GDDKiA – więcej inwestycji to więcej środków wypłacanych branży

Pandemia koronawirusa nie zablokowała i nie spowolniła naszych inwestycji. Potwierdzeniem tego są wydatki GDDKiA w roku ubiegłym. W całym 2020 r. zasilono branżę budowlaną kwotą ponad 18 mld zł. To o 4,6 mld złotych więcej niż w 2019 roku, gdy wydatki sięgnęły niespełna 13,8 mld zł. Na najbliższe miesiące plan jest równie ambitny.

  • Rok 2020 wyjątkowy, ale pracowity i bardzo efektywny. Wydatkowanie środków w stosunku do 2019 roku wzrosło o 4,6 mld złotych! W 2020 roku wyniosło 18,3 mld zł. 
  • GDDKiA największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. 70 projektów z dofinansowaniem blisko 40 mld złotych. 
  • Plany na przyszłość to stabilność i zaufanie do odpowiedzialnego inwestora. Najbliższe miesiące to przetargi na co najmniej 680 km nowych dróg. 

Realizacja inwestycji 

GDDKiA

Rok 2020 był wyjątkowy nie tylko dla branży drogowej, ale i dla każdego sektora gospodarki. Mimo to rok zakończono, realizując 96 zadań o łącznej długości ponad 1225,2 km. W ubiegłym roku udostępniono do ruchu niemal 140 km nowych dróg. Ogłoszono również przetargi łącznie dla 48 odcinków o długości 600 km i szacunkowej wartości ok. 21 mld zł – 35 zadań z Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) o łącznej długości 493,1 km oraz 13 obwodnic z Programu Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100) o łącznej długości 107,1 km.

GDDKiA – odcinkowy pomiar prędkości zacznie funkcjonować na budowanej autostradzie A1

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. podpisano 35 umów na drogi o łącznej długości 450 km i wartości 18,1 mld zł. Z tego 32 zadania z PBDK o łącznej długości 430,2 km i wartości 17,7 mld zł oraz trzy obwodnice z PB100 o długości 19,9 km i wartości 420 mln zł.

Wydatkowanie i statystyka 

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w grudniu 2020 r. była wyższa o 3,4 proc. w porównaniu z grudniem 2019 r. W tym samym czasie GDDKiA wypłaciła swoim kontrahentom o ponad 10 proc. więcej środków! GDDKiA w grudniu 2020 r. wydatkowała prawie 3,5 mld zł, gdzie w zestawieniu z grudniem 2019 r. (wydatki około 3,1 mld zł) to wzrost o prawie 323,3 mln zł (10,2proc.).

W pierwszym kwartale 2020 roku, który praktycznie w całości stanowił tzw. okres zimowy, GDDKiA wydała na inwestycje drogowe ok. 2,3 mld zł. Drugi kwartał, w którym „rozkręca” się sezon budowlany, a który w 2020 roku stał pod znakiem pandemii koronawirusa, zamknęliśmy kwotą wydatków powyżej 4 mld zł.

W trzecim i czwartym kwartale ten trend się utrzymał. Trzeci kwartał 2020 roku to wydatki na poziomie 5,1 mld zł, a czwarty kwartał to 6,8 mld zł. Dla porównania w 2019 roku w ciągu ostatnich dwóch kwartałów wypłacono branży odpowiednio 3,4 mld zł i 5,6 mld zł.

W każdym miesiącu 2020 roku zasilano branżę budowlaną kwotą wyższą niż to miało miejsce w danym miesiącu w 2019 roku! Dzięki temu w całym 2020 roku branża otrzymała za swoją pracę o 4,6 mld złotych więcej niż w 2019 roku. 

Stabilność rynku GDDKiA

Przytoczone w materiale liczby to potwierdzenie odpowiedzialnego zarządzania, właściwego wydatkowania środków, które trafiają do firm wykonawczych i utrzymaniowych. Do wszystkich firm, dużych i tych mniejszych, które realizują kontrakty GDDKiA. Publiczne inwestycje infrastrukturalne są receptą na przetrwanie trudnego okresu w gospodarce spowodowanego pandemią. 

Konsekwentna realizacja przez GDDKiA założeń, portfel zamówień, w skład którego wchodzą zadania zarówno z Programu Budowy Dróg Krajowych jak i Programu budowy 100 obwodnic, konkretne plany na kolejne miesiące – to wszystko stanowi gwarancję stabilności rynku.

Beneficjent funduszy UE 

Kolejne kilometry w budowie, nowe trasy oddane do ruchu i ogłaszane przetargi. Bez skutecznego wydatkowania i rozliczania środków unijnych nie ma mowy o stabilizacji i efektywnej realizacji założeń inwestycyjnych.

W związku z podpisaniem w 2020 roku dziewięciu umów o dofinansowanie GDDKiA stała się Beneficjentem łącznie 70 projektów z dofinansowaniem unijnym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna wartość całkowita tych inwestycji wynosi ponad 79 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to 44,4 mld zł oraz wkład UE to około 37,7 mld zł. Uwzględniając ww. dziewięć umów o dofinasowanie, kontraktacja środków UE dla GDDKiA wynosi około 88 proc.

Przyszłość i plany 

Bez względu na okoliczności i wyzwanie, jakie pandemia stawia przed gospodarką każdego państwa, tak planujemy nasz portfel zamówień, aby podtrzymać stabilność na rynku budowlanym. W 2021 roku ogłosimy przetargi, które obejmą łącznie ok. 680 km dróg krajowych.

Plany GDDKiA opublikowano w grudniu 2020 r., aby firmy budowlane z wyprzedzeniem mogły zaplanować kolejny sezon budowlany. Zarządy firm będą wiedziały, jak się przygotować, jak rozłożyć siły i jakie inwestycje poczynić, aby przygotować właściwie skalkulowane oferty w kolejnych postępowaniach GDDKiA. Ta przewidywalność i transparentność wpływają na stabilność branży budowlanej, za którą GDDKiA jest współodpowiedzialna. 

Źródło: GDDKiA