GDDKiA – podsumowanie 2020 roku

Rok 2020 był wyjątkowy nie tylko dla branży drogowej, ale i dla każdego sektora gospodarki. Mimo pandemii i nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem realizowano plany inwestycyjne. Zależy od nich nie tylko kondycja branży w tym trudnym okresie, ale że mają one również wpływ na całą polską gospodarkę.

Rok zakończono, realizując 96 zadań o łącznej długości ponad 1225,2 km. W tym roku udostępnionych zostało do ruchu niemal 140 km nowych dróg. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 4269 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1 712 km autostrad i 2557 km dróg ekspresowych. W postępowaniach przetargowych są 42 zadania o łącznej długości 545,9 km.

 • Ważne decyzje i konkretne działania przyczyniły się do tego, że koronawirus nie zatrzymał drogowych inwestycji
 • Rok 2020 r. to rok wielu realizacji. W pewnym momencie na tym etapie mieliśmy ich 100. To oznacza, że w najbliższych latach przybędą setki kilometrów nowych dróg
 • Budujemy, ogłaszamy kolejne przetargi i wykorzystujemy fundusze UE – pracujemy nad ciągłym rozwojem polskiej infrastruktury drogowej – prezentujemy najważniejsze liczby 2020 roku
 • W 2020 roku ogłoszono przetargi dla 48 odcinków o długości 600,2 km i podpisaliśmy 35 umów na zadania o łącznej długości 450 km i wartości 18,1 mld zł

– Za nami trudny rok zmagań z pandemią. Mimo obiektywnych trudności zdołaliśmy ogłosić wiele przetargów i podpisać wiele umów na realizację nowych dróg ekspresowych i autostrad. Łączymy odcinki dróg w jedną spójną sieć – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– W tym trudnym roku zdaliśmy test odpowiedzialności i skuteczności. Nie zatrzymaliśmy się i branża przetrwała ten wyjątkowy  okres w dobrej kondycji. To nie przypadek, a efekt konsekwentnej pracy. Planowaliśmy ogłosić postępowania przetargowe na 350 km, a w rzeczywistości nasz portfel zamówień, z którym weszliśmy na rynek budowlany w 2020 r., urósł do poziomu inwestycji o łącznej długości 600 km! Ponadto oddane kolejne kilometry nowych dróg i podpisane umowy. Kończymy ten rok bardzo dobrym wynikiem i wchodzimy w nowy z planem wykonania równie efektywnej pracy. – podkreślał Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.GDDKiA

Nie zatrzymaliśmy się i nie zredukowaliśmy naszych planów. Wręcz przeciwnie – gotowi na więcej w wyjątkowej sytuacji gospodarczej

Już w marcu 2020 roku zareagowano i stosowne wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii przekazano wykonawcom oraz inżynierom kontraktów. Mają one służyć usprawnieniu realizowanych umów, które w obecnym czasie są pozytywnym bodźcem w trudnej sytuacji gospodarczej kraju.

Rok 2020 ponad plan

Na początku 2020 roku GDDKiA planowała udostępnić do ruchu 12 zadań o długości 116,8 km. Mimo trudnego i nieprzewidywalnego roku, udało się nie tylko zrealizować ten plan, ale wypracować jeszcze więcej, bo niemal 140 km, którymi zamykamy ten rok.

W tym wyjątkowym okresie nie pozostawiono branży samej i wprowadzono na rynek znacznie więcej zadań niż pierwotnie planowaliśmy. Portfel zamówień zwiększył się prawie dwukrotnie! Na początku 2020 roku zapowiadano ogłoszenie przetargów na 350 km. Tymczasem zamykany jest rok ogłoszonymi postępowaniami przetargowymi na drogi o łącznej długości 600 km! Były to m.in. przetargi na odcinki autostrady A2 o długości ponad 63 km od Siedlec do Białej Podlaskiej, blisko 200 km drogi ekspresowej S19 oraz ponad 110 km S6.

W 2020 roku oddano do ruchu 137,8 km dróg:

 • DK28 obwodnica Sanoka (6,7 km),
 • S61 II jezdnia obwodnicy Szczuczyna (6,6 km),
 • A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica (3,5 km),
 • DK20 obwodnica Węgorzyna (1 km),
 • S17 węzeł Lubelska – początek obwodnicy Kołbieli (15,2 km),
 • S17 obwodnica Kołbieli (8,7 km),
 • S10 II jezdnia obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniowa (6,4 km, pozwoliło to wprowadzić oznakowanie drogi ekspresowej na 13 km S10),
 • A2 węzeł Lubelska – węzeł Halinów (5,6 km),
 • A2 węzeł Halinów – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego (9,2 km),
 • DK73 obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej (6,9 km),
 • S5 Szubin Północ – Żnin Północ (19,3 km),
 • S10 obwodnica Wałcza (17,8 km),
 • S2 POW węzeł Warszawa Wilanów – węzeł Wał Miedzeszyński (6,45 km),
 • S2 POW węzeł Wał Miedzeszyński – węzeł Lubelska (7,45 km),
 • S17 w. Lubelska (3,5 km),
 • S5 Bydgoszcz Opławiec – Bydgoszcz Błonie (13,5 km).

Przełożono ruch na 61 km nowej jezdni autostrady A1 z budowanych ponad 80 km pomiędzy Tuszynem i Częstochową. Kierowcy na 57 km mają do dyspozycji po dwa pasy ruchu, a na 4 km po jednym pasie:GDDKiA 

 • Tuszyn – Piotrków Trybunalski, udostępniliśmy cały odcinek, ok. 15,9 km (2+2)
 • Piotrków Trybunalski – Kamieńsk, udostępniliśmy ok. 4 z 25 km (1+1)
 • Kamieńsk – Radomsko, udostępniliśmy cały odcinek, ok. 16,7 km (2+2)
 • Radomsko – gr. woj. łódzkiego/śląskiego, udostępniliśmy cały odcinek, ok.7 km (2+2)
 • granica woj. łódzkiego/śląskiego – Częstochowa Północ, udostępniliśmy cały odcinek, ok. 16,9 km (2+2)

W przyszłym roku kierowcy pojadą pierwszymi kompletnymi odcinkami A1 po dwóch jezdniach i trzech pasach ruchu na każdej, a na kolejnych będą mieć do dyspozycji co najmniej jedną jezdnię i po dwa pasy ruchu. Z całej ponad 80-kilometrowej trasy skorzystamy w listopadzie 2022 roku, po zakończeniu prac na najdłuższym odcinku pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem, na który umowę podpisaliśmy w kwietniu 2019 roku.

Najważniejsze liczby 2020 roku

W 2020 roku ogłoszono przetargi łącznie dla 48 odcinków o długości około 600 km i szacunkowej wartości ok. 21 mld zł – 35 zadań to Program Budowy Dróg Krajowych (PBDK) o łącznej długości 493,1 km oraz 13 obwodnic z Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 (PB100) o łącznej długości 107,1 km.

Od 1 stycznia 2020 r. podpisano 35 umów na drogi o łącznej długości 450 km i wartości 18,1 mld zł. Z tego 32 zadania z PBDK o łącznej długości 430,2 km i wartości 17,7 mld zł oraz trzy obwodnice z PB100 o długości 19,9 km i wartości 420 mln zł. O stanie realizacji samego rządowego.

Przegląd naszych inwestycji

Jak wygląda realizacja odcinków dróg na terenie poszczególnych województw?

Kontynuacja budowy po nierzetelnych firmach

GDDKiA traktuje wszystkich potencjalnych lub obecnych wykonawców jednakowo, licząc na rzetelną realizację kontaktu. Jednak, jeśli prace na budowie postępują bardzo wolno, a wykonawca pomimo wykorzystania przez GDDKiA wszelkich dostępnych narzędzi mobilizujących, nadal nie realizuje swoich obowiązków, podejmujemy trudną decyzję o odstąpieniu od umowy. Tak w poprzednich latach było z kilkoma nierzetelnymi wykonawcami, polskimi i zagranicznymi. Po rozwiązaniu umowy wyłoniono nowych wykonawców i budowy znów ożyły. Z obwodnicy Częstochowy kierowcy już korzystają, trwają prace wykończeniowe i niedawno podpisaliśmy umowę na dokończenie wiaduktu nad linią kolejową w okolicy węzła Częstochowa Północ. Trwają prace przy budowie trzech odcinków S5 w okolicy Bydgoszczy, S3 na wysokości Polkowic czy przedłużeniu S7 od węzła Lotnisko na południe od Warszawy.

GDDKiA – w planie ponad 385 km nowych dróg w 2021 r.

W 2020 roku odstąpiono od trzech umów na realizację drogi ekspresowej S7. Na pierwszym z tych kontraktów, Lubień – Naprawa, podpisano już umowę na dokończenie estakady, a także na dokończenie połączenia nowego odcinka z istniejącym, budowę MOP-ów oraz wykonanie pozostałych prac niezrealizowanych przez poprzedniego wykonawcę. Na drugim Widoma – Kraków na początku grudnia odstąpiono od umowy z włoską firmą Webuild (poprzednia nazwa Salini). To z braku należytego wykonywania robót i braku pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłokę w realizacji prac na tym odcinku.

Na trzecim odcinku, pomiędzy węzłami Lesznowola i Tarczyn, po zinwentaryzowaniu placu budowy, jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia, ogłoszono przetarg na dokończenie niezrealizowanych prac.

GDDKiA największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

W związku z podpisaniem w 2020 roku dziewięciu umów o dofinansowanie GDDKiA stała się Beneficjentem łącznie 70 projektów z dofinansowaniem unijnym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna wartości całkowita tych inwestycji wynosi ponad 79 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to 44,4 mld zł oraz wkład UE to około 37,3 mld zł. Uwzględniając ww. dziewięć umów o dofinasowanie, kontraktacja środków UE dla GDDKiA wynosi około 88 proc.

Źródło: GDDKiA