GDDKiA – na polskich autostradach powstają kolejne stacje ładowania

GDDKiA podpisało umowę na dzierżawę terenu na 17 Miejscach Obsługi Podróżnych klasy I (MOP) zlokalizowanych przy autostradach A1, A2, oraz A4 w celu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania oraz świadczenia usługi ładowania pojazdów elektrycznych.

Umowy zawarte z firmą Ekoenergetyka Polska Sp. z.o.o. oraz konsorcjum firm Greenway Polska Sp. z o.o. i GreenWay Infrastrukture s.r.o. dotyczą następujących MOP:

MOP Kałęczynek Wschód oraz MOP Kałęczynek Zachód – autostrada A1

MOP Ludwinowo Północ oraz MOP Ludwinowo Południe – autostrada A1

MOP Strzelce Północ oraz MOP Strzelce Południe – autostrada A1

MOP Głowno Wschód oraz MOP Głowno Zachód – autostrada A1 

MOP Dobieszowice Wschód oraz MOP Dobieszowice Zachód – autostrada A1

MOP Mogiły oraz MOP Bolimów – autostrada A2

MOP Kozanki oraz MOP Zaborów – autostrada A2

MOP Kuny oraz MOP Leonia – autostrada A2

MOP Chechło – autostrada A4

Rozbudowa i rozwój stacji ładowania

Umowy zawarte są na okres 10 lat, w ciągu których GDDKiA pobiera czynsz od dzierżawców. W ciągu 12 miesięcy od odbioru terenu dzierżawy, wybudują oni stacje ładowania pojazdów elektrycznych, składające się z dwóch punktów ładowania oraz świadczyć będą rolę dostawcy usługi ładowania. W sytuacji kiedy dzierżawca stwierdzi wzrost zainteresowania usługą ładowania, umowa przewiduje możliwość rozbudowy stacji ładowania.

GDDKiA – budowa drogi ekspresowej S1 Mysłowice-Bielsko Biała staje się faktem

Powyższe działania przyczynią się do rozwoju rynku paliw alternatywnych w Polsce, a zakres usług dostępnych na MOP przy autostradach i drogach ekspresowych zarządzanych przez GDDKiA będzie się stale rozszerzał.

Liczymy, że z czasem na MOP I zaczną pojawiać się także obiekty małej gastronomii, które wzbogacą ofertę gastronomiczną dostępną wzdłuż sieci dróg krajowych i będą oferowały swoje usługi w trakcie ładowania pojazdów.

Źródło: GDDKiA