GDDKiA – powstaną obwodnice Krotoszyna, Zdun, Cieszkowa oraz Grzymiszewa

Zatwierdzony został programy inwestycji dla obwodnic Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15 oraz Grzymiszewa ciągu drogi krajowych nr 72. To kolejne dwa zadania skierowane do realizacji w ramach Programu budowy 100 obwodnic w województwie wielkopolskim.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miastach w ciągu drogi krajowej nr 15. Jest to ruch tranzytowy w osi północ-południe. Inwestycja stworzy nowy przebieg drogi krajowej nr 15 na dłuższym odcinku, pomiędzy województwami wielkopolskim i dolnośląskim.

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości ulic w poszczególnych miejscowościach . Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w układzie równoleżnikowym, w szczególności pomiędzy Jarocinem a Trzebnicą, ale należy patrzeć na to szerzej w układzie komunikacyjnym pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Na tym odcinku droga krajowa nr 15 będzie istotnym połączeniem korytarzy dróg krajowych nr 5 i 11, które są lub będą rozbudowane do parametrów dróg ekspresowych.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Grzymiszewa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 72. Grzymiszew nie jest dużą miejscowością, natomiast droga krajowa przechodzi przez jej środek. Oprócz samego obejścia miejscowości trwają prace zmierzające do przebudowy fragmentu drogi krajowej nr 72 w kierunku Konina i Turku.

GDDKiA – nowe inwestycje drogowe wyprowadzają ruch z zatłoczonych miast

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego przede wszystkim pomiędzy Koninem a Turkiem, ale w dalszej perspektywie ruchu z kierunku Sieradza i Łodzi. Jest to ważna droga dla układu komunikacyjnego wschodniej Wielkopolski.

GDDKiA

Osiem obwodnic wielkopolskich miast zostało ujętych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Część z nich to zadania, dla których trwa już etap opracowania dokumentacji projektowej, dla innych z kolei proces przygotowawczy dopiero się rozpocznie.

Obwodnice ujęte w Programie 100 obwodnic:

obwodnica Gostynia w ciągu DK12

obwodnica Grzymiszewa w ciągu DK 72

obwodnica Kalisza w ciągu DK25

obwodnica Kamionnej w ciągu DK24

obwodnica Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15

obwodnica Krotoszyna, Zdun, Cieszkowa w ciągu DK15

obwodnica Strykowa w ciągu DK32

obwodnica Żodynia w ciągu DK32

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Źródło: GDDKiA