Euisun Chung został mianowany na stanowisko Prezesa Hyundai Motor Group i otwiera nowy rozdział w historii koncernu

Hyundai Motor Group (Grupa) ogłosił dzisiaj, że Euisun Chung – zajmujący wcześniej stanowisko Wiceprezesa Wykonawczego – został mianowany Prezesem Grupy. Dotychczasowy Prezes – Mong-Koo Chung – będzie pełnił funkcję Honorowego Prezesa. Dzisiaj odbyły się niezależne nadzwyczajne posiedzenia zarządów Hyundai Motor Company, Kia Motors Corporation i Hyundai Mobis Co., podczas których dyskutowano powyższe zmiany. Wszyscy członkowie zarządów jednogłośnie poparli nominację Euisuna Chunga na nowego Prezesa Grupy.

– Prezesa Mong-Koo Chunga mianowano Honorowym Prezesem Grupy

– Nominacja została jednogłośnie zatwierdzona przez członków zarządu Hyundai Motor, Kia Motors i Hyundai Mobis

– ostatnie dwa lata w wykonaniu Euisuna Chunga jako wiceprezesa wykonawczego Grupy zostały uznane za udane

– W przyszłości kierunki rozwoju Grupy będą koncentrować się wokół takich zagadnień, jak „klient”, „ludzkość”, „przyszłość” i „wkład społeczny” – w szczególności chodzi o to, aby:

…wszystkie działania były zorientowane na klienta i umożliwiały mu skupienie się na życiu

…przyczynić się do realizacji marzenia o bezpiecznym i swobodnym przemieszczaniu się
oraz o spokojnym życiu

…realizować wyobrażenie o przyszłości i zapewnić wyższy poziom życia

…stać się firmą docenianą za dzielenie się z klientami najlepszymi osiągnięciami

– poprzez wzmocnienie pozycji pracowników i lepszą komunikację Grupa stworzy jeszcze wyższą kulturę korporacyjną

– Euisun Chung będzie kontynuować osiągnięcia Prezesa-założyciela – Juyunga Chunga oraz Honorowego Prezesa – Mong-Koo Chunga

Hyundai wprowadził globalny program H2U promujący technologie wodorowe

Pod przewodnictwem Euisuna Chunga Hyundai Motor Group otwiera nowy rozdział w historii. Grupa – realizując wizję „Razem dla lepszej przyszłości” – będzie rozwijać i nabywać kluczowe.

Źródło: KIA