GDDKiA – powstają kolejne odcinki Via Baltica

Dwa tysiące osób i ponad tysiąc maszyn budowlanych i pojazdów pracuje na budowie kolejnych odcinków przyszłej drogi ekspresowej S61, stanowiącej fragment międzynarodowego szlaku Via Baltica. Prace budowlane trwają na siedmiu odcinkach realizacyjnych, a na trzech kolejnych oczekujemy na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Kierowcy korzystają już też z trzech odcinków trasy, która w przyszłości połączy S8 na wysokości Ostrowi Mazowieckiej z Budziskiem na granicy Polski z Litwą.

S61 – w użytkowaniu, projektowaniu i budowie

Łączna długość przyszłej S61 to ponad 214 km, z czego kierowcy już korzystają z trzech odcinków o łącznej długości ok. 33,5 km. Jako pierwszy, w listopadzie 2014 roku, został oddany odcinek Raczki – Suwałki Południe o długości ok. 12,7 km, zbudowany w ramach realizacji obwodnicy Augustowa. Od kwietnia 2019 roku kierowcy mogą korzystać z kolejnych 12,8 km, czyli obwodnicy Suwałk, a od 15 maja br. z drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna o długości ok. 8 km.

Pozostała część S61, około 180 kilometrów podzielone na dziesięć odcinków, jest w realizacji – w formie podpisanych umów z wykonawcami w systemie „Projektuj i buduj” (trzy odcinki na etapie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID) albo fizycznie – w budowie (siedem odcinków).

GDDKiA – przypominamy najważniejsze zasady i dobre praktyki na drodze

Wartość wszystkich podpisanych i realizowanych umów (z wyjątkiem obwodnicy Augustowa), to przeszło 6,5 mld zł, a ponad 6,1 mld zł odliczając wykonane już obwodnice Suwałk oraz Szczuczyna. Budowa polskich fragmentów międzynarodowej trasy Via Baltica współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) dla odcinków od Szczuczyna do Budziska oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) dla odcinków od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna. W ramach CEF dofinansowanie wynosi ok. 1,754 mld zł, a w ramach POIiŚ 1,637 mld zł, co łącznie daje kwotę blisko 3,4 mld zł.

GDDKiA

GDDKiA

Zaawansowanie budowy S61

Postęp prac na poszczególnych odcinkach zależny jest od terminu zakończenia projektowania oraz uzyskania decyzji ZRID. Tam, gdzie uzyskaliśmy już stosowne zgody, prace trwają pomimo pandemii koronawirusa. Przypomnijmy, że dla trzech odcinków trwa procedura administracyjna związana z wydaniem decyzji ZRID prowadzona przez urzędy wojewódzkie w Białymstoku i Olsztynie.

Podborze – Śniadowo: 19,4 km, etap – uzyskiwanie decyzji ZRID. Planowany termin udostępnienia kierowcom – III kw. 2022 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 750 mln zł.GDDKiA

Śniadowo – Łomża Południe: 16,99 km, etap – w budowie od sierpnia 2019 r. Zaawansowanie rzeczowo- finansowe prac znacząco przekroczyło 30 procent, a w niektórych branżach – np. mostowej zbliża się do 50 proc. Na budowie pracuje ok. 400 osób i blisko 200 maszyn budowlanych i pojazdów. Wykonano niemal 90 proc. odhumusowania, trwają roboty ziemne, powstaje podbudowa drogi. Na wszystkich 14 obiektach mostowych wykonano posadowienie i fundamenty, a także podpory. Przebudowano wszystkie kolizje z istniejącą infrastrukturą (wodociągowe, energetyczne, teletechniczne) i kontynuowane są prace, związane z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, budową zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych, budową kanału technologicznego, oświetlenia wraz z zasilaniem. Planowany termin udostępnienia kierowcom – czerwiec 2021 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 380 mln zł.

Łomża Południe – Łomża Zachód: 7,1 km, etap – w budowie od lutego 2020 r. Po przekazaniu placu budowy wykonawca rozpoczął odhumusowywanie terenu oraz pierwsze roboty ziemne. Trwają badania archeologiczne, rozpoczęto prace przy obiektach inżynierskich, a wykonawca gromadzi materiały na placu budowy. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 10 proc. Planowany termin udostępnienia kierowcom – IV kw. 2021 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 218 mln zł.

Łomża Zachód – węzeł Kolno: 12,9 km, etap – uzyskiwanie decyzji ZRID. Planowany termin udostępnienia kierowcom – IV kw. 2022 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 525,6 mln zł.

Węzeł Kolno – Stawiski: 16,4 km, etap – w budowie od października 2019 r. Prowadzone są roboty ziemne, trwają prace przy obiektach inżynierskich, usuwane są kolizje z innymi sieciami, trwa wykonywanie warstw podbudów nawierzchni. Na budowie pracuje ok. 300 osób i 160 maszyn budowlanych i pojazdów. Zaawansowanie rzeczowe wynosi blisko 40 proc. Planowany termin udostępnienia kierowcom – III kw. 2021 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 288,3 mln zł.

Stawiski – Szczuczyn: 18 km, etap – w budowie od września 2019 r. Prowadzone są roboty ziemne, trwają prace przy obiektach inżynierskich, usuwane są kolizje z innymi sieciami, trwa wykonywanie warstw podbudów nawierzchni. Na budowie pracuje ok. 400 osób i 180 maszyn budowlanych i pojazdów. Zaawansowanie rzeczowe wynosi blisko 40 proc. Planowany termin udostępnienia kierowcom – III kw. 2021 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 342,1 mln zł.

II jezdnia obwodnicy Szczuczyna: 8 km, etap – oddana do użytku 15 maja 2020 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 75 mln zł.

Szczuczyn – węzeł Ełk Południe: 23,3 km, etap – w budowie od marca 2020 r. Wykonawca zakończył wycinkę i rozpoznanie saperskie, prowadzi odhumusowanie i wymianę gruntów, przygotowuje się do wzmocnień. Rozpoczął prace przy obiektach mostowych – betonowanie fundamentów podpór. Na budowie pracuje ok. 290 osób i 200 maszyn budowlanych i pojazdów. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 16 proc. Planowany termin udostępnienia kierowcom – koniec 2021 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 700 mln zł.

Węzeł Ełk Południe – węzeł Wysokie: 22,9 km, etap – uzyskiwanie decyzji ZRID. Planowany termin udostępnienia kierowcom – IV kw. 2021 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 686 mln zł.

Węzeł Wysokie – Raczki: 20,2 km, etap – w budowie od października 2019 r. Wykonawca prowadzi roboty ziemne – wzmocnienia gruntów, wykonuje odwodnienie przepustów, rozpoczął wykonywanie podbudowy. Na obiektach mostowych wykonywane są fundamenty, podpory i konstrukcje oporowe. Na budowie pracuje ok. 380 osób i 155 maszyn budowlanych i pojazdów. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ponad 25 proc. Planowany termin udostępnienia kierowcom – II/III kwartał 2021 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 484 mln zł.

Raczki – Suwałki Południe (fragment obwodnicy Augustowa): 12,75 km, etap – w użytkowaniu od listopada 2014 r. Cały koszt obwodnicy Augustowa (z jednojezdniowym fragmentem DK8) – 659 mln zł.

Obwodnica Suwałk: 12,83 km, etap – oddana do użytku 13 kwietnia 2019 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 299,45 mln zł.
Suwałki – Budzisko: 24,1 km, etap – w budowie od stycznia 2020 r. Prowadzone są prace przygotowawcze, trwa opracowanie zamiennej decyzji ZRID. Na budowie pracuje ok. 200 osób i 110 maszyn budowlanych i pojazdów. Zaawansowanie rzeczowe wynosi blisko 2 proc. Planowany termin udostępnienia kierowcom – III kw. 2022 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 1,37 mld zł.

Źródło: GDDKiA