Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków od 1 maja 2023 r. wprowadził absurdalne przepisy

Absurdalna decyzja, która uniemożliwi kolekcjonerom z Mazowsza rejestrację kolekcjonerskich modeli pojazdów, które zdaniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie będą kwalifikowały się do tego. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że od 1 maja 2023 r. zmieniają się kryteria kwalifikacji pojazdów włączanych do ewidencji zabytków województwa mazowieckiego:

 1. określa się wiek pojazdu na – minimum 35 lat, przy czym model lub typ pojazdu nie jest produkowany co najmniej od 20 lat; jego stan jest oryginalny, bez znacznych zmian podwozia, układu kierowniczego lub hamulcowego i silnika (minimum 75 % zachowanych części oryginalnych w tym główne podzespoły)
 2. pojazd nie należy do produkcji masowej;
 1. pojazd charakteryzuje się następującymi cechami:
  1. stanowi świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia i jego zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową;
  2. świadczy o kulturze materialnej, charakterystycznej dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentuje poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego;
  3. rzadkość występowania zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym;
  4. unikalność rozwiązań konstrukcyjnych i technicznych, innowacyjnych dla okresu powstania pojazdu;
  5. pojazd składa się z oryginalnie wykonanych części lub został odrestaurowany na bazie oryginalnych części i dokumentów;
  6. powiązanie z ważnymi wydarzeniami historycznymi, osobistościami lub osiągnięciami sportowymi;
  7. zmiany pojazdu wykonane są zgodnie z technologią okresu produkcji.
  8. e) dokumentuje etapy rozwoju techniki motoryzacyjnej;

Piknik Klubu Zabytkowych Mercedesów Polska na rzecz artystów seniorów w Konstancinie-Jeziornie

POJAZD ZABYTKOWY W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE ZABYTKÓW:

 • Art. 3, pkt 1 (…)  rzecz ruchoma stanowiąca świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
 • Art. 6 ust. 1, pkt 2 lit. d. (…) ruchomy zabytek techniki to środek transportu taki który świadczy o kulturze materialnej, charakterystycznej dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego.
 • Art. 51 ust. 1 Jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę wymagają zabytki zaliczane do jednej z następujących kategorii: (…) 14) środków transportu, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek właściciela pojazdu z prośbą o włączenie do ewidencji;
 • karta ewidencyjna zabytku opracowana zgodnie z instrukcjami Narodowego Instytutu Dziedzictwa – w 2 egzemplarzach.

Auto Nostalgia 2023 – klasyki w blasku słońca (fotorelacja)

INFORMACJE DODATKOWE:

Po rozpatrzeniu wniosku oraz  przyjęciu prawidłowo wykonanej karty (rzetelny opis pojazdu, umieszczenie numerów pozwalających na jednoznaczną identyfikację pojazdu, użycie papieru o odpowiedniej grubości – min. 200g/m2) MWKZ włącza ją do wojewódzkiej ewidencji zabytków, wydając jednocześnie stosowne potwierdzenie. Drugi egzemplarz karty ewidencyjnej trafia do ewidencji krajowej prowadzonej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie.

Pojazdy do ewidencji włączane są na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003r., z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113, poz. 661 z 2011 r.)

Źródło: MWKZ