GDDKiA – kolejne 8 km betonowej jezdni autostrady A1 oddane do dyspozycji kierowców

Zgodnie z planami przekładany jest ruch na kolejne odcinki nowej, betonowej jezdni przyszłej autostrady A1 pomiędzy Tuszynem i Częstochową. Kierowcy do dziś korzystali z 26 km, a łącznie z właśnie udostępnionym fragmentem od mostu na Warcie do 406 km trasy w okolicy Kruszyny będzie to ok. 34 km. W listopadzie ruch zostanie przełożony na kolejne ok.  20 km nowej jezdni.

Wspólna determinacja, zaangażowanie i odpowiedzialne decyzje – to wszystko pozwala nam realizować tę inwestycję niezwykle sprawnie. Dziękuję wszystkim pracującym na pięciu odcinkach tej trasy, ale również wszystkim zaangażowanym w budowę innych dróg, szczególnie w tak wyjątkowym czasie – podkreśla Tomasz Żuchowski p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.– Pamiętajmy, że realizowane obecnie odcinki A1 to jeszcze plac budowy i obowiązuje tu czasowa organizacja ruchu. Apeluję do kierowców o zachowanie ostrożności, zdjęcie nogi z gazu i odpowiedzialne zachowanie na tej i innych drogach w kraju. Zadbajmy o bezpieczeństwo własne, ale również osób pracujących na budowie.

Udostępniony dziś ośmiokilometrowy odcinek łączy województwa łódzkie i śląskie. W woj. łódzkim liczy ok. dwóch kilometrów, ale to wyjątkowo ważny odcinek. Obejmuje bowiem kilkusetmetrowy most na Warcie. Jednocześnie jest to ostatni brakujący fragment nowej jezdni na odcinku Radomsko – granica woj. łódzkiego i śląskiego o długości siedmiu kilometrów. Przypomnijmy, że pięć kilometrów nowej jezdni zostało jako pierwsze udostępnione kierowcom pod koniec sierpnia br. W przypadku tego odcinka przyszłej autostrady A1 łączne zaawansowanie prac zbliża się do 65 proc.

Na terenie woj. śląskiego, czyli na odcinku od granicy woj. łódzkiego i śląskiego do węzła Częstochowa Północ, zaawansowanie prac przekroczyło 60%. Na tym odcinku kierowcy zyskają sześć kilometrów nowej jezdni, czyli ponad jedną trzecią długości śląskiego odcinka A1 będącego w budowie.

GDDKiA – gotowi do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021

Na całym oddawanym do dyspozycji kierowców fragmencie w obu województwach, czyli na ośmiu kilometrach nowej, betonowej jezdni, będzie obowiązywała niemal identyczna organizacja ruchu, czyli 2+1. Na odcinku w woj. łódzkim dwa pasy ruchu wyznaczone będą w kierunku Śląska i jeden w stronę Łodzi, a na odcinku w woj. śląskim odwrotnie – dwa pasy ruchu wyznaczone będą w kierunku Łodzi i jeden w stronę Częstochowy. Ze względów technicznych wdrażanie nowej organizacji ruchu na odcinku śląskim potrwa dwa dni i kierowcy przez ten czas będą korzystać z nowej jezdni przyszłej A1 i odcinka starej DK1.

Kierowcy mają już do dyspozycji nową jedną jezdnię na:

  • ok. 14 km odcinka od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski Południe, gdzie łączna długość to ok. 15,8 km
  • ok. 7,5 km odcinka Kamieńsk – Radomsko, gdzie łączna długość to ok. 16,8 km, z początkiem listopada przełożenie ruchu na kolejne ok. 9 km
  • ok. 7 km, niemal całość odcinka Radomsko – granica woj. łódzkiego i śląskiego
  • ok. 6 km odcinka granica woj. łódzkiego i śląskiego do węzła Częstochowa Północ, w listopadzie kierowcy pojadą nową jezdnią na całej długości blisko 17- kilometrowego odcinka

Betonowa nawierzchnia nowej jezdni leży już niemal na całej łącznej długości tych odcinków. To ponad 56 km. Przypomnijmy, że łączna długość wszystkich pięciu budowanych odcinków przyszłej A1 to 81 km. Na najdłuższym z nich, między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem, ruszyły prace związane z układaniem betonowej nawierzchni. Ten odcinek ma ponad 24 kilometry długości.

Źródło: GDDKiA