GDDKiA – oddajemy do ruchu 15 kilometrów A2 na wschód od Warszawy

W piątek 14 sierpnia 2020 r., około południa, kierowcy wjadą na autostradę A2 pomiędzy węzłem Lubelska a początkiem obwodnicy Mińska Mazowieckiego. To pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy ze starej DK2 pomiędzy węzłem Halinów a Mińskiem Mazowieckim i skrócić czas przejazdu. Ponadto, kierowcy będą mogli również korzystać z dwóch łącznic na węźle Lubelska w ciągu S17 relacji Siedlce – Lublin i Lublin – Siedlce.

Dwie jezdnie po dwa pasy ruchu

W ramach kontraktu powstała dwujezdniowa autostrada z dwoma pasami ruchu oraz rezerwą pod trzeci pas. Wybudowane zostały drogi lokalne do obsługi ruchu lokalnego. W związku z powstaniem nowego układu komunikacyjnego przebudowano w części istniejące drogi gminne i powiatowe. Zakres robót obejmował również przebudowę infrastruktury kolidującej z autostradą jak i budowę nowej. Autostrada wyposażona została w niezbędne urządzenia ochrony środowiska takie jak ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt i płazów oraz zbiorniki retencyjne.

GDDKiA

Na odcinku pomiędzy węzłem Halinów a początkiem obwodnicy Mińska Mazowieckiego, po obu stronach trasy, budowane są jeszcze Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) oraz Obwód Utrzymania Autostrady (OUA), z terminem zakończenia prac w październiku 2020 r.

Kontrakt

W lipcu 2017 r. podpisana została umowa z firmą Polaqua na projekt i budowę dwóch odcinków A2: węzeł Lubelska – węzeł Halinów i węzeł Halinów – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Wartość inwestycji (dokumentacja, roboty, wykup gruntów, prace archeologiczne) to prawie 755 mln zł, w tym koszt robót to ok. 538 mln zł. Część z tej kwoty, ok. 329,6 mln zł, to dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

GDDKiA – zaawansowanie robót na trzecim odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy

Nadzór inwestorski prowadzi konsorcjum firm Drogowa Trasa Średnicowa (lider) oraz MP Mosty (partner).

Jak dojechać do Warszawy od Siedlec

W związku z dalszą budową węzła Lubelska oraz sąsiedniego węzła Warszawa Wschód (Zakręt), na przecięciu przyszłej S17 z obecną DK2, aby dojechać do Warszawy jadąc od strony Siedlec trzeba będzie zjechać na węźle Halinów na stary przebieg DK2 (oznakowany jako DK92). Wyjazd z Warszawy w kierunku Siedlec poprowadzony zostanie przez DK2 do węzła Halinów i dalej autostradą.  Kierowcy chcący z A2 podróżować w kierunku Lublina będą jechać autostradą do węzła Lubelska i łącznicą dostaną się na S17. Będzie też możliwy wjazd na A2 od strony Lublina i S17. Pozostałe relacje skrętne na węźle Lubelska pozostaną zamknięte do ukończenia kolejnych odcinków: S17 do węzła Warszawa Wschód oraz S2 stanowiącej Południową Obwodnicę Warszawy. Termin zakończenia prac na S2 do Wału Miedzeszyńskiego to grudzień 2020 roku, a na węźle Lubelska i sąsiednim odcinku Lubelska -Warszawa Wschód (Zakręt) wiosna 2021 r.

GDDKiA

A2 od Mińska Mazowieckiego do granicy państwa

5 marca 2020 r. podpisana została umowa na zaprojektowanie i budowę autostrady A2 o długości 12 km pomiędzy węzłami Kałuszyn (Ryczołek) i Groszki. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. Z kolei 7 kwietnia zawarty został kontrakt na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka, o długości ok. 12,5 km, od węzła Gręzów do węzła Siedlce Zachód. W przypadku 13-kilometrowego odcinka pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót.

Trwają przygotowania do realizacji kolejnych etapów autostrady A2 od Siedlec do granicy z Białorusią. Dobiegają końca prace nad koncepcją programową dla odcinków od Siedlec przez Białą Podlaską do granicy państwa, o łącznej długości 95,5 km. Przewidujemy, że dokumentacja będzie gotowa jesienią br. Budowa tych odcinków planowana jest na lata 2022-2025.

Trwa realizacja A1 i A18

W przebudowie jest 80-kilometrowy odcinek przyszłej autostrady A1 od Tuszyna pod Łodzią do początku obwodnicy Częstochowy. Inwestycję podzielono na pięć odcinków realizacyjnych, a prace prowadzone są przy zachowaniu ciągłości ruchu jedną jezdnią w obu kierunkach na obecnej DK1. Jeszcze w tym miesiącu kierowcy wjadą na pierwszy odcinek nowej jezdni o nawierzchni z betonu cementowego. Harmonogram prac na ten rok zakłada przełożenie ruchu na nową jezdnię na większości przebudowywanej trasy. To zdecydowanie ułatwi przejazd przez plac budowy i umożliwi wykonawcom rozbiórkę obecnie wykorzystywanej starej jezdni. Pierwsze całkowicie przebudowane odcinki autostrady A1 oddane zostaną jesienią 2021 roku, a ostatni, pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem, rok później.

W przebudowie są także pierwsze dwa z czterech odcinków południowej jezdni obecnej DK18 od granicy z Niemcami do okolic węzła Iłowa. Toczy się przetarg na wyłonienie wykonawców przebudowy dwóch kolejnych odcinków do Golnic. Pierwszym przebudowanym odcinkiem pojedziemy w II połowie 2022 roku, a całością ponad 70-kilometrowej trasy przed końcem 2023 roku.

Co z A4 na Dolnym Śląsku?

Pod koniec br. będzie gotowe Studium Korytarzowe wraz z Analizą Techniczno–Ekonomiczno–Logistyczną rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław – Krzyżowa i jednocześnie Studium Korytarzowe drogi ekspresowej S5 Sobótka – Bolków, uwzględniając i włączając się w zaprojektowany przebieg drogi ekspresowej S8 Wrocław – Łagiewniki, dla której planowane wkrótce wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie decyzji środowiskowej. Przebiegi korytarzy autostrady A4 i drogi ekspresowej S5, ze względu na wzajemne oddziaływanie na siebie, są analizowane wspólnie w różnych kombinacjach.

Studium Korytarzowe A4 wraz z Analizą TEL wskaże nam możliwości rozbudowy istniejącej autostrady A4 Wrocław – Krzyżowa, bądź budowy autostrady w nowym korytarzu, a Studium Korytarzowe drogi ekspresowej S5 Sobótka – Bolków wskaże możliwe warianty przebiegu drogi S5. Końcowe opracowanie, zawierające analizę wielokryterialną, pozwoli na wybranie dalszego kierunku działania dot. projektowanych korytarzy wzajemnie oddziaływujących na siebie dróg: autostrady A4 Wrocław – Krzyżowa i drogi ekspresowej S5 Sobótka – Bolków. Zgodnie z obecnie obowiązującym harmonogramem dokumentacja na etapie Studium Korytarzowego dla dróg A4 i S5 zakończy się w drugiej połowie 2020 roku. Na podstawie ww. opracowania GDDKiA podejmie decyzję odnośnie dalszych działań i zlecenia kolejnych stadiów dokumentacji.

Źródło: GDDKiA