GDDKiA – bieżąca naprawa nawierzchni na A2 między węzłem Łódź Północ i granicą woj. mazowieckiego

Płytkie uszkodzenia nawierzchni A2, jakie powstały w warstwie ścieralnej w czasie ostatnich bardzo dużych wahań temperatur i przejść przez 0°C, są na bieżąco naprawiane. Z uwagi na duże natężenie ruchu na A2, podjęliśmy decyzję o naprawie ubytków w technologii „na gorąco”, co daje pewność znacznie większej trwałości.

Prace rozpoczną się, jak tylko pozwoli na to pogoda. Wówczas należy się spodziewać ograniczenia prędkości oraz krótkotrwałych wyłączeń pasów ruchu. Do tego czasu, ze względu na panujące warunki atmosferyczne, ubytki są uzupełniane masą „na zimno”, aby zapobiec ich powiększaniu.

  • Sposób naprawy uzależniony od pogody – reagujemy na bieżąco.
  • Kierowco dostosuj prędkość do warunków i oznakowania – na czas naprawy należy się spodziewać czasowej organizacji ruchu.
  • Odcinek od węzła Łódź Północ do granicy woj. mazowieckiego wybudowany był 9 lat temu – wymiana warstwy ścieralnej przy okazji dobudowy dodatkowych pasów ruchu na A2.

Diagnoza i naprawa 

Na niespełna 50-kilometrowym odcinku autostrady A2, od węzła Łódź Północ do granicy woj. mazowieckiego, pojawiło się (łącznie na obu jezdniach) 48 ubytków nawierzchni. W jednym miejscu (na wysokości MOP Parma i Polesie) było kilka ubytków usytuowanych blisko siebie. Pozostałe ubytki były na tyle niewielkie, że podczas jazdy nie stanowiły zagrożenia dla użytkowników.

Sposób naprawy uzależniony od pogody 

Uzupełniane ubytków w nawierzchni masą „na zimno” to standardowy zabieg i jest czymś naturalnym przy warunkach pogodowych, jakie ostatnio panowały w całym kraju. Jest to doraźne i tymczasowe rozwiązanie, którego stosowanie spowodowane jest niemożnością dotrzymania reżimów technologicznych wykonania naprawy „na gorąco” w obecnych warunkach pogodowych. Na tak mocno obciążonych ruchem drogach powtarza się te zabiegi aż do zaistnienia warunków umożliwiających docelową naprawę. Niemniej jednak, ze względu na zaistniałą sytuację, podjęta została decyzja o uzupełnieniu ubytków w technologii „na gorąco”, co daje pewność znacznie większej trwałości. Prace rozpoczną się, jak tylko pozwolą na to warunki. Przypomnijmy, że w przeciągu zaledwie dwóch dni amplituda temperatury wyniosła ponad 22 stopnie Celsjusza (od -18 do +4).

Dostosuj prędkość do warunków i oznakowania 

Kierowco, jeżeli na danym odcinku wprowadzona została czasowa organizacja ruchu związana z pracami na drodze, zachowaj szczególną ostrożność i dostosuj prędkość do oznakowania i panujących warunków.

Zbliża się czas wymiany warstwy ścieralnej na A2 

W przypadku nawierzchni bitumicznych, a taka jest na A2 między węzłem Łódź Północ a granicą województwa mazowieckiego, wymienia się warstwę ścieralną co ok. 12-15 lat. Odcinek ten wybudowany był 9 lat temu, przed Euro 2012.

GDDKiA – odcinkowy pomiar prędkości zacznie funkcjonować na budowanej autostradzie A1

Trasa została udostępniona wówczas do ruchu po warstwie wiążącej, natomiast warstwę ścieralną zakończono układać na początku 2013 roku. Naprawy nawierzchni były wykonywane w ramach gwarancji, która zgodnie z kontraktem obejmowała okres 48 miesięcy. Ponadto prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem.

A2 Łódź – Warszawa zyska dodatkowy pas ruchu  

Na odcinku A2, gdzie pojawiły się ubytki, planowana jest wymiana warstwy ścieralnej podczas dobudowy dodatkowego pasa ruchu między Łodzią a Warszawą. Obecnie w województwie łódzkim i mazowieckim trwa opracowywanie elementów koncepcji programowej poszerzenia autostrady A2 na długości ok. 89 kilometrów o dodatkowy pas ruchu. Równocześnie Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w Łodzi i Warszawie prowadzą postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowych w tym zakresie. Po zapewnieniu finansowania, w drugiej połowie tego roku będziemy gotowi, aby ogłosić przetarg na wybór wykonawcy, który zaprojektuje i zrealizuje roboty w terenie. Zakładamy, że budowa potrwa około dwóch lat i będzie prowadzona pod ruchem, czyli bez wyłączenia odcinka z użytkowania. Zakończenie prac przewiduje się w drugiej połowie 2025 r.

Docelowo autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ trzy pasy ruchu.

Drogi krajowe ubezpieczone 

Jeżeli pojazd uległ uszkodzeniu na drodze krajowej zarządzanej przez GDDKiA, należy wezwać Policję, spisać odpowiednie oświadczenie i skontaktować się z odpowiednim oddziałem GDDKiA lub bezpośrednio zgłosić szkodę z ubezpieczenia OC zarządcy drogi – szczegóły tutaj.

Źródło: GDDKiA