GDDKiA – utrzymanie dróg szansą dla małych i średnich firm

Ponad 5,6 mld zł to łączna wartość przetargów na prace utrzymaniowe, jakie w tym i przyszłym roku ogłosi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. To szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się infrastrukturą drogową, na pozyskanie nowych umów. Często kilkuletnich, a przypadku całorocznego utrzymania dróg obejmujące czteroletni okres świadczenia usług.

W 2021 r. planowane jest ogłoszenie 96 przetargów na bieżące utrzymanie dróg krajowych. Łączna orientacyjna wartość tych przetargów przekroczy 3,5 mld zł. W dwóch pierwszych kwartałach tego roku ogłosiliśmy już 20 przetargów, w trzecim kwartale uruchomimy kolejnych 61 postępowań, a w czwartym jeszcze 15.

Wśród tych przetargów będzie między innymi postępowanie na całoroczne utrzymanie dróg krajowych w województwie małopolskim w latach 2022-2026 o szacowanej wartości ponad 700 mln zł. Znajdzie się tam również przetarg na utrzymanie dróg w czterech rejonach podległych mazowieckiemu oddziałowi GDDKiA, przez okres czterech lat, o szacowanej wartości ok. 370 mln zł. Dodajmy, że wśród już ogłoszonych w 2021 r. przetargów jest również postępowanie na czteroletnie utrzymanie dróg ekspresowych S2, S8 i S79 na terenie działania rejonu GDDKiA w Ożarowie Mazowieckim o szacowanej wartości ponad 300 mln zł.

Niedawno podpisano trzy umowy na całoroczne utrzymanie dróg w rejonach podległych Oddziałowi GDDKiA w Gdańsku o łącznej wartości ponad 332 mln zł.

2,1 mld zł w przetargach na 2022 rok

W przyszłym roku planowane jest ogłoszenie 88 postępowań przetargowych. W pierwszym kwartale uruchomionych zostanie 31 przetargów, w drugim 21, trzecim 11, a w czwartym 25. Ich łączna wartość to ponad 2,1 mld zł.

GDDKiA – ostrzeżenie przede wjazdem pod prąd

Wśród nich znajdą się przetargi na kompleksowe całoroczne utrzymanie dróg krajowych w okresie czteroletnim. Oddział GDDKiA w Warszawie ogłosi pięć przetargów dla pięciu rejonów o łącznej szacowanej wartości ok. 420 mln zł. Oddział w Lublinie uruchomi przetargi o łącznej wartości ok. 450 mln zł, na czteroletnie utrzymanie dróg krajowych w pięciu z sześciu rejonów oraz na dostawę soli. Z kolei oddział w Poznaniu ogłosi przetargi na kompleksowe czteroletnie utrzymanie dróg w ośmiu rejonach oraz na S11 w okolicy Poznania o łącznej wartości ok. 350 mln zł.

Drogi w zarządzie GDDKiA

Przypomnijmy, że GDDKiA zarządzą siecią dróg krajowych o łącznej długości blisko 17 800 km, w tym drogami szybkiego ruchu o długości 3 847 km, na co składa się 1247 km autostrad i 2600 km dróg ekspresowych. Zimą utrzymujemy ponad 20 tys. km dróg, z czego ok. 2,6 tys. stanowią drogi serwisowe i dojazdowe. Łączna długość wszystkich dróg publicznych w Polsce to ok. 420 tys. km.

Zadania wykonawców całorocznego utrzymania

Całoroczne utrzymanie dróg obejmuje zarówno zimowe odśnieżanie dróg jak prace przy utrzymaniu nawierzchni drogi, poboczy i pasów rozdziału. Zadaniem wykonawcy jest również utrzymywanie korpusu drogi, odwodnienia, chodników, ścieżek rowerowych, oznakowania, a także dbałość o bezpieczeństwo i estetykę. Wykonawca dba także o czystość na obiektach inżynierskich, a utrzymanie dróg i mostów wiąże się z codziennym patrolowaniem dróg wraz z całodobową gotowością do podejmowania niezbędnych bieżących prac interwencyjnych oraz współpracą ze służbami ratowniczymi.

Źródło: GDDKiA