GDDKiA – autostrada A1 całkowicie przejezdna jeszcze w 2020 r.

Na wszystkich budowanych odcinkach A1 prace idą zgodnie z planem. Stale monitorujemy sytuację i mobilizujemy wykonawców, aby jeszcze w tym roku kierowcy mogli przejechać z Tuszyna do Częstochowy pierwszą jezdnią autostrady A1. Odbędzie się to na zasadach tymczasowej organizacji ruchu, ale najważniejsze, że będzie bardziej komfortowo i bezpieczniej.

Domykamy A1. Plan to ruch po jednej jezdni jeszcze w 2020 roku! 

Przypominamy, że termin realizacji całej autostrady A1 to 2022 rok. Trzy pasy w każdą stronę. Roboty prowadzone są w istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1, co stanowi dodatkowe utrudnienie zarówno dla budujących, jak i dla kierowców. Postanowiliśmy jednak zawiesić sobie poprzeczkę wysoko i chcemy, aby do końca tego roku kierowcy mogli skorzystać już z pierwszej nowej jezdni. Na zasadach tymczasowej organizacji ruchu wykorzystamy trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny i udostępnimy kierowcom po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. To ambitny plan, ale w przypadku autostrady A1 i obwodnicy Częstochowy już pokazaliśmy, że takie trudne założenia potrafimy realizować.

  • Województwo łódzkie  

Na wszystkich czterech odcinkach budowy autostrady A1 w województwie łódzkim prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a w niektórych przypadkach nawet go wyprzedzają. Należy przyjąć, że wszędzie przekroczyły półmetek, poza odcinkiem „B” Piotrków Trybunalski – Kamieńsk, gdzie umowa z wykonawcą była podpisana najpóźniej.

A1 Tuszyn – Piotrków Trybunalski Południe   

Na tym odcinku liczącym blisko 16 kilometrów, już na ponad 11 kilometrach kierowcy korzystają z nowej, betonowej jezdni. Aktualnie trwają prace rozbiórkowe starej jezdni, budowane są przepusty i ekrany dźwiękochłonne. Bardzo duży postęp prac można odnotować w przypadku obiektów inżynierskich.

GDDKiA – ile kosztuje kilometr drogi?

Większość z nich gotowa jest w ok. 80 proc. Na przełomie roku gotowy będzie wiadukt łącznicy (kierunek Warszawa – Katowice) na węźle Piotrków Trybunalski Zachód. Pozwoli to na zlikwidowanie jednopoziomowego skrzyżowania, które jest obecnie „wąskim gardłem”, mocno spowalnia ruch i powoduje powstawanie zatorów.

Niestety po oddaniu do użytkowania fragmentów nowej jezdni, wśród kierowców znacznie pogłębił się problem nadmiernej prędkości.

A1 Piotrków Trybunalski Południe – Kamieńsk  

To najdłuższy z budowanych odcinków. Liczy sobie 25 kilometrów i prace są tu najmniej zaawansowane, ponieważ umowa na jego realizację podpisana była najpóźniej. Mimo to udaje się utrzymać bardzo dobre tempo robót. Na obecną chwilę należy przyjąć, że wykonano już ok. 25 proc. wszystkich prac.

Trwają intensywne roboty związane z przygotowaniem podbudowy betonowej jezdni wschodniej. W najbliższym czasie ma ruszyć układanie betonowej nawierzchni, co oznaczałoby znaczne przyśpieszenie prac w stosunku do harmonogramu. Bardzo sprawnie przebiegają także prace związane z budową obiektów mostowych. Można ocenić, że w ich przypadku średnie zaawansowanie wynosi ok. 60 proc.

A1 Kamieńsk – Radomsko  

Na tym odcinku, podobnie, jak w przypadku odcinka „A” i „D”, kierowcy także mogą już korzystać   z pierwszego fragmentu betonowej jezdni.

Fragment ten liczy ok. 3 kilometrów, jednak do końca listopada całym odcinkiem (o długości 16,7 km) będzie można przejechać już po nowej jezdni. Wtedy też ruszą prace rozbiórkowe starej, zachodniej jezdni. Epidemia koronawirusa nie przeszkodziła w skutecznej realizacji harmonogramu i prace osiągnęły półmetek.

Aktualnie trwają roboty wykończeniowe na jezdni wschodniej, budowane są ekrany i zbiorniki retencyjne. Trwają też intensywne prace na trzech MOP-ach, jakie będą na tym odcinku. W tym przypadku zaawansowanie prac waha się od 20 do 70 proc.

A1 Radomsko – granica województw łódzkiego i śląskiego  

To pierwszy z łódzkich odcinków budowanej autostrady A1, gdzie kierowcy pojechali betonową jezdnią. Przekazany fragment trasy liczył zaledwie 4,8 km, ale zważywszy, że długość całego odcinka ma 7 km, to stanowi on znaczną jego część. Prace przebiegają tu w dobrym tempie.

Na obecną chwilę ich zawansowanie przekroczyło 60 proc. Aktualnie montowane są ekrany, trwa budowa zbiorników retencyjnych i ruszyły prace rozbiórkowe na jezdni zachodniej. Na tym krótkim odcinku powstają trzy duże (górne) przejścia dla zwierząt. Zaawansowanie prac wynosi tu od 65 do 95 proc. Na ukończeniu jest także most na Warcie na jezdni wschodniej. Montowane są tam bariery, elementy odwodnienia, a wkrótce ruszą tam prace związane z układaniem nawierzchni, co oznacza, że w ciągu miesiąca most powinien zostać oddany do użytkowania.

Niezależnie prowadzone są także ustalenia pomiędzy GDDKiA, Policją, Inspekcją Transportu Drogowego i wykonawcami, aby umożliwić kontrole samochodów w czasie prowadzenia prac budowlanych. To między innymi pokłosie narastającego problemu przekraczania prędkości. Wstępnie ustalono, że wykonawcy mogą przygotować około pięciu takich miejsc na całym łódzkim odcinku budowanej autostrady A1, co znacznie powinno poprawić bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i ludzi pracujących na budowie.

  • Województwo śląskie 

Budowa A1 w woj. śląskim idzie pełną parą. Budowany jest odcinek E autostrady, na odcinku F trwa budowa oświetlenia, prowadzona jest procedura przetargowa na dokończenie budowy wiaduktu WA352 w ciągu A1 w rejonie węzła Częstochowa Północ oraz na budowę Miejsc Obsługi Podróżnych oraz Obwodu Utrzymania Autostrady.

A1 granica województw łódzkiego i śląskiego – węzeł Częstochowa Północ  

Za nami dwa lata intensywnych prac przy budowie tego 17-kilometrowego odcinka autostrady A1.  We wrześniu br. wykonawca zakończył układanie nawierzchni z betonu cementowego na trasie głównej pierwszej jezdni. W IV kwartale br. nastąpi zmiana czasowej organizacji ruchu i na nową nawierzchnię z betonu cementowego zostanie przeniesiony ruch z DK1. Taka zmiana organizacji ruchu pozwoli na rozpoczęcie prac rozbiórkowych starej jezdni DK1 i przystąpienie do robót ziemnych na drugiej jezdni autostrady A1.

W zakresie robót drogowych wykonywano również nawierzchnię bitumiczną na obiektach i dojazdach do obiektów mostowych w ciągu nowo budowanej jezdni. Trwają także prace wykończeniowe związane m.in. z wykonaniem odwodniania jezdni, zabezpieczenia skarp oraz na odcinku od km 399+742 do km 406+100 wykonywane są roboty fundamentowe pod słupy ekranów akustycznych, montaż słupów, montaż barier ochronnych oraz humusowanie skarp.

Prowadzone są prace na wszystkich obiektach inżynierskich. Kontynuowane są roboty ziemne (wykopy i zasypki fundamentów), tj. zbrojenie i betonowanie poszczególnych elementów żelbetowych – fundamentów, podpór i ustrojów nośnych. Na obiektach inżynierskich w ciągu autostrady prowadzone są prace związane z wyposażeniem obiektów w bariery ochronne, ekrany akustyczne, schody skarpowe.  Wykonanie rzeczowe robót wynosi już prawie 50 proc.

A1 węzeł Częstochowa Północ – węzeł Częstochowa Blachownia  

Pod koniec sierpnia br. zakończono prace umożliwiające podniesienie prędkości na odcinku Częstochowa Blachownia – Częstochowa Jasna Góra. Ponadto trwa budowa oświetlenia na węzłach Częstochowa Północ, Częstochowa Jasna Góra i Częstochowa Blachownia oraz w rejonach Miejsc Obsługi Podróżnych Wierzchowisko i Gorzelanka – roboty te będą realizowane do końca roku.

Do zrealizowania na tym odcinku pozostaną prace wykończeniowe na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ. Wykonane zostaną również roboty melioracyjne, prace wykończeniowe w asortymentach robót drogowych, mostowych, branżowych oraz zieleni, a także wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

GDDKiA

Po wybudowaniu wszystkich jej odcinków A1 będzie miała 564 km długości i połączy porty Trójmiasta z granicą Polski i Republiki Czeskiej w Gorzyczkach. Autostrada A1 jest częścią VI paneuropejskiego korytarza transportowego oraz międzynarodowej trasy E75. Pokrywa się także z historycznym przebiegiem szlaku bursztynowego.

Źródło: GDDKiA