GDDKiA – wprowadzono czasową zawrotkę na S2

Zgodnie z zapowiedzią kierowcy będą mogli korzystać z nowej tzw. zawrotki na węźle Puławska. Od niedzieli kierowcy mają dodatkową możliwość zjazdu z S2 w ul. Puławską w stronę centrum. Takie rozwiązanie będzie dostępne do zakończenia budowy ursynowskiego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy.

Z nowej zawrotki skorzystają wyłącznie kierowcy jadący S2 od zachodu. Zamiast zjeżdżać obecną, docelową łącznicą węzła i na skrzyżowaniu z ul. Puławską skręcać w lewo, będą mogli przejechać trasą główną, a następnie skręcić w lewo i poprzez łącznicę zjazdową od strony Ursynowa dotrzeć do skrzyżowania. Tu w kierunku centrum będzie można skręcić z trzech pasów.

GDDKiA

Minimalizowanie utrudnień dzięki etapowaniu prac

Połączenie istniejącego odcinka S2 z budowanym przedłużeniem trasy wymagało dużego zakresu prac. Trzeba było rozebrać dotychczasową zawrotkę i wykonać właściwe prace drogowe, by zniwelować różnicę poziomu pomiędzy istniejącym i budowanym fragmentem trasy. Przebudowany i przedłużony został mur oporowy oraz wykonano nasyp, na którym znalazły się poszczególne warstwy nawierzchni. Ponadto wybudowana została kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny oraz nowe oświetlenie drogowe. Bezpieczeństwo ruchu zostało zapewnione poprzez zamontowane bariery energochłonne czy też oznakowanie pionowe i poziome.

Zaczęło się siedem lat temu

W 2013 roku zakończona została budowa S2 Konotopa – Puławska. W ramach realizacji tego zadania, pod ul. Puławską, GDDKiA wybudowała elementy przyszłego tunelu (strop i ściany szczelinowe), które m.st. Warszawa ma w przyszłości wykorzystać pod poszerzenie ul. Puławskiej. Ponadto na końcu S2 powstała zawrotka jako rozwiązanie tymczasowe i przewidziane do likwidacji w ramach budowy przedłużenia obwodnicy w kierunku Wisły. Rolą zawrotki było zminimalizowanie utrudnień na węźle Puławska, początkowym lub końcowym punkcie Południowej Obwodnicy Warszawy na połączeniu z układem miejskich ulic. Zawrotka miała funkcjonować do czasu wybudowania kolejnego odcinka S2 i otwarcia węzła Puławska w jego docelowym układzie z wszystkimi relacjami skrętnymi w poziomie terenu.

S2 Puławska – Lubelska

Jeszcze w tym roku oddamy do użytku odcinek pomiędzy węzłami Warszawa Wilanów a Lubelska. Przystąpimy do otwarcia trasy niezwłocznie po uzyskaniu od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

GDDKiA – pomiędzy Tarczynem a obwodnicą Grójca jedziemy docelowymi jezdniami realizowanej S7

Wykonawca ursynowskiego odcinka prowadzi intensywne prace w tunelu oraz poza nim. Planowany termin oddania do użytku tunelu przewidziany jest w II kwartale 2021 roku.

Źródło: GDDKiA