GDDKiA – postęp realizacji inwestycji drogowych

Podczas podróży w nieznane kierowcy od zawsze korzystali z mapy. Jeszcze nie tak dawno w wersji papierowej, a teraz już w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych. My z kolei aktualny postęp realizacji inwestycji zarówno z Programu Budowy Dróg Krajowych, jak i z Programu budowy 100 obwodnic, również pokazujemy na mapie. Można ją znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce „Sprawdź na mapie przygotowanie dróg krajowych”.

Na mapie, możliwej do pobrania w każdej chwili i z każdego miejsca na świecie . Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe, których realizację i przygotowanie do realizacji nadzoruje GDDKiA. Najbardziej interesujące są odcinki na etapie realizacji, przetargu i przygotowania. Tutaj nie ma wątpliwości i wszystko jest jasne.

W realizacji w systemie tradycyjnym (wykonawca realizuje prace w terenie) oraz Projektuj i buduj (wykonawca opracowuje potrzebną dokumentację, składa wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a po jej otrzymaniu rozpoczyna prace w terenie). Obecnie w realizacji mamy 112 zadań o łącznej długości 1494,9 km z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) oraz 13 zadań o łącznej długości 106,9 km z rządowego Programu budowy 100 obwodnic (PB100).

Na etapie przetargu jest obecnie 21 zadań (PBDK) o łącznej długości 272 km oraz jedno zadanie z PB100 o długości 3 km. W przygotowaniu mamy 86 zadań (PBDK) o łącznej długości ok. 1852 km oraz 86 obwodnic (PB100) o łącznej długości 745 km.

GDDKiA – plan przetargów na dzierżawę Miejsc Obsługi Podróżnych

Więcej wyjaśnienia wymagają oznaczenia na mapie opisane jako zadania w ramach limitu finansowego i poza limitem finansowym. Zadania w ramach limitu finansowego to te wpisane do PBDK, które zostały już zakończone, są w trakcie realizacji lub których realizacja dopiero się rozpocznie. Są to zadania przewidziane do realizacji w pierwszej kolejności, a których finansowanie jest przewidziane w kwocie 163,9 mld zł, która stanowi limit finansowy PBDK.

GDDKiA – gotowi do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2021/2022

Zadania oznaczone poza limitem finansowym to te, które mogą wejść w fazę realizacji pod warunkiem zapewnienia finansowania. Dzięki uzyskaniu oszczędności zarówno na przetargach jak i na skutek rozliczenia zadań oddanych do ruchu mogą takie „wolne” środki się pojawić. Zadania spoza limitu finansowego do realizacji kierować może minister właściwy do spraw transportu.

Źródło: GDDKiA