Nowe znaki przy polskich drogach stworzone dla właścicieli pojazdów elektrycznych

Przy polskich drogach już wkrótce pojawią się nowe znaki drogowe, które będą one informowały o najbliższych miejscach ładowania pojazdów elektrycznych. Jednocześnie zmieni się również sposób oznaczania miejsc parkingowych przeznaczonych na postój pojazdów z napędem elektrycznym podczas ładowania.

Od 2 grudnia 2021 roku zaczną obowiązywać przepisy wykonawcze pozwalające na umieszczanie nowych znaków przy polskich drogach: D-23b oraz D-23c. Nowe znaki zwiększą świadomość innych kierowców, którzy często nie wiedzą, że takie stacje w Polsce funkcjonują już od dawna. Pod koniec października 2021 roku w Polsce funkcjonowało 1712 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych – 3337 punktów.

Znak D-23b stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych będzie miał na celu wskazanie stacji paliw wyposażonej w punkt ładowania pojazdów elektrycznych. Stowarzyszenie zwróciło uwagę, że jeżeli stacja paliw prowadzi także sprzedaż innych paliw do napędu pojazdów, nowe regulacje dopuszczają umieszczenie w dolnej części znaku napisu określającego rodzaj takiego paliwa  – LPG, CNG, LNG lub wodór (H2).

Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku miejsc przeznaczonych na postój pojazdów elektrycznych wyłącznie na czas ładowania, pod znakiem D-18 będzie się umieszczać tabliczkę z napisem EV ładowanie. Na tabliczce pod znakiem D-18 napis EV będzie umieszczany w wierszu górnym a napis ładowanie w wierszu dolnym. Przepisy dopuszczają również umieszczenie na tej tabliczce dodatkowej informacji o maksymalnym czasie postoju, np. do 30 min.

GDDKiA – punkty ładowania samochodów elektrycznych na A1, A2 i A4 maja powstać w 2021 r

Dodatkowo napis EV będzie mógł być również umieszczany na kopertach namalowanych na powierzchni drogi w celu wyznaczenia miejsca postojowego dla samochodów elektrycznych.

Audi / IONITY – ponad 5000 nowych punktów szybkiego ładowania do roku 2025 i nowe stacje w Polsce

Według Licznika Mobilności, uruchomionego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, na koniec października 2021 roku w naszym kraju zarejestrowane były 33 143 samochody osobowe z napędem elektrycznym.

Również przy drogach ekspresowych mają pojawić się również nowe znaki (F-14d-f) informujące o zbliżaniu się do początku pasa wyłączania, czyli wyjazdu z drogi ekspresowej. Tablice będą miały tło barwy zielonej. Znaki (F-14a-c) z niebieskim tłem będą stosowane na autostradach.

Źródło: PSPA