Audi – inteligentne funkcje optymalizują zasięg i wydajność ładowania zimą

Ogrzewanie foteli zamiast nadmuchu ciepłego powietrza, optymalne ciśnienie w oponach, parkowanie w garażu i wybór trybu „efficiency”: te, ale też inne czynniki decydują o tym, jak szybko akumulator wysokonapięciowy zostanie rozładowany – lub nie.

Co mogą zrobić użytkownicy Audi poza wymienionymi wskazówkami, by akumulator wysokiego napięcia w ich modelu e-tron pracował zimą wydajnie i dawał optymalny zasięg?

1. Ustawianie timera odjazdu i wstępnego ogrzewania

Wstępne ogrzewanie – podobnie jak ogrzewanie dodatkowe – ogrzewa do żądanej temperatury wnętrze pojazdu jeszcze przed wyjazdem. Oprócz uzyskania komfortu, jest to funkcja, która zapewnia większy zasięg. Dzieje się tak, ponieważ podczas ustawianego tzw. timerem wstępnego ogrzewania w czasie ładowania z zewnętrznego źródła energii – na przykład z domowego wall boxa lub z publicznego punktu ładowania – energia, która jest potrzebna do ogrzania akumulatora zimą, jest kierowana również do wnętrza pojazdu. W rezultacie podczas jazdy zużywana jest mniejsza moc grzewcza, co z kolei wpływa korzystnie na zasięg. Jest to szczególnie istotne w przypadku doprowadzania akumulatora do komfortowej temperatury bez wstępnego podgrzewania podczas krótkich, energochłonnych podróży.

2. Planer podróży Audi e-tron

Planer podróży Audi e-tron uzupełnia funkcje nawigacji Audi MMI (MMI = Multi Media Interface) o około 30 szczegółowych informacji i pomaga zoptymalizować wymagania e-mobilności, zwłaszcza podczas jazdy na średnich i długich dystansach. Oblicza najszybszą trasę, uwzględnia dane o ruchu drogowym, bierze pod uwagę styl jazdy kierowcy, oblicza czas ładowania pojazdu i uwzględnia go w całkowitym czasie jazdy. Użytkownik otrzymuje również podstawowe informacje, takie jak moc ładowania lub przyłącza oraz typ wtyczki w poszczególnych punktach ładowania. System pokazuje również, czy stacje ładowania są dostępne czy zajęte. Planer podróży Audi e-tron daje pierwszeństwo wysokowydajnym stacjom ładowania HPC (HPC = High Power Charging = ultraszybkie ładowanie), a w modelach e-tron GT quattro aktywuje podczas jazdy wstępne ogrzewanie akumulatora.

Audi – rocznicowe daty na 2022 rok

Dzięki aktywnemu systemowi planowania podróży Audi e-tron, elektryczny pojazd spod znaku czterech pierścieni zawsze szuka najbardziej efektywnej drogi do celu. Dodatkowo, kalkulator zasięgu na stronie internetowej pokazuje różnice w zasięgu dla Audi e-tron i Audi e-tron Sportback – w zależności od temperatury zewnętrznej, trybu jazdy, wielkości obręczy kół oraz korzystania z ogrzewania i klimatyzacji.

3. Ładowanie przy niskich temperaturach

Inteligentny system zarządzania akumulatorem (BMS) komunikuje się z punktem ładowania lub z wall boxem, w celu optymalizacji mocy i możliwie „najłagodniejszego” ładowania prądem zmiennym. Ładowanie jest regulowane automatycznie, a system je kończy, gdy tylko bateria jest pełna lub gdy osiągnięty zostanie zdefiniowany poziom naładowania, np. 80 procent. Podczas procesu ładowania, BMS monitoruje napięcie w poszczególnych ogniwach i w razie potrzeby je wyrównuje. Dodatkowo, inteligentne zarządzanie włącza ogrzewanie akumulatora. Jeśli temperatura akumulatora spadnie poniżej określonej wartości granicznej, BMS automatycznie zmniejsza moc ładowania, aby priorytetowo traktować późniejszą wysoką sprawność akumulatora. W sumie, powolne ładowanie ma pozytywny wpływ na żywotność akumulatora. Gdy temperatura na zewnątrz jest niska, zaleca się ładowanie jak najszybciej po zakończeniu jazdy. Akumulator jest wtedy jeszcze rozgrzany i ładuje się delikatniej i szybciej.

Audi / IONITY – ponad 5000 nowych punktów szybkiego ładowania do roku 2025 i nowe stacje w Polsce

4. Prognoza zasięgu na cyfrowej desce rozdzielczej

Prognoza zasięgu opiera się na danych stanu naładowania akumulatora wysokiego napięcia oraz na prognozie zużycia energii. Na prognozę wpływa wiele czynników, a przede wszystkim zużycie energii przez układ napędowy. Znacznie mniejszy wpływ mają tu odbiorniki odpowiedzialne za funkcje komfortowe pojazdu oraz klimatyzacja. Przy prognozowaniu zasięgu Audi rozróżnia dwa scenariusze: jazda z nawigacją aktywną i nieaktywną. W przypadku jazdy z nawigacją aktywną, przewidywane zużycie energii wynika z profilu trasy (ograniczenia prędkości, zielone światła, różnice wzniesień) oraz z aktualnych informacji o ruchu drogowym, np. korkach. Brane pod uwagę jest również średnie zużycie energii na ostatnich 100 kilometrach oraz zużycie energii przez funkcje komfortowe oraz klimatyzację. Gdy nawigacja jest nieaktywna, do prognozowania zużycia energii przez system napędowy stosowana jest średnia z ostatnich 100 kilometrów. Oceniane jest również zużycie energii na potrzeby funkcji komfortowych i klimatyzacji. Włączając i wyłączając urządzenia zwiększające komfort, użytkownicy mogą zobaczyć ich bezpośredni wpływ na prognozę zasięgu.

5. Dbałość o akumulator wysokonapięciowy

Każdy, kto często odbywa krótkie podróże samochodem, powinien ładować akumulator do maksymalnie 80 procent, by zachować jego pojemność na dłuższe dystanse i przedłużyć jego żywotność. Z drugiej strony dobrze jest unikać długotrwałego rozładowania, czyli sytuacji gdy poziom naładowania przez dłuższy czas wynosi poniżej 20 procent. Osoby, które często podróżują samochodem mogą naładować akumulator do 100 procent, ale zaraz potem powinny rozpocząć jazdę. Idealnym rozwiązaniem dla samochodu, którego postój trwać będzie dłużej niż 12 godzin, jest w okresie zimowym utrzymywanie poziomu naładowania w przedziale od 40 do 80 procent.

6. Profil geoładowania

Ta zautomatyzowana funkcja w Audi e-tron zapisuje w pojeździe, że kierowca, w określonych miejscach, może aktywować wcześniej skonfigurowane profile ładowania.

Po ustawieniu w MMI ustawień ładowania w oparciu o lokalizację i zapisaniu ich za pomocą współrzędnych GPS, można skonfigurować ustawienia i ramy czasowe procesu ładowania. Użytkownicy mogą ustawić profile ładowania dla kilku adresów.

7. Predyktywne ogrzewanie wstępne

By móc wykorzystać wysoką moc ładowania HPC w Audi e-tron GT, którego ładować można z mocą do 270 kW, akumulator wysokonapięciowy musi mieć określoną temperaturę. Osiąga się ją dzięki odpowiednio dostosowanemu wstępnemu ogrzewaniu lub schłodzeniu akumulatora podczas jazdy. Gdy w planerze podróży Audi e-tron jako cel zostanie podana stacja ładowania HPC, algorytm oblicza przewidywany czas przyjazdu i na tej podstawie określa niezbędną moc ogrzewania lub chłodzenia, tak by w krótkim czasie postoju można było od razu uzyskać dostęp do wysokiej mocy ładowania. Na życzenie klienta odpowiednio regulowana jest również temperatura wnętrza.

8. Wygoda i zmniejszenie oporów

Mniejszy rozmiar obręczy kół, węższe opony i odpowiednie ciśnienie powietrza w nich, mogą zimą zmniejszyć opór toczenia opon. Z kolei boksy dachowe zwiększają opór aerodynamiczny. We wnętrzu samochodu włączenie ogrzewania kierownicy i foteli zamiast nadmuchu ciepłego powietrza pozwala oszczędzać energię, ponieważ działa blisko ciała i zużywa mniej prądu. Utratę zasięgu ogranicza również przełączenie w tryb recyrkulacji powietrza.

Źródło: Audi