GDDKiA – S1 ważne połączenie nie tylko dla województwa śląskiego

Droga ekspresowa S1 obok autostrady A1 jest dla województwa śląskiego niezwykle ważna. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami obecnie realizowanych odcinków. S1 znajduje się w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej.

Położona na terenie województwa śląskiego łączy Pyrzowice z granicą ze Słowacją w Zwardoniu. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina – Skalite.

Aby dokończyć całą, 135-kilometrową arterię, potrzebne jest zakończenie budowy już realizowanych odcinków oraz wyłonienie wykonawcy i późniejsza realizacja odcinka Mysłowice – Oświęcim będącego w trakcie przetargu. Z kolei w realizacji, jest pięć odcinków S1. Patrząc od północy są to kolejno druga jezdnia S1 Pyrzowice – Podwarpie, Pyrzowice – Podwarpie, następnie dwa z trzech mających powstać po nowym śladzie odcinki S1 Mysłowice – Bielsko-Biała, tj. Oświęcim – Dankowice (umowa podpisana 14 maja 2020 r.), Dankowice – Bielsko-Biała (umowa podpisana 3 sierpnia 2020 r.) oraz Przybędza – Milówka, tzw. obejście Węgierskiej Górki.

GDDKiA – gotowi do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021

Droga ekspresowa S1 biegnie od granicy polsko-słowackiej przez Żywiecczyznę, Śląsk i Zagłębie, a następnie łączy się z autostradą A1 w okolicy lotniska Pyrzowice. Rząd jest zdeterminowany, aby ukończyć inwestycję w założonym terminie: kierowcy pojadą drogą S1 w pełnym przebiegu pod koniec 2023 r. – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Dla województwa śląskiego obok autostrady A1, ekspresowa S1 to najważniejsze połączenie drogowe i dzięki jej realizacji kierowcy zyskają kolejny odcinek bezpiecznej i komfortowej drogi szybkiego ruchu. Pięć odcinków już realizujemy, na ostatni między Mysłowicami a Oświęcimiem rozstrzygamy przetarg – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 GDDKiA 

Pyrzowice – Podwarpie 

26 listopada br. miną 2 lata od podpisania umowy na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 pomiędzy Pyrzowicami a Podwarpiem (długość 9,72 km). Optymalizujemy prace na kontrakcie, tak aby w możliwie najkrótszym terminie uzyskać przejezdności po nowo wybudowanej jezdni. Projekt będzie realizowany do II kwartału 2021 r. Parce na tym odcinku przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zaawansowanie rzeczowe we wrześniu wyniosło 79 proc. Na ukończeniu są już roboty przygotowawcze, roboty ziemne i wzmocnienia gruntu. Odwodnienie wykonano w ponad 78 proc. Budowa podbudowy osiągnęła poziom ponad 65 proc. Ułożono już blisko 40 proc. nawierzchni. Realizacja obiektów inżynierskich jest już w wielu asortymentach na ukończeniu.

Do wykonania pozostały jeszcze prace przy dylatacjach, odwodnieniu i wyposażaniu obiektów.  Na bieżąco prowadzone są również roboty branżowe budowa kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych, przebudowy urządzeń wodnych oraz elektroenergetycznych. W październiku planowane jest kontynuowanie robót bitumicznych na ciągu głównym trasy S1 od obiektu WE-4/2 w stronę węzła Podwarpie oraz zakończenie wykonywania wykopów w gruntach skalistych oraz zasypek przy obiektach mostowych.

Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1 do parametrów drogi ekspresowej)

11 września 2020 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie tego blisko 7-kilometrowego odcinka. Inwestycja obejmuje przebudowę drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej, w tym budowę dwóch węzłów drogowych, przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi, przebudowę infrastruktury i urządzeń podziemnych. W chwili obecnej wykonawca prowadzi roboty przygotowawcze, w tym analizę dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego, urządza zaplecze budowy, organizuje place składowe oraz prowadzi prace projektowe, które powinny zakończyć się do kwietnia 2021 r. Odcinek będzie gotowy w listopadzie 2023 roku.

Kosztowy II – Oświęcim

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla tego zadania (długość 12,8 km), ogłoszonego 10 października 2019 r., jest obecnie w toku. 30 września 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok, w którym uwzględniła odwołanie i nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia i odrzucenia oferty China State Construction Engineering Corporation Limited oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty tego wykonawcy. GDDKiA zaskarżyła wyrok KIO do sądu okręgowego. Dalsze działania GDDKiA w sprawie będą podejmowane po rozstrzygnięciu sprawy przez sąd.

W ramach inwestycji wybudowana zostanie obwodnica Bierunia o długości 2,1 km, trzy węzły drogowe (Kosztowy II, Lędziny, Bieruń) oraz jedna para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej – Lędziny Wschód (klasa II) oraz Lędziny Zachód (klasa III).

Oświęcim – Dankowice

14 maja 2020 r. podpisano umowę na budowę odcinka tej drogi. Ponad 15-kilometrowy odcinek nowej drogi za kwotę 989 751 443,10 zł wybuduje konsorcjum firm PORR oraz Mota-Engil Central Europe. Całość zadania zostanie zrealizowana w 33 miesiące, tj. do sierpnia 2023 r.

Inwestycja będzie realizowana w formule „Projektuj i buduj”, co oznacza, że w ramach zadania w pierwszej kolejności zostanie ona zaprojektowana, następnie w oparciu o wykonany i zatwierdzony projekt wybudowana wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji pozwalających na użytkowanie tej trasy. Wykonawca będzie miał za zadanie wybudować m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), trzy węzły drogowe (Oświęcim, Wola, Brzeszcze), a także inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy.

Dankowice – Suchy Potok

3 sierpnia 2020 r. podpisano umowę na budowę odcinka tej drogi. Ponad 12-kilometrowy odcinek nowej drogi za kwotę 586 710 000,00 zł wybuduje konsorcjum firm konsorcjum Mirbud i Kobylarnia. Całość zadania zostanie zrealizowana w 33 miesiące, tj. do listopada 2023 r.

Wykonawcy zbudują m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), dwa węzły drogowe (Stara Wieś i Suchy Potok), a także inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w Miejsca Obsługi Podróżnych, Obwód Utrzymania Drogi, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy.

Przybędza – Milówka (tzw. obejście Węgierskiej Górki)

10 października 2019 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie nowego 8,5-kilometrowego odcinka Przybędza – Milówka (tzw. obejście Węgierskiej Górki). Wykonawca inwestycji, w pierwszej kolejności, opracował dokumentację projektowo-wykonawczą, która została przyjęta do realizacji 6 maja br. Po trwających, w maju i czerwcu, przygotowaniach tzw. „frontu robót”, rozpoczął się najważniejszy etap realizacji tej inwestycji – roboty budowlane. Całość inwestycji zostanie zrealizowana do sierpnia 2023 r.

Wartość umowy na zaprojektowanie i wybudowanie tego odcinka drogi wynosi 1 378 952 702,84 zł. Prace budowlane prowadzone są już praktycznie na całym froncie robót. Trwają roboty ziemne w rejonie portali startowych dla tuneli TD-1 oraz TD-2. Rozpoczęcie drążenia kalet planowane jest jeszcze na początku listopada br. Roboty ziemne skupiają się aktualnie na węzłach Przybędza i Milówka oraz na odcinku od Estakady EST-3 (ul. Za Groniem) do tunelu TD-2 przy ul. Nad potokiem. Przygotowywane jest wykonanie palowania dla posadowienia obiektów EST-1 (ul. Zielona Górna), EST-2 (ul. Turystyczna), EST-3 (ul. Za Groniem) oraz EST-4 (ul. Nad Potokiem). Wyprzedzająco prowadzone są również prace związane z wykonywaniem platform roboczych pod sprzęt ciężki dla wykonywanych umocnień. Ponadto kontynuowana jest realizacja dróg serwisowych i technologicznych, robót melioracyjnych, oraz prac w asortymentach branżowych.

Źródło: GDDKiA