GDDKiA – Via Carpatia częściowo dostępna i wciąż wydłużana

Dzisiaj szlak Via Carpatia – częściowo już dostępny, a częściowo realizowany i projektowany – liczy kilka tysięcy kilometrów. Jest to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową.

Via Carpatia na terenie Polski to trasa, której łączną długość szacuje się na około 700 km. W eksploatacji jest nieco ponad 75 km, ale już w realizacji blisko 300 km.

Via Carpatia w Polsce – najważniejsze liczby 

Na terenie Polski w skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16, S19 pomiędzy miejscowościami Budzisko (granica państwa), Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek (granica państwa). Droga będzie docelowo przebiegać przez teren pięciu województw – podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

W Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.) zabezpieczone zostały fundusze na całość realizacji polskiego odcinka trasy Via Carpatia.

GDDKiA – najważniejsze statystyki intensywnego rozwoju polskich dróg

Dotychczas w ramach szlaku Via Carpatia w Polsce do użytkowania oddano: obwodnicę Suwałk, obwodnicę Augustowa oraz jednojezdniowe obwodnice Kocka i Woli Skromowskiej oraz Międzyrzeca Podlaskiego w ciągu drogi ekspresowej S19, zachodnią obwodnicę Lublina w ciągu S19, a także trasę Sokołów Małopolski – Stobierna – Rzeszów Południe. W sumie to odcinki o łącznej długości 75,3 km. GDDKiA

Sukcesywnie budowane są kolejne odcinki – w realizacji obecnie jest 289,1 km. Czekamy również na rozstrzygnięcie przetargów na realizację kolejnych zadań w ramach Via Carpatii o łącznej długości 95,7 km.

Intensywnie przygotowywana jest też realizacja pozostałych odcinków. Na etapie przygotowania jest 244,4 km dróg ekspresowych S16 woj. podlaskim oraz S19 w woj. lubelskim i podkarpackim.

Poniżej krótkie podsumowanie realizacji Via Carpatia w każdym z województw:

województwo podlaskie: 

 • w eksploatacji: 25,6 km
 • w realizacji: 84,1 km
 • w przetargu: 75,3 km
 • w przygotowaniu: 76,4 km

Łącznie: 261,4 km

województwo warmińsko-mazurskie

 • w realizacji: 43,1 km

województwo lubelskie i mazowieckie 

 • w eksploatacji: 19,8 km
 • w realizacji: 97,8 km
 • w przygotowaniu: 113,8 km

Łącznie: 231,4 km

województwo podkarpackie

 • w eksploatacji: 30 km
 • w realizacji: 64,1 km
 • w przetargu: 20,4 km
 • w przygotowaniu: 54,1 km

Łącznie: 168,6 km

Via Carpatia – szlak, który łączy Europę 

Szlak Via Carpatia integruje systemy transportowe wielu krajów – Litwy, Polski, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji, Chorwacji i Turcji. Przyczynia się do integracji krajów, przez które przebiega i usuwania barier w podróżowaniu pomiędzy nimi. Sprzyja również nadrabianiu opóźnień w rozwoju nowoczesnego systemu infrastruktury transportowej, wynikających z trudnej historii naszej części Europy. W Polsce szlak Via Carpatii przyczyni się do rozwoju wschodniej części kraju.

Trasa połączy polskie i litewskie porty nadbałtyckie z portami Morza Czarnego, Egejskiego i Adriatyku oraz leżącymi wewnątrz tego obszaru centrami dystrybucyjno-logistycznymi. W dłuższej perspektywie szlak pozytywnie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności Europy Środkowo-Wschodniej jako miejsca do lokowania inwestycji. Efektem tego będzie wzrost zatrudnienia, a także na zwiększenie się wymiany handlowej i mobilności obywateli.

Źródło: GDDKiA