Mitsubishi Motors otwiera serwis informacyjny dla uczniów szkół podstawowych

Firma MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (MMC) otworzyła tegoroczną edycję serwisu informacyjnego dla uczniów szkół podstawowych w Japonii, który będzie dostępny do 10 grudnia 2020 roku. Usługa ta jest oferowana dzieciom od 28 lat – od roku 1993 i odpowiada na różne pytania, związane z przemysłem samochodowym za pośrednictwem bezpłatnego numeru, strony internetowej i poczty.

MMC jest jedyną firmą motoryzacyjną w Japonii, która oferuje takie usługi edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych oraz ich nauczycieli. Dotychczas, od momentu rozpoczęcia programu firma otrzymała ponad 3600 zapytań.

Pytania obejmują szeroki zakres tematyczny, m.in. produkcję motoryzacyjną, działanie samochodu i funkcjonowanie fabryk. W ostatnich latach większym zainteresowaniem cieszą się kwestie ochrony środowiska, co pokazują np. pytania: ile procent samochodów można poddać recyklingowi (*1); jakie ekologiczne inicjatywy podejmuje MMC z myślą o przyszłości (*2). Z programu informacyjnego korzystają również nauczyciele szkolni w trakcie przygotowywania się do lekcji lub rozmów z uczniami podczas swoich zajęć. W ramach projektu informacyjnego MMC przesyła poprzez e-mail arkusz podsumowujący, z odpowiedzią na pytania zadane telefonicznie.

Mitsubishi Outlander PHEV 2020 w czołówce rankingu na polskim rynku

(*1) Zgodnie z odpowiedzią MMC, około 99% samochodów wycofanych z eksploatacji nadaje się do recyklingu.

(*2) Firma MMC odpowiedziała, że jej inicjatywy obejmują oszczędzanie zasobów naturalnych, ochronę powłoki ozonowej, ograniczanie zanieczyszczania atmosfery, walkę z globalnym ociepleniem, a także ochronę najbliższego środowiska wokół fabryk.
MMC przygotowuje również broszurę, wykorzystywaną w szkołach podstawowych do nauki oraz stronę internetową, zawierającą przydatne informacje o samochodach (dostępne tylko w języku japońskim).

Źródło: Mitsubishi