GDDKiA – Uwaga kierowcy, możliwa blokada DK7 w Krzyszkowicach

Pomimo poinformowania mieszkańców Krzyszkowic przez GDDKiA na jakim etapie jest przebudowa skrzyżowania na bezkolizyjne i przedstawienia kolejnych działań część mieszkańców zapowiedziała, że będzie blokować DK7 (Zakopiankę) w sobotę 25 stycznia 2020 r, pomiędzy godz. 8.00 i 11.00. Jeżeli do blokady dojdzie i w przypadku tworzenia się zatorów policja będzie kierowała podróżnych na objazd.

Dla jadących od strony Krakowa objazd rozpocznie się w Głogoczowie, gdzie na węźle policjanci skierują ruch na DK52, w Biertowicach nastąpi zjazd na drogę wojewódzką nr 956 i po przejechaniu miejscowości Rudnik w Jaworniku nastąpi ponowne włączenie się do DK7. Ruchem będzie kierowała policja.

Przypominamy, że 16 stycznia 2020 r., w siedzibie Oddziału GDDKiA w Krakowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami mieszkańców Krzyszkowic, władz gminy i powiatu dotyczące przebudowy skrzyżowania na DK7 w tej miejscowości na bezkolizyjny węzeł. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o tym, jakie działania już zostały pojęte ze strony GDDKiA w sprawie budowy bezkolizyjnego węzła.

Zgodnie ze wstępną koncepcją po przebudowie skrzyżowania przejazd drogą powiatową odbywał się będzie pod jezdnią drogi krajowej DK7, popularnej „Zakopianki”. Również pod jezdnią będzie ciąg pieszo-rowerowy. Wykonana została analiza techniczna dla tej inwestycji, przygotowano Program Inwestycyjny i w tym roku planowane są badania geologiczne i analiza inwestycji pod względem środowiskowym. Sama budowa przewidywana jest na lata 2022-2023.

Przedstawiciel samorządu powiatowego poinformował także zebranych na spotkaniu, że 16 stycznia 2020 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę o przeznaczeniu 2 mln zł na budowę węzła w Krzyszkowicach. Zapewnił także, że służby powiatu działać będą bez zwłoki przy wydawaniu niezbędnych uzgodnień. Burmistrz Myślenic zapewnił o przeznaczeniu 0,5 mln zł na tą inwestycję ze strony gminy.

Część przedstawicieli mieszkańców Krzyszkowic po wysłuchaniu wyjaśnień i odpowiedzi na zadane pytania uznała jednak, że zorganizuje protest 25 stycznia. Będzie on polegał na chodzeniu po przejściu dla pieszych w Krzyszkowicach, na „Zakopiance”.

Źródło: GDDKiA