GDDKiA – punkty ładowania samochodów elektrycznych na A1, A2 i A4 maja powstać w 2021 r

Poznaliśmy oferty w przetargu na zapewnienie ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych na kolejnych MOP-ach zlokalizowanych na kluczowych odcinkach sieci TEN-T. Postępowanie dotyczyło autostrad A1, A2 i A4. Wpłynęło 27 ofert.

  • Kolejny krok w stronę elektromobilności na drogach GDDKiA
  • Wpłynęło 27 ofert – przystępujemy do oceny ofert
  • Umowę z dzierżawcami planujemy podpisać w pierwszym kwartale 2020 roku

Przetarg ruszył na początku października

2 października 2019 r. ogłoszony został przetarg na dzierżawę fragmentów nieruchomości przeznaczonych pod budowę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych i pełnienie roli operatora ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawcy usługi ładowania dla tych stacji.

Oferty

Łącznie wpłynęło 27 ofert od trzech firm:

  1. Konsorcjum: PGE Nowa Energia Sp. z o.o. oraz 4Mobility S.A.
  2. Konsorcjum: Greenway Polska Sp. z o.o. oraz oraz GreenWay Infrastrukture s.r.o.
  3. Ekoenergetyka – Polska Sp. z.o.o.

Ocena ofert

Oferty dotyczyły 25 MOP-ów, na dwa Sobótka i Cichmiana przy A2 oferty nie wpłynęły.

Ocena ofert opierać się będzie o zaproponowany czynsz dzierżawny oraz o stosowaną przez GDDKiA zasadę naprzemienności lokalizacji (zasada ABAB), zgodnie z którą jeden podmiot nie może wydzierżawić lokalizacji następujących po sobie na danym odcinku autostrady.

Z wybranymi oferentami zawarte zostaną 10-letnie umowy na dostawę usługi ładowania pojazdów elektrycznych na MOP. Umowa przewiduje, że usługa ta powinna się pojawić na MOP 12 miesięcy po przekazaniu terenu dzierżawy, co planowane jest na I kwartał 2020 r.

Wykaz nieruchomości objętych przetargiem

Postępowaniem objęte były  stacje zlokalizowane na obiektach MOP kat. I w ciągu autostrady A1 (odc. Toruń-Tuszyn i odc. Pyrzowice -Gorzyczki), A2 (odc. Konin-Warszawa) oraz A4 (odc. Wrocław-Katowice). Przedmiotem przetargu było 12 par MOP kat. I na autostradach A1 oraz A2 oraz 3 na autostradzie A4.

Lokalizacja MOPAutostrada
Kałęczynek Wschód oraz Kałęczynek ZachódA1
Ludwinowo Północ oraz Ludwinowo PołudnieA1
Strzelce Północ oraz Strzelce PołudnieA1
Głowno Wschód oraz Głowno ZachódA1
Skoszewy Wschód oraz Skoszewy ZachódA1
Dobieszowice Wschód oraz Dobieszowice ZachódA1
Knurów Wschód oraz Knurów ZachódA1
Mogiły oraz BolimówA2
Ciosny Północ oraz Ciosny PołudnieA2
Kozanki oraz ZaborówA2
Sobótka oraz CichmianaA2
Kuny oraz LeoniaA2
ChechłoA4
PrószkówA4
Krajków PółnocA4

Źródło: GDDKiA