GDDKiA – przygotowania do wprowadzenia układu 2+2 na ostatnim odcinku A1

Na 24-kilometrowym odcinku budowanej A1 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem kierowcy mają już do dyspozycji nową betonową jezdnię. Na razie mogą korzystać z jednego pasa ruchu, ale na przełomie września i października br. będą mieć do dyspozycji po dwa pasy w obu kierunkach. Ruszył właśnie montaż barier separacyjnych w osi jezdni.

Wykonawca prac wydzielił środek jezdni i w ciągu dnia montuje ok. 2 km barier. Ruch odbywa się skrajnymi pasami jezdni. Jednocześnie wykonywane jest tymczasowe oznakowanie poziome jezdni. Prosimy kierowców o szczególną ostrożność ze względu na prace prowadzone na jezdni.

GDDKiA – roślinność w pasie drogowym

Źródło: GDDKiA