GDDKiA – nowy odcinek DK63 na sieci dróg w rejonie Łomży

Do użytku przekazano blisko 9-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 63 na południe od Łomży. Droga została poprowadzona nowym przebiegiem, od istniejącej drogi krajowej w rejonie Wygody do drogi ekspresowej S61, czyli do węzła Łomża Południe. W przyszłości ma ona przejąć ruch kierujący się od Zambrowa na Mazury, z pominięciem centrum Łomży.

Odcinek DK63 powstał w ramach budowy fragmentu drogi ekspresowej S61 od węzła Łomża Południe (z którym się łączy) do węzła Łomża Zachód. Ta część „eski” ma 7,1 km długości i pełny standard dwujezdniowej drogi ekspresowej o nawierzchni z betonu cementowego. Droga będzie gotowa – zgodnie z umową – w marcu przyszłego roku. Jednak kierowcy skorzystają z tego odcinka dopiero wówczas, gdy zostanie wybudowany węzeł Łomża Zachód, który będzie realizowany w ramach sąsiedniego zadania, S61 Łomża Zachód – Kolno.

Nowa jezdnia

Oddany  do użytku nowy odcinek DK63 ma 8,9 km długości i jest drogą jednojezdniową klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Droga ma po jednym pasie ruchu o szerokości 3,5 m w każdą stronę. Jezdnia o nawierzchni asfaltowej ma szerokość 7 metrów, plus tzw. opaski bitumiczne o szerokości 0,75 m.

GDDKiA – Via Carpatia udostępnia kierowcom cztery kolejne odcinki S19

Droga przystosowana jest do ciężkiego ruchu – obciążenie nawierzchni 11,5 tony/oś. Dodatkowo wybudowano wiadukt nad linią kolejową nr 49 relacji Śniadowo – Łomża, który dostosowany jest do ewentualnej przyszłej rozbudowy tej linii.

Droga dla rowerów

Równolegle do DK63 wybudowano jezdnie dodatkowe, rozprowadzające ruch lokalny, umożliwiające min. dojazd do sąsiadujących z inwestycją pól. Jednocześnie pełnią one funkcję ciągów pieszo-rowerowych. Tam, gdzie dodatkowe jezdnie nie mają zachowanej ciągłości wykonane zostały fragmenty ciągu pieszo-rowerowego. To wszystko umożliwiło pieszym i rowerzystom przemieszczanie się wzdłuż całej drogi krajowej nr 63.

GDDKiA – warszawski tunel pod Ursynowem w oku 134 kamer i pod nadzorem czujników

W trosce o środowisko

W ramach zrealizowanych prac, nie zabrakło też urządzeń ochrony środowiska. Powstały dwa duże przejścia dla zwierząt, w tym jedno – górą. Droga została również w znacznej części wygrodzona, co ma ograniczyć do minimum możliwość wtargnięcia zwierząt na jezdnię.

Źródło: GDDKiA