GDDKiA – finalizowane połączenia i nowe projekty dróg

Intensywne prace na sieci dróg krajowych oraz realizacja najważniejszych programów rozwoju infrastruktury drogowej prowadzą nas do ukończenia najważniejszych połączeń komunikacyjnych w kraju i domknięcia istniejącej sieci dróg ekspresowych i autostrad. Przygotowanie inwestycji, a następnie jej realizacja to skomplikowane przedsięwzięcie wymagające specjalistycznej wiedzy, dyscypliny, ogromnych nakładów finansowych, współpracy wielu urzędów i profesjonalnej inżynierskiej realizacji. To najbliższe 9-10 lat pracy w celu zaspokojenia potrzeb zarówno lokalnych, jak i ogólnokrajowych.

Na takie zapotrzebowanie komunikacyjne i gospodarcze odpowiedzią będą nowe drogi m.in. S10, S11, S12, S74 oraz Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej.

Autostrady

A1 (długość docelowa – 564 km)

Budowane są ostatnie odcinki A1 w województwach śląskim i łódzkim, aby najważniejsza trasa w Polsce na osi północ-południe została zakończona. Nasz kraj zyska wówczas autostradowe połączenie portów w Gdyni i w Gdańsku z południową granicą z Czechami. Autostrada A1 jest częścią VI paneuropejskiego korytarza transportowego oraz międzynarodowej trasy E75. Pokrywa się także z historycznym przebiegiem szlaku bursztynowego.

Obecnie w realizacji jest pięć zadań o łącznej długości ok. 81 km. Zgodnie z kontraktem planowana data oddania do ruchu to IV kwartał 2022 roku. Jak już wielokrotnie informowaliśmy GDDKiA mobilizuje wykonawców, aby do końca 2020 roku można było udostępnić kierowcom ponad 80 kilometrów nowej jezdni autostrady A1 pomiędzy Tuszynem a Częstochową. 

Planowane jest wykorzystanie trzech pasów ruchu oraz pas awaryjny i na zasadach tymczasowej organizacji ruchu udostępnić kierowcom po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Współpracujemy z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, aby do czasu zakończenie budowy między Tuszynem i Częstochową pojawił się odcinkowy pomiar prędkości. Zdaniem specjalistów od bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinkowy pomiar prędkości jest najskuteczniejszym narzędziem zapobiegającym przekraczaniu prędkości.

Wymusza bowiem utrzymanie średniej prędkości przejazdu dłuższego odcinka trasy zgodnie z przepisami, poprawiając płynność jazdy. Jest skuteczniejszy niż fotoradary, przed którymi kierowcy gwałtownie hamują, a za nimi ponowie przyspieszają.

A2 (długość docelowa – 621 km)

Kończy się budowa odcinków A2 na wschód od Warszawy. Przypomnijmy, że w sierpniu oddano do ruchu 15 kilometrów A2 pomiędzy węzłem Lubelska a początkiem obwodnicy Mińska Mazowieckiego (https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38765/Oddajemy-do-ruchu-15-kilometrow-A2-na-wschod-od-Warszawy).  GDDKiA

Ponadto obecnie w realizacji są jeszcze dwa zadania (węzeł Kałuszyn – węzeł Groszki i węzeł Gręzów – węzeł Siedlce Zachód) o łącznej długości ok. 25 km. W przetargu jest kolejne zadanie (Groszki – Gręzów) o długości ok. 13 km. W przygotowaniu jest natomiast pięć zadań (od Siedlec do granicy państwa) o łącznej długości ok. 95 km. Planowana dostępności dla ruchu całej trasy to 2025 rok

Autostrada A2 pomiędzy Warszawą a Łodzią zyska trzeci pas ruchu. Od marca 2019 roku trwają prace projektowe związane z opracowaniem elementów koncepcji programowej i materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na poszerzenie autostrady A2 o dodatkowy pas ruchu. Odcinek pomiędzy Łodzią i Warszawą podzielono na dwie części, w granicach województwa łódzkiego i mazowieckiego. Wykonawcą dokumentacji dla obu części jest Transprojekt Gdański. Na efekty pracy czekamy do listopada 2020 roku. Udostępnienie kierowcom trzeciego pasa w obu kierunkach przewiduje się w drugiej połowie 2025 r.

A4 (długość docelowa – 667 km)

Autostrada A4 to najdłuższa autostrada w Polsce. Rozpoczyna swój bieg w Jędrzychowicach k. Zgorzelca, gdzie łączy się z niemiecką autostradą z kierunku Drezna, a kończy na granicy państwa z Ukrainą w Korczowej. Na odcinku Wrocław-Krzyżowa analizujemy jej modernizację albo przez budowę nowego przebiegu na północ lub południe od obecnego przebiegu lub możliwość przebudowy w istniejącym śladzie.

A18 (długość docelowa – ok. 80 km)

Obecnie trwają intensywne prace nad dostosowaniem drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna – Golnice o długości ponad 70 km) do standardów autostrady.

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie.

Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin – Wrocław. W listopadzie 2004 roku rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w roku 2006.

Drogi ekspresowe

S1 (długość docelowa – 160 km) GDDKiA 

S1 znajduje się w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej. Położona na terenie województwa śląskiego łączy Pyrzowice z granicą ze Słowacją w Zwardoniu. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina – Skalite.

realizacji jest pięć zadań (S1 Pyrzowice-Podwarpie, Oświęcim – Dankowice, Dankowice – Suchy Potok, odcinek Przybędza – Milówka (tzw. obejście Węgierskiej Górki, Podwarpie – Dąbrowa Górnicza) o łącznej długości ok. 53 km. W przetargu jest jedno zadanie Kosztowy – Oświęcim o długości ok. 15 km. 

Planowana data oddania do ruchu ostatnich odcinków S1 to II kw. 2024 r.

S2 (długość docelowa – 34 km) GDDKiA 

Na ukończeniu jest również buda odcinków drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy.

realizacji są trzy zadania (od węzła Puławska do węzła Lubelska) o łącznej długości ok. 18,5 km.

Do końca 2020 roku planujemy udostępnić kierowcom dwa odcinki POW o łącznej długości 13,9 km (od węzła Lubelska do węzła Przyczółkowa, łącznie z nowym mostem na Wiśle). Planowana data oddania do ruchu ostatniego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy to II kw. 2021 r.

S3 (długość docelowa – 471 km)

Prowadzone są również prace budowlane na S3, dzięki czemu porty w Szczecinie będą połączone z południową granicą z Czechami.

realizacji jest osiem zadań (Świnoujście – Dargobądz, Dargobądz – Troszyn, obwodnica Brzozowa wraz z odcinkiem Brzozowo – Miękowo, Miękowo – Rzęśnica, Bolków – Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Północ – granica państwa, Polkowice Północ (Kaźmierzów) – Lubin Północ oraz kontynuacja odcinka S3/A6, czyli rozbudowa węzła Kijewo, o łącznej długości ok. 107 km.

Planowana data oddania do ruchu ostatnich odcinków S3 to II kw. 2024 r.

 

GDDKiA

S5 (długość docelowa – ok. 487 km)

W swoim docelowym układzie droga ekspresowa S5, poprzez swój zasięg i powiązanie z bazowymi elementami sieci drogowej kraju, stanie się jednym z kluczowych ciągów komunikacyjnych na poziomie europejskim.

realizacji jest sześć zadań (Ornowo – Wirwajdy, Szubin Północ – Żnin Północ, Bydgoszcz Opławiec – Bydgoszcz Błonie oraz kontynuacje Nowe Marzy – Świecie Południe, Świecie Południe – Bydgoszcz Północ) o łącznej długości 93,2 km.

Planowana data oddania do ruchu ostatniego odcinka to II kw. 2023 r.

przygotowaniu jest zadanie Sobótka (S8) – Bolków (S3) o łącznej długości ok. 50 km, a przewidziane lata realizacji to 2020-2030.

W przygotowaniu jest także przedłużenie S5 o długości około 85 kilometrów od połączenia z autostradą A1 koło Grudziądza do Ostródy, gdzie S5 połączy się z drogą ekspresową S7. O tym odcinku pisaliśmy więcej:

S7 (długość docelowa – ok. 685 km)

GDDKiA 

Intensywne prace w terenie trwają również na S7 na północ od Warszawy, tj. od granicy woj. warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego do obwodnicy Płońska. Ukończenie tych prac pozwoli uzyskać ekspresowe połączenie z Gdańska aż do Płońska.

Realizacja ekspresowej siódemki trwa również na południe od Warszawy (w. Lotnisko) do Grójca na Mazowszu oraz w woj. małopolskim na odcinkach Moczydło – Miechów oraz Szczepanowice – Kraków (w. Nowa Huta).

realizacji jest 13 zadań (Napierki – Mława, Mława – Strzegowo, Strzegowo – Pieńki, Pieńki – Płońsk, Załuski – Modlin, Modlin – Czosnów, Warszawa (w. Lotnisko) – Lesznowola, Lesznowola – Tarczyn Północ, Tarczyn Północ – początek obwodnicy Grójca, Moczydło (gr. woj. świętokrzyskiego i małopolskiego) – Miechów, Szczepanowice – Widoma, Widoma – Kraków (w. Nowa Huta), Naprawa – Skomielna Biała) o łącznej długości ok. 175 km.

przetargu są dwa zadania (Miechów – Szczepanowice oraz Siedlin – Załuski) o łącznej długości ok. 17 km.

przygotowaniu są jeszcze dwa zadania (Czosnów – Kiełpin, Kiełpin – Warszawa (S8)) o łącznej długości ok. 22 km.

Planowana data oddania do ruchu ostatnich odcinków to 2025 rok.

Dodatkowo trwają prace przygotowawcze do budowy drogi klasy GP (na parametrach S) na odcinku DK7 od Rabki Zdrój do Chyżnego (granica państwa).

S17 (długość docelowa – 282 km)

GDDKiA 

Budowana droga ekspresowa S17 Warszawa – Hrebenne tworzy ciąg trasy europejskiej E372 i połączy aglomerację warszawską z Lubelszczyzną i poprowadzi dalej w kierunku Lwowa.

W realizacji są trzy zadania (węzeł Lubelska, węzeł Lubelska – węzeł Zakręt i obwodnica Tomaszowa Lubelskiego) o łącznej długości ok. 15,5 km. W przygotowaniu są dwa zadania od Drewnicy do w. Warszawa Wschód oraz dziewięć zadań od Piask do Hrebennego o łącznej długości ok. 135 km.

Planowana data oddania do ruchu ostatnich odcinków to II kwartał 2026 r.

S19 (długość docelowa – 596 km)

Droga ekspresowa S19 zaplanowana została od przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej, przez bliskie sąsiedztwo Białegostoku i dalej na południe przez Lublin aż do granicy ze Słowacją w Barwinku.

W realizacji jest 13 zadań (Lublin – Niedrzwica Duża, Niedrzwica Duża – Kraśnik, Kraśnik Północ – Kraśnik Południe, Kraśnik Południe – Janów Lubelski, Janów Lubelski Północ – Janów Lubelski Południe, Janów Lubelski Południe – Lasy Janowskie, Lasy Janowskie – Zdziary, Zdziary – Rudnik nad Sanem, Rudnik nad Sanem – Nisko Południe, Nisko Południe – Podgórze, Podgórze – Kamień, Kamień – Sokołów Małopolski Północ, Rzeszów Południe – Babica) o łącznej długości ok. 139 km.

W przetargu jest dziewięć zadań (Kuźnica – Sokółka Północ, Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód, Białystok Zachód – Białystok Księżyno, Białystok Księżyno – Białystok Południe, Białystok Południe – Ploski, Ploski – Haćki, Haćki – Bielsk Podlaski Zachód, Bielsk Podlaski Zachód – Boćki, Lubartów Północ – Lublin) o łącznej długości ok. 133 km. 

Planowana data oddania do ruchu to II kw. 2026 r.

W przygotowaniu są trzy zadania od Sokółki do Krynic, trzy zadania od m. Boćki do Chlebczyna, odcinek granica woj. podlaskiego i mazowieckiego – Łosice – granica woj. mazowieckiego i lubelskiego, sześć odcinków od granicy woj. lubelskiego do Lubartowa oraz sześć zadań w województwie podkarpackim od Babicy do Barwinka. Łączna długość to około 275 km, a planowane lata realizacji to 2021 – 2026

Powstaną też nowe połączenia

Wydłużamy S8

Realizację wydłużenia drogi S8 podzielimy na krótsze odcinki: Kłodzko – Ząbkowice, Ząbkowice – Łagiewniki, Łagiewniki – Wrocław (Magnice) o łącznej długości ok. 87 km.

Na początku września br. złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla odcinka Łagiewniki – Wrocław (Magnice). Następnie planujemy złożyć wniosek o DŚU na odcinek środkowy, a jako trzeci złożony zostanie wniosek dotyczący odcinka Ząbkowice – Kłodzko. Planowana data oddania do ruchu to 2027 r.

W przygotowaniu kolejne ekspresowe połączenia

Planując nowe drogi, GDDKiA uwzględnia szerokie spektrum czynników związanych z powstaniem całego ciągu drogi. Cykl realizacji inwestycji drogowej zaczynamy od prac przygotowawczych. Proces złożony i długotrwały, dlatego już dziś trwają prace studialne dla poszczególnych odcinków nowych ekspresowych połączeń. To najbliższe 9-10 lat pracy w celu zaspokojenia potrzeb zarówno lokalnych, jak i ogólnokrajowych.

Na takie zapotrzebowanie komunikacyjne i gospodarcze odpowiedzią będą nowe drogi m.in. S10, S11, S12, S74 oraz Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. 

Źródło: GDDKiA