GDDKiA – gotowy kolejny odcinek S61 Via Baltica, a dwa następne jeszcze w lipcu

Sukcesywnie przekazywane są do użytku kolejne fragmenty międzynarodowego korytarza transportowego łączącego kraje bałtyckie z zachodnią Europą – Via Baltica. To odcinki dróg ekspresowych S8 i S61 pomiędzy Warszawą i przejściem granicznym w Budzisku. Z ponad 311 km przyszłej Via Baltica, kierowcy mają już do dyspozycji blisko 130 km.

Z tego prawie 100 km to droga ekspresowa S8 od węzła Powązkowska w Warszawie do Ostrowi Mazowieckiej, a pozostałe ok. 30 km to obwodnice Szczuczyna i Suwałk oraz odcinek Raczki – Suwałki. W realizacji jest blisko 169 km, a jutro oddamy do ruchu 17 km, a jeszcze w lipcu kolejne ponad 34 km drogi ekspresowej S61.

Na początek Śniadowo – Łomża Południe

To 17 km dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni. Nawierzchnia z betonu cementowego zapewni wyższą odporność na koleinowanie, co jest szczególnie ważne na trasie, z której w dużej mierze będą korzystać pojazdy ciężarowe. W ramach inwestycji wybudowano węzeł Śniadowo na połączeniu z drogą wojewódzką nr 677 oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) – Chomentowo Zachód i Chomentowo Wschód. Jutrzejsze udostępnienie do ruchu tego odcinka możliwe jest dzięki ukończeniu prac na łącznicach węzła Łomża Południe, realizowanego w ramach odcinka Łomża Południe – Łomża Zachód. To umożliwi połączenie z drogą wojewódzką nr 677.

– Trasa Via Baltica to jeden z najważniejszych szlaków tranzytowych łączących kraje nadbałtyckie z siecią dróg szybkiego ruchu w Polsce. Sukcesywnie oddajemy do użytku kolejne fragmenty drogi S61, będącej kluczowym elementem międzynarodowego korytarza transportowego. Inwestycja skróci czas przejazdu i podniesie poziom bezpieczeństwa na drodze – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Krok po kroku realizujemy nasze plany na ten rok. Jutro do ruchu udostępnimy 17-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S61 od węzła Śniadowo do węzła Łomża Południe. To oznacza, że licznik dróg szybkiego ruchu w Polsce wskaże ponad 4300 km. Dróg nowoczesnych, komfortowych i bezpiecznych. – powiedział Tomasz Żuchowski, Szef GDDKiA.

Następnie Stawiski – Szczuczyn

Kolejny odcinek, z którego skorzystają kierowcy, połączy istniejące obwodnice Stawisk i Szczuczyna. To 18 km dwujezdniowej trasy, również z nawierzchnią betonową, przy czym na blisko 1,6 km obwodnicy Stawisk dobudowano drugą jezdnię. Nowa trasa biegnie wzdłuż obecnej DK61. Wybudowano na niej węzeł Grabowo, na połączeniu z DP1828B oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) – Zabiele Wschód i Zabiele Zachód.

Przed końcem lipca Kolno – Stawiski

Oddanie do ruchu tego 16-kilometrowego odcinka sprawi, że kierowcy będą mieli do dyspozycji łącznie prawie 44 km trasy ekspresowej od węzła Kolno, na północ od Łomży, do końca obwodnicy Szczuczyna. Węzeł Kolno połączy trasę S61 z istniejącym przebiegiem DK61 i DK63. Powstał nowy odcinek DK63 o długości ponad 2,2 km oraz przebudowano drogę powiatowej nr 1903B na długości ponad 1,1 km. Zbudowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych – Górki Zachód i Górki Wschód, oraz drugą jezdnię (zachodnią) na obwodnicy Stawisk na długości 3,4 km.

Łomża Południe – Łomża Zachód jeszcze w tym roku

Z łącznic węzła Łomża Południe kierowcy skorzystają już jutro, a cała trasa, o łącznej długości ok. 7,2 km, będzie gotowa jesienią tego roku. W ramach tej inwestycji powstaje również prawie 9 km nowego przebiegu drogi krajowej nr 63, która połączy się z S61 na węźle Łomża Południe, wyprowadzając ruch w kierunku Zambrowa.

Podborze – Śniadowo i Łomża – Kolno

Realizacja tych dwóch odcinków ułatwi korzystanie z fragmentów oddawanych w tym roku. Pierwszy z nich to budowa połączenia drogi ekspresowej S8 z S61 o długości blisko 19,5 km wraz z nowym węzłem Podborze na S8 i przebudową ok. 3 km tej trasy. W II połowie 2021 r. po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) od Wojewody Mazowieckiego, będą mogły rozpocząć się prace budowlane na tym odcinku. Zakończenie planowane jest w drugiej połowie 2023 r.

Większe znaczenie ma odcinek pomiędzy węzłami Łomża Zachód i Kolno stanowiący obwodnicę Łomży o długości 12,9 km z nowym mostem na Narwi. W maju br. odstąpiliśmy od umowy – z winy wykonawcy, który po uzyskaniu decyzji ZRID nie zamierzał przejść do fazy budowy, oficjalnie powołując się m.in. na pandemię COVID-19 i niemożność przyjazdu kilkudziesięciu pracowników z Włoch.

GDDKiA – zbliżamy się do finału, czyli połączenia odcinków S2 w Warszawie

Zdając sobie sprawę ważności tego odcinka, zarówno dla mieszkańców Łomży jak i ciągłości S61, w lipcu zamierzamy ogłosić ponowny przetarg, który wyłoni nowego wykonawcę. Planujemy podpisać z nim umowę, w formule Projektuj i buduj, na początku 2022 r. Jego zadaniem będzie – ze względu na strategiczne znaczenie tego fragmentu dla funkcjonowania całego szlaku Via Baltica – osiągnięcie przejezdności tej części S61 z końcem 2023 r. Nie wykluczamy nawet takiej sytuacji, że wykonawca zbuduje i w 2023 roku odda do ruchu jedną jezdnię, a całość rok później.

Odcinki S61 od węzła Podborze do Stawisk powstają przy współfinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szczuczyn – Ełk Południe

Via Baltica na końcu obwodnicy Szczuczyna odbija od obecnej DK61 na północ w kierunku Ełku. Na budowie pierwszego z trzech odcinków, ponad 23- kilometrowego Szczuczyn – Ełk Południe położono już połowę długości nawierzchni betonowej, a na pozostałej części trwają intensywne prace. Roboty na wszystkich obiektach mostowych zostały rozpoczęte, a budowa kilku z nich zbliża się ku końcowi. Powstaną dwa węzły: Guty na połączeniu z DK61 oraz Ełk Południe na skrzyżowaniu z DK65 oraz MOP Niekrasy po obu stronach drogi. Zaawansowanie rzeczowe na całości odcinka szacuje się na około 64 proc., zaś przewidywany termin zakończenia wszystkich robót to II kwartał 2022 r.

Ełk Południe – Wysokie

Intensywne prace trwają również na budowie kolejnego, 23-kilometrowego odcinka w okolicy Ełku. Prace ruszyły jesienią 2020 r., po uzyskaniu decyzji ZRID i obecnie wykonawca jest w końcowej fazie wymian gruntu. Wykonywane są wykopy, kolejne warstwy nasypu, podbudowa pomocnicza i zasadnicza. Na obiektach mostowych wykonywane są fundamenty, przyczółki, podpory i ustroje nośne. Powstaje również łącznik w ciągu przyszłej S16 i węzeł Ełk Wschód na połączeniu z S61. Procentowe zaawansowanie całej inwestycji wynosi obecnie około 28 proc. Przewidywany termin zakończenia to IV kwartał 2022 r.

Wysokie – Raczki

Trzeci z odcinków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego ma nieco ponad 21 km długości. Wykonawca skupia swoje działania przede wszystkim na układaniu nawierzchni betonowej, przygotowaniu odcinków do jej układania i prowadzeniu prac wykończeniowych po ułożeniu nawierzchni.  Na obiektach mostowych wykonane są już wszystkie ustroje nośne i trwają roboty wykończeniowe. Do użytkowania oddano już drogi poprzeczne, takie jak DK16, DW661 i drogi powiatowe DP1933N i DP1913N i DP1945N. Zaawansowanie robót wynosi ok. 75 proc., a przewidywany termin oddania trasy głównej do użytkowania to IV kwartał 2021 r.

Suwałki – Budzisko

Ostatni, przygraniczny odcinek S61 ma długość ponad 24 km. Zaawansowanie rzeczowe prac szacowane jest na 59 proc. Trwają roboty ziemne, wykonywane są wykopy i nasypy, a na niektórych fragmentach trasy położono już pierwsze warstwy konstrukcji nawierzchni przyszłej drogi ekspresowej. Prowadzone są również prace przy obiektach inżynierskich. W ramach inwestycji wybudowane zostaną Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Żubryn Zachód i Żubryn Wschód oraz Budzisko Zachód i Budzisko Wschód.

Realizacja odcinków S61 od Szczuczyna do granicy z Litwą jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility).

Źródło: GDDKiA