GDDKiA – trwają ostatnie prace przed przerwą zimową

Przyglądamy się ostatnim pracom, jakie pozostały do wykonania przed dopuszczeniem do ruchu nowych dróg. Przypominamy, że wkrótce planujemy udostępnić dla kierowców kolejne kilometry autostrady A1 w woj. śląskim (obwodnica Częstochowy) oraz kilka odcinków dróg ekspresowych – S5 w woj. wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, S7 w woj. świętokrzyskim i małopolskim oraz S8 i S17 w woj. mazowieckim.. Prace finiszują również na obwodnicach Góry Kalwarii i Bolkowa.

 • Warunki atmosferyczne tej jesieni sprzyjają drogowcom. Trwają intensywne prace na kontraktach.
 • Kluczowe odcinki dróg szybkiego ruchu będziemy udostępniać kierowcom w najbliższym czasie.
 • Ostatnie 11 miesięcy to blisko 300 km nowych dróg oddanych do ruchu.

Dróg przybywa…

Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 4011 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1675 km autostrad i 2336 km dróg ekspresowych. W tym roku do ruchu oddanych zostało 293,9 km nowych dróg.

GDDKiA – do końca 2020 roku od Tuszyna do Częstochowy po nowej jezdni autostrady A1

Lista dróg oddanych do ruchu od 1 stycznia 2019 r.:

   • A1 Blachownia – Zawodzie 4,7 km
   • A1 Zawodzie – Woźniki 16,7 km
   • A1 Woźniki – Pyrzowice 15,1 km
   • S6 Goleniów Północ – Nowogard 19,7 km
   • S6 Nowogard – Płoty 20,4 km
   • S6 Płoty – Kiełpino 14,6 km
   • S6 Kiełpino – Kołobrzeg Zachód 24,1 km
   • S6 Kołobrzeg Zachód – Ustronie Morskie wraz z budową obwodnicy Kołobrzegu w ciągu drogi krajowej nr 11 16,5 km
   • S6 Ustronie Morskie – początek obwodnicy Koszalina i Sianowa 24,1 km
   • S7 Skomielna Biała – Rabka Zdrój i dk47 Rabka Zdrój – Chabówka 6 km
   • S8 Radziejowice – Przeszkoda 9,9 km
   • obwodnica Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód 12,2 km
   • S11 Obwodnica Szczecinka  12 km
   • S17 koniec obwodnicy Garwolina – koniec obwodnicy Gończyc 12,2 km
   • S17 koniec obwodnicy Gończyc – gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego 13 km
   • S17 granica województwa – w. Skrudki 20,1 km
   • S17 Skrudki – Kurów Zachód 13,1 km
   • S51 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe 16 km
   • S61 obwodnica Suwałk 12,8 km
   • Droga krajowa nr 25 obwodnica Inowrocławia (łącznik)  4,8 km
   • Droga krajowa nr 44 obwodnica Skawiny 2,2 km
   • Droga krajowa nr 46 obwodnica Myśliny  3,1 km

…a kolejne inwestycje finiszują

Realizujemy teraz 92 zadania o łącznej długości 1116 km. Wkrótce do ruchu planujemy oddać odcinki dróg, na budowach których prace dobiegają końca. Przybędzie wówczas 166 km nowych dróg. Poniżej szczegóły prac na kontraktach, gdzie oddanie do ruchu jest coraz bliżej.

GDDKiA – nowe inwestycje drogowe wyprowadzają ruch z zatłoczonych miast

 • S5 Jaroszewo – Mielno

Trwają prace wykończeniowe na trasie głównej. Wykonawca montuje bariery, oznakowanie i siatki ogrodzeniowe. Prowadzone są również prace przy odwodnieniu i oświetleniu przyszłej drogi ekspresowej.

 • S5 Aleksandrowo – Tryszczyn

Wykonawca prowadzi prace na trasie głównej. Montowane są bariery, oznakowanie pionowe, siatki ogrodzeniowe. Postępują również prace przy odwodnieniu i oświetleniu przyszłej drogi ekspresowej oraz Obwodzie Utrzymania Drogi Tryszczyn. Trwają też prace na wiadukcie nad linią PKP w Maksymilianowie.

 • S5 odc. Poznań A2 – Wronczyn

Aktualnie trwają prace wykończeniowe oraz związane z montażem ogrodzenia, ekranów akustycznych m.in. na węźle Stęszew.  Trwają odbiory Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu.

 • S5 Wronczyn – Kościan Południe 

Aktualnie na Kontrakcie trwają odbiory Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu. Ćwiczenia służb ratowniczych na zamkniętym jeszcze odcinku S5

 • S5 węzeł Kościan Południe – węzeł Radomicko

Obecnie prowadzone są prace związane z montażem ogrodzenia, oznakowania pionowego, barier oraz ekranów akustycznych. Trwają odbiory Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu.

 • S7 granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego – Skarżysko-Kamienna

Zgodnie z umową koniec kontraktu to maj 2020 r. Wykonawca zadeklarował jednak udostępnienie ciągu głównego S7 do końca 2019 r. Ułożona została ostatnia warstwa nawierzchni na ciągu głównym drogi ekspresowej. Aktualnie wykonawca prowadzi prace wykończeniowe związane np. z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, ogrodzeń. Kontynuowane są także prace przy wykonywaniu łącznic węzła Skarżysko Zachód.

GDDKiA – program budowy 100 obwodnic

 • S7 Lubień – Naprawa

Obecnie kończą się prace przy układaniu warstwy ścieralnej nawierzchni na lewej jezdni S7. Ok. 500-metrowy odcinek drogi powiatowej, po której odbywał się będzie ruch dojazdowy do drogi krajowej nr 47, po przejechaniu odcinka Lubień-Naprawa, został przebudowany do klasy G i dostosowany do przyjęcia ruchu ciężkiego z drogi ekspresowej. Nawierzchnia jest tu gotowa, wykonano chodniki. Droga ta będzie wykorzystywana przez ruch tranzytowy do czasu ukończenia budowy tunelu.

Na skarpach wykonywano ostatnio gwoździe, dreny i układano okładzinę kamienną. Na obiektach inżynierskich szpachlowano gzymsy, umacniano stożki kostką brukową betonową, układano obrzeża betonowe i prowadzono prace w zakresie hydrofobizacji.

 • S8 Przeszkoda – Paszków

Prace zostały zakończone w sierpniu br. Zakończyła się procedura związana z uzyskiwaniem pozwolenia na użytkowanie w WINB. Wdrożenie docelowej organizacji ruchu kończy się. O tym pisaliśmy: tutaj 

 • S17 Kołbiel (koniec obwodnicy) – Garwolin (początek obwodnicy)

Prace przy trasie głównej zakończyły się. Obecnie trwa wykonywanie ostatnich odcinków warstwy wiążącej, ścieralnej na zjazdach i drogach bocznych. Wykonawca prowadzi roboty brukarskie, wykonuje profilowanie i humusowanie skarp, umocnienia poboczy, montaż ogrodzenia, oświetlenia oraz oznakowanie poziome i pionowe z pracami wykończeniowymi.

 • obwodnica Góry Kalwarii

Obecnie wykonawca realizuje łącznice na węźle Stadion, montuje bariery energochłonne i ekrany akustyczne. Prowadzi również prace wykończeniowe ciągu głównego. Jednocześnie trwa procedura związana z uzyskiwaniem pozwolenia na użytkowanie ciągu głównego w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

 • obwodnica Bolkowa

Trwają prace związane m.in. z wykonaniem warstwy ścieralnej SMA, poboczy, umocnień rowów, humusowanie. Wykonawca prowadzi roboty brukarskie, nasadzenia. Montowane jest oznakowanie poziome i pionowe, bariery drogowe, mostowe oraz ekrany akustyczne.

Źródło: GDDKiA