Grupa OPONEO.PL w I półroczu 2021 roku wypracowała 64,3% większy zysk rok do roku

W I półroczu 2021 roku Grupa OPONEO.PL uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 622 057 tys. zł wobec 459 957 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Głównym elementem przychodów były przychody ze sprzedaży opon, które wyniosły 481 076 tys. zł i wzrosły 19% w stosunku do I półrocza 2020 roku.

Przedstawiały one 77,3% całości przychodów ze sprzedaży Grupy. 35,2% wzrost przychodów został zrealizowany mimo spowolnienia gospodarczego w kraju i na świecie wywołanego przez epidemię SARS-CoV-2.

Wyniki za I półrocze 2021 rok

Zysk netto w wysokości 22 237 tys. zł był o 64,3% wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 133 033 tys. zł, czyli wzrósł o 41,9% w relacji do I półrocza 2020 roku. Tym samym wskaźnik rentowności sprzedaży brutto ukształtował się na poziomie 21,4% w I półroczu 2021 roku.

Sprzedaż opon i felg

W I półroczu 2021 roku Grupa OPONEO.PL sprzedała 1 809 tys. opon, tj. o 7,2% więcej niż analogicznym okresie poprzedniego roku. Liczba sprzedanych opon przez Spółkę w I półroczu 2021 roku wyniosła 1 692 tys., co stanowi 93,5% sprzedanych wszystkich opon przez Grupę.

W strukturze sprzedaży opon, największy udział miały opony letnie. Sprzedano ich w kraju i za granicą łącznie 1 284 tys. szt., co stanowiło 70,9% udziału w sprzedaży opon w I półroczu 2021 roku. Łącznie na wszystkich rynkach sprzedano 209 tys. opon zimowych, o 67,2% więcej niż w I półroczu 2020 roku. Rosnącym zainteresowaniem cieszyły się także opony całoroczne, których sprzedano łącznie 317 tys. szt., co stanowi wzrost o 32,6%.

W I półroczu 2021 roku Grupa OPONEO.PL sprzedała 83 tys. felg (zarówno aluminiowych, jak i stalowych), czyli o 46,9% więcej niż w I półroczu 2020 roku.

Spółki zależne

Grupa OPONEO.PL poza sprzedażą opon i felg na rynkach zagranicznych (Wielka Brytania, Niemcy, Włochy) przez spółki zależne realizuje także sprzedaż elektronarzędzi i narzędzi przez spółkę Rotopino.pl S.A. oraz rowerów, części i akcesoriów rowerowych przez spółkę Dadelo S.A.

Opony – nowe etykiety. Co się zmieniło i jak wpłynie na kierowców

Na wzrost przychodów Grupy w I półroczu 2021 roku wpływ miały także przychody wygenerowane przez w/w spółki zależne. Wzrost przychodów, które wyniosły 43 193 tys. zł na koniec półrocza 2021 roku osiągnęła spółka Dadelo S.A. Konsolidacji uległy również przychody spółki Rotopino.pl S.A. (wielkości 61 963 tys. zł ), nabytej przez OPONEO.PL S.A. dnia 29 grudnia 2020 roku.

Rynek e-commerce

Grupie OPONEO.PL sprzyja rozwój e-commerce, który odegrał w ostatnim czasie w światowej gospodarce kluczową rolę w obliczu kryzysu, zwiększonego reżimu sanitarnego oraz twardego lockdownu. Tempo wzrostu tego kanału w Polsce jest znaczące, Polacy często kupują przez Internet, szczególnie w obecnej sytuacji, w której bezpieczeństwo zakupów dokonywanych przez internet ma decydujące znaczenie.

Dalszy rozwój Grupy OPONEO.PL

Poza umacnianiem pozycji lidera internetowej sprzedaży opon w kraju poprzez dalszy rozwój sprzedaży i optymalizacją sprzedaży na rynkach zagranicznych Grupa OPONEO.PL zamierza rozwijać projekty e-commercowe realizowane przez spółki zależne i stowarzyszone w tym spółkę LAM S.A., która uruchomiła w I półroczu 2021 roku sprzedaż metalowych drabin i regałów za pośrednictwem sklepu internetowego edrabiny.pl – podsumowuje Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL S.A.

Ze względu na dynamiczny rozwój sprzedaży spółki dominującej OPONEO.PL S.A. prowadzone będą również działania poszerzające możliwości logistyczne Spółki oraz udoskonalające procesy logistyczne, w tym automatyzacja procesów wydawania towarów.

Źródło: OPONEO