GDDKiA – S8 pomiędzy Przeszkodą a Paszkowem już jest ekspresowa

Dzisiaj tj. 9 grudnia 2019 roku, na prawie 12-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S8 pomiędzy Przeszkodą a Paszkowem znikną ograniczenia prędkości do 60 km/h. Dzięki otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wprowadzamy stałą organizację ruchu, a ww. odcinek zyska właśnie pełen standard drogi ekspresowej i auta osobowe pojadą tam 120 km/h.  

O kontrakcie

Umowa na rozbudowę 11,6-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 8 pomiędzy Przeszkodą a Paszkowem została podpisana w czerwcu 2015 r. Wartość robót to 436,7 mln zł. Wykonawcą kontraktu jest firma Intercor. Prace zostały zakończone zgodnie z umową 5 sierpnia 2019 r.

Zakres prac 

Zadaniem Wykonawcy było zaprojektowanie i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Przeszkoda – Paszków o długości 11,6 km. Trasa obecnie posiada dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz pasem awaryjnym. Wybudowane zostały węzły Siestrzeń, Młochów i Nadarzyn. Ponadto powstały m.in. drogi serwisowe do obsługi terenów przyległych, obiekty mostowe, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, odwodnienie trasy, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

GDDKiA – do końca 2020 roku od Tuszyna do Częstochowy po nowej jezdni autostrady A1

Droga krajowa nr 8 Radziejowice – Przeszkoda

Na odcinku o długości 9,9 km pomiędzy Radziejowicami a Przeszkodą prace zakończyły się zgodnie z umową, tj. 15 lipca 2019 r. Otrzymana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie umożliwiła w październiku 2019 r. wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Etapowanie prac

Z początkiem grudnia 2018 r. zniknęła większość utrudnień na budowanym odcinku drogi ekspresowej S8 pod Warszawą. Na odcinku od węzła Paszków do granicy gminy Żabia Wola udostępniliśmy obie jezdnie trasy głównej na odcinku o łącznej długości 13,1 km. Na pozostałej części (8,4 km) kierowcy korzystali z jednej jezdni, ponieważ na drugiej trwały prace związane z układaniem nawierzchni betonowej. Funkcjonowały węzły Siestrzeń i Młochów, a na węźle Nadarzyn uruchomiona została jedynie relacja w kierunku Wólki Kosowskiej.

Z końcem kwietnia 2019 r. udostępniliśmy kierowcom węzeł Nadarzyn. Otwarte zostały wszystkie łącznice, a więc można było zjechać i wjechać na S8 w kierunku Warszawy i Wrocławia. Uruchomiona została również ulica Kościelna i droga lokalna w ciągu DW 720, jak również ronda i droga węzłowa je łącząca zlokalizowane po obu stronach S8.

Także w kwietniu 2019 r. na odcinku Radziejowice – Przeszkoda udostępniliśmy pełen przekrój jezdni w kierunku Warszawy.

Nadarzyn odkrywa swoje tajemnice

W trakcie robót budowlanych nadzór archeologiczny odkrył szczątki ludzkie na posesji kościoła pw. Św. Klemensa w Nadarzynie. Wezwany został Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków , który to nakazał GDDKiA przeprowadzenie w tym miejscu archeologicznych badań wykopaliskowych z ekshumacją oraz pochówek znalezionych szczątków.

Więcej: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/27293/Nadarzyn-odkrywa-swoje-tajemnice

Ekspresowa południowa ósemka

Droga krajowa nr 8 biegnąca w kierunku południowym, od węzła Opacz na Południowej Obwodnicy Warszawy do granicy województwa mazowieckiego posiada status trasy ekspresowej.

Przypomnijmy wykonawców i daty realizacji poszczególnych odcinków:

    1. Opacz – Paszków, Strabag, lata 2012 – 2015,
    2. Przeszkoda – Paszków, Intercor, lata 2015 – 2019,
    3. Radziejowice – Przeszkoda, Strabag, lata 2016 – 2019,
    4. Radziejowice – granica województwa mazowieckiego, Mostostal Warszawa, lata 2010 – 2013.

Źródło: GDDKiA