GDDKiA – otwarcie nowego węzła Niepołomice na autostradzie A4

Węzeł Niepołomice został ukończony, wszystkie odbiory wykonanych prac są pomyślne, nadzór budowlany wydał pozwolenie na użytkowanie. 22 czerwca 2020 r. pierwsi kierowcy mogą wjechać na autostradę A4 łącznicami węzła i zjechać nimi na drogę wojewódzką nr 964, zarówno od strony Krakowa jak i Tarnowa. Węzeł powstał dzięki dobrej współpracy z samorządami.

Zakres inwestycji obejmował budowę:

  • węzła w ciągu autostrady A4 dla obsługi wszystkich relacji dla autostrady A4
  • zjazdów z jezdni autostrady A4 z równoległym pasem wyłączania,wjazdów na jezdnie autostrady A4 z równoległym pasem włączania
  • jednopasowych łącznic jednokierunkowych dla wszystkich relacji
  • na drodze wojewódzkiej nr 964 budowę dwóch zespolonych rond jednopasowych

Ponadto zostało przełożone koryto rzeki Podłężanki. Uregulowano koryto potoku Zakrzowianka, by zabezpieczyć nasypy drogowe zjazdu z autostrady A4. Przebudowana została sieć uzbrojenia kolidującego z inwestycją: sieć wodociągowa, gazowa, teletechniczna, elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia, odwodnienia oraz wzmocnione zostało istniejące podłoże gruntowe. Powstała sieć oświetlenia węzła drogowego, drogi wojewódzkiej oraz autostrady. Powstały również ekrany akustyczne.

Węzeł Niepołomice umożliwi bezpośredni dojazd z autostrady nie tylko do miejscowości bezpośrednio przylegających do autostrady, ale także miejscowości bardziej odległych, które są dużymi skupiskami zabudowy i ludności. Bezpośrednio w rejonie węzła znajdują się atrakcyjne turystycznie miasta Wieliczka i Niepołomice, a dalej Gdów, Biskupice, Dobczyce oraz Kłaj. W Wieliczce znajdują się zabytki „klasy 0” (kopalnia soli), w Niepołomicach jest Zamek Królewski, a nieopodal puszcza Niepołomicka.

W Niepołomicach zlokalizowano dużą strefę ekonomiczną, w której znalazło siedzibę wiele firm, producentów różnych branż, m.in. MAN, Coca Cola, Nidec Motors & Actuators, Woodward Governor, Royal Canin, Food Care, Meiller Kipper. Strefa ta ciągle się rozszerza. Wjazd na autostradę z nowego węzła usprawni dojazd do tej strefy ekonomicznej i da możliwość sprawniejszej obsługi generowanego przez nią ruchu. Codziennie do strefy dojeżdża 870 pojazdów ciężarowych i około 4300 samochodów osobowych. Przewiduje się, że Niepołomicka Strefa Inwestycyjna, która obecnie zajmuje ok. 500 ha gruntów i pracuje w niej ok. 4500 osób, powiększy się i docelowo pracować w niej będzie 8000 osób, co wygeneruje dużo większy ruch pojazdów.

GDDKiA – rozwój sieci drogowej w liczbach

Wykonanie węzła Niepołomice ograniczy ruch tranzytowy z węzła Targowisko drogą krajową nr 75 do strefy ekonomicznej przez Puszczę Niepołomicką (Obszar Natura 2000) i liczne miejscowości położone przy drodze wojewódzkiej nr 964.

W ostatnich latach dynamicznie rozwija się strefa ekonomiczna po wschodniej stronie Krakowa i drogi ekspresowej S7, na odcinku pomiędzy węzłami Kraków Bieżanów i Kraków Przewóz. Powiększa się ona w kierunku pobliskiej Niepołomickiej Strefy Ekonomicznej. W ten sposób powstaje coraz większy kompleks magazynowo-usługowy, dla którego dobre skomunikowanie z dogami szybkiego ruchu, czyli A4 i S7, jest bardzo ważne dla dalszego rozwoju.

Umowa na budowę węzła Niepołomice podpisana została 28 września 2018 r. z polsko-litewskim konsorcjum firm: Trakcja PRKiI S.A. i AB Kauno tiltai.

Inwestycja realizowana była na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy GDDKiA oraz samorządami: wojewódzkim i gminnym. Projekt drogowy został opracowany na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Inwestorem była GDDKiA. Koszt budowy wyniósł 48 mln zł, z czego 27,5 mln zł pochodziło z budżetu państwa, a 20,5 mln zł z budżetów samorządów.

Źródło: GDDKiA