GDDKiA – aktualna statystyka drogowa (II. 2021 r.)

W procesie rozwoju sieci drogowej w Polsce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiedzialna jest za przygotowanie inwestycji od etapu koncepcyjnego do etapu końcowego, czyli nadzoru nad budową, a w następnej kolejności zapewnienie płynności ruchu i bezpieczeństwa podróżnych poprzez odpowiednie utrzymanie.

GDDKiA zarządzą siecią dróg krajowych o łącznej długości blisko 17 800 km, w tym drogami szybkiego ruchu o długości 3 804 km, na co składa się 1247 km autostrad i 2557 km dróg ekspresowych. Poniżej najważniejsze statystyki.

W realizacji: 

101 zadań (z PBDK) o łącznej długości 1290,1 km i wartości 47,3 mld zł   GDDKiA 

3 obwodnice (z PB100 obwodnic) o łącznej długości 19,9 km i wartości 420 mln zł

W przetargu: 

27 zadań (z PBDK) o łącznej długości 393,8 km 

10 obwodnic (z PB100 obwodnic) o łącznej długości 87,2 km

W przygotowaniu: 

101 zadań (z PBDK) o łącznej długości 2134,3 km 

87 obwodnic (z PB100 obwodnic) o łącznej długości ok. 749,5 km

– długość dróg krajowych w zarządzie GDDKiA wynosi 17 800 km

– długość dróg krajowych we wszystkich zarządach wynosi 19 400 km 

– długość dróg publicznych w Polsce wynosi prawie 420 tys. km

Intensywne działania na autostradach: GDDKiA 

– w eksploatacji  jest: 1712 km (z czego 465 km zarządzanych przez koncesjonariuszy)

– w realizacji jest: 189,5 km

– w przetargu jest:  63,4 km

– w przygotowaniu jest:  32,3 km

Rok 2020 zamknięty został:

– oddaniem do ruchu 137,8 km nowych dróg,

– podpisaniem 35 umów o łącznej długości 450 km i wartości łącznej ponad 18 mld zł,

– ogłoszeniem przetargów dla 48 odcinków (z PBDK i PB100) o łącznej długości 600,2 km i wartości szacunkowej ponad 21 mld zł.

GDDKiA – zimowe utrzymanie dróg krajowych (stan aktualny)

Plan na 2021 rok zakłada: 

–  oddanie do ruchu łącznie 385,5 km nowych dróg:

– 39,6 km autostrad

– 308,2 km dróg ekspresowych

– 37,7 km dróg klasy GP (obwodnic)

– ogłoszenie przetargów na: GDDKiA 

– ok. 350 km dróg ekspresowych i obwodnic o szacowanej wartości ok. 17,6 mld zł

– zadania na istniejącej sieci dróg o łącznej długości ok. 335 km i szacowanej

   wartości ok. 2,5 mld zł

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 

(z perspektywą do 2025 r.) – zaktualizowany 16 czerwca 2020 r.

Zakłada wybudowanie 3767,9 km oraz wydatki na poziomie ok. 163,9 mld zł, w tym:

– 324,2 km autostrad,

– 2948,9 km dróg ekspresowych (w tym dla S8 Wrocław (Magnice) – Kłodzko 74,5 km oraz S5 Sobótka (S8) – Bolków (S3) 50 km rozpoczęcie realizacji),

– 43 obwodnice o łącznej długości 447,2 km, 

– oraz budowa drogi klasy GP długości 47,7 km.

W ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 oddano do ruchu już 1295,7 km (A 72,5 km, S 1087,6 km i GP 135,55 km). GDDKiA 

 

Poza Programem Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 GDDKiA dodatkowo oddała do ruchu 103,1 km (A 81 km, S 18,9 km i GP 3,2 km).

W Programie Budowy Dróg Krajowych znajdują się zdania poza limitem finansowym, dla których realizowany jest obecnie proces przygotowawczy:

– 32,1 km autostrad, 

– 1257,8 km dróg ekspresowych, 

– 4 obwodnice o łącznej długości 58,1 km, 

– oraz przebudowę drogi do klasy GP o długości 64 km.

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 

(ogłoszony 8 lutego 2020 r.). Zakłada wybudowanie 100 obwodnic o łącznej długości ok. 830 km i szacunkowej wartości ok. 28 mld zł, w tym:

– w realizacji są:

3 obwodnice (z PB100 obwodnic) o łącznej długości 19,9 km i wartości 420 mln zł,

– w przetargu jest:

10 obwodnic (z PB100 obwodnic) o łącznej długości 87,2 km,

– w przygotowaniu jest:

87 obwodnic (z PB100 obwodnic) o łącznej długości ok. 749,5 km. 

Źródło: GDDKiA