GDDKiA – znaleziono cenne skarby na budowie drogi ekspresowej S61

Zakończyły się badania archeologiczne na cmentarzu z XVIII-XIX wieku odkrytym w miejscowości Przykopka (woj. warmińsko-mazurskie). Prace były realizowane w związku z budową drogi ekspresowej S61 na odcinku Ełk Południe – Wysokie. Wyjątkowym odkryciem okazał się bursztynowy naszyjnik złożony z 35 korali i zawieszki w kształcie serca. 

Podczas prac przy wykonywaniu rowu odwadniającego wzdłuż południowej łącznicy węzła Ełk Wschód dokonano odkrycia licznych szczątków ludzkich. Analiza danych wykazała, że znany z informacji archiwalnych cmentarz po południowej stronie łącznicy jest znacznie większy. W rezultacie do badań wykopaliskowych zakwalifikowano obszar o powierzchni ponad 60 arów.

Na przebadanym obszarze zidentyfikowano 374 obiekty. Większość z nich pochodziła z okresu nowożytności, natomiast pojedyncze wiążą się II wojną światową. Wśród obiektów przeważały groby szkieletowe oraz jamy z pojedynczymi kośćmi ludzkimi. Znaleziono także jamy gospodarcze i dołki posłupowe.

W trakcie badań oprócz bursztynowego naszyjnika składającego się z 35 korali i zawieszki w kształcie serca, natrafiono na liczne zabytki i materiały ruchome takie jak: monety z XVIII i XIX wieku, elementy stroju i biżuterię (szpilki, guziki, zawieszki, spinki, obrączki, koraliki, ozdoby głowy z brązowymi aplikacjami), przedmioty codziennego użytku oraz licznie występujące fragmenty naczyń ceramicznych i kości zwierzęce. Przedmioty zabytkowe są obecnie poddawane konserwacji, natomiast szczątki ludzkie przekazano do analizy antropologicznej.

GDDKiA – Via Baltica – kolejne kilometry udostępnione do ruchu

Umowę na realizację odcinka Ełk Południe – Wysokie, w systemie Projektuj i buduj, podpisaliśmy w lipcu 2018 r., a decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) uzyskaliśmy we wrześniu 2020 r. Koszt prac budowlanych to 686 mln zł, a całości projektu ponad 780 mln zł. Procentowe zaawansowanie całej inwestycji wynosi obecnie około 34 proc. Przewidywany termin zakończenia to IV kwartał 2022 r.

Realizacja trzech odcinków S61 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego o łącznej długości ok. 66 km jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility) w kwocie ok. 380 mln zł.


Opracowano na podstawie:

„Sprawozdanie z archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku Przykopka 8, powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie”, Michał Grabowski, Sylwester Piłatowski. Zabytki, Badania, Projekty, Realizacje, Warszawa 2021

Źródło: GDDKiA