skład europejskiej trasy E30, najważniejszego szlaku komunikacyjnego na osi wschód-zachód przebiegającego przez Europę.

GDDKiA – montaż iluminacji świątecznych w pasie dróg krajowych wymaga odpowiedniej zgody

W 2013 roku oddaliśmy do ruchu dwa odcinki trasy S2 od węzła Konotopa do węzła Warszawa Lotnisko i kolejny do węzła Puławska wraz z łącznikiem S79 do węzła Marynarska. Od grudnia ubiegłego roku kierowcy mają do dyspozycji kolejne dwa odcinki (ok. 14 km) od węzła Warszawa Wilanów do węzła Lubelska, łączące brzegi Wisły i autostradę A2 po wschodniej stronie Warszawy.

Dofinansowanie ze środków UE

Budowa drogi ekspresowej S2 na odcinku Puławska – Lubelska jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania ze środków UE dla trzech odcinków realizacyjnych o łącznej długości 18,6 km wynosi ok. 2 mld zł.

Źródło: GDDKiA