Kia do 2030 roku planuje sprzedać 1,6 miliona egzemplarzy samochodów elektrycznych

Kia Corporation (Kia) przedstawiła najnowsze informacje na temat przyszłych strategii w ramach wydarzenia Kia CEO Investor Day, które odbyło się w Seulu w Korei. Zaktualizowano swoją średnio- i długoterminową strategię biznesową, koncentrując się na elektryfikacji. Zaktualizowany cel sprzedaży Kia na 2030 rok wynosi 4,3 miliona samochodów, z czego 2,38 miliona egzemplarzy będą stanowić auta zelektryfikowane. Cele finansowe również zwiększono do 160 bilionów KRW przychodów brutto, 16 bilionów wonów zysku operacyjnego i 10 procent marży zysku operacyjnego.

Kia po raz pierwszy zaprezentowała swoją średnio- i długoterminową strategię zatytułowaną „Plan S” w 2020 roku. Koncentruje się ona na transformacji w kierunku biznesu opartego na samochodach elektrycznych i dostarczaniu odpowiednich rozwiązań mobilnych. Od tego czasu Kia co roku organizuje CEO Investor Day, aby przedstawić najnowsze informacje na temat przyszłej wizji oraz celów firmy.

Podczas CEO Investor Day 2023 Kia ogłosiła zaktualizowane i szczegółowe informacje na temat strategii biznesowej. Sprzedaż samochodów marki Kia w 2030 roku, która ma wynieść 4,3 miliona egzemplarzy, jest o 34,4 procent wyższa niż jej planowana sprzedaż w 2023 roku, która powinna osiągnąć poziom 3,2 miliona samochodów. Kia planuje również zostać wiodącą marką na świecie w segmencie samochodów elektrycznych, zwiększając udział sprzedaży samochodów zelektryfikowanych do 55 procent (2,38 miliona sztuk) w 2030 roku. Oznacza to wzrost sprzedaży samochodów marki Kia na świecie o 7,5 procent (300 000 egzemplarzy) w stosunku do celu na 2030 rok ogłoszonego w 2022 roku. Cel sprzedaży samochodów zelektryfikowanych wzrósł przy tym o 15,5 procent (320 000 sztuk).

W 2021 roku Kia przeszła transformację nazwy, logo, modeli i designu, a także strategii. W rezultacie wartość marki znacznie się poprawiła, pomagając nam zdobyć wiele nagród na kluczowych rynkach” – mówi Ho Sung Song, Prezes i Dyrektor Generalny Kia. „Aby zostać dostawcą rozwiązań z zakresu zrównoważonej mobilności, Kia musi kontynuować wysiłki na rzecz wzmocnienia tożsamości marki oraz ustanowienia innowacyjnego i zorientowanego na klienta modelu biznesowego”.

W ramach zaktualizowanych celów Kia zwiększyła planowaną sprzedaż samochodów elektrycznych na 2026 rok do 1 miliona egzemplarzy, a na 2030 rok – do 1,6 miliona sztuk, co stanowi – odpowiednio – 25-procentowy i 33-procentowy wzrost w stosunku do celów ogłoszonych rok wcześniej.

Aktualizacja celów sprzedaży opiera się na zaufaniu Kia do jej wielokrotnie nagradzanych modeli. EV6 zdobyło tytuł „Samochodu Roku 2022” w Europie i „Utility Vehicle of the Year 2023” w Ameryce Północnej. Do 2027 roku Kia planuje rozbudować gamę samochodów elektrycznych do 15 modeli, włącznie z flagowym EV9, który zaprezentowano niedawno. To o jeden model więcej niż ogłoszono rok wcześniej.

KIA – EV6 GT zastępuje Stingera GT

Kia nadal będzie wdrażać nowe technologie i stosować funkcje łączności we wszystkich nowych modelach, które będą wprowadzone na rynek po 2025 roku, umożliwiając klientom aktualizację oprogramowania i optymalizację osiągów za pośrednictwem aktualizacji OTA. Jeśli chodzi o jazdę autonomiczną, EV9 będzie wyposażone w HDP (Highway Drive Pilot), czyli w warunkową technologię jazdy autonomicznej na poziomie trzecim, która w określonych warunkach umożliwia kierowcy prowadzenie pojazdu bez użycia rąk. W 2026 roku Kia planuje wprowadzić technologię HDP2, która w określonych warunkach będzie umożliwiała jazdę bez kontrolowania sytuacji na drodze.

Podczas CEO Investor Day 2023 przedstawiono również szczegółowy plan działalności związanej z samochodami typu PBV. Kia planuje wprowadzić średniej wielkości model typu PBV w 2025 roku, który będzie produkowany w nowej fabryce w Hwaseong. Kia stopniowo będzie budować pełną gamę pojazdów typu PBV, od małych do dużych, w tym także robo-taksówkę wyposażoną w systemem jazdy autonomicznej.

Ponadto firma zakłada komercjalizację rozwiązań opartych na danych i oprogramowaniu w celu wprowadzenia produktów i usług dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb klientów oraz rozwój usług związanych z mobilnością w powiązaniu z firmą Advanced Air Mobility (AAM) i z wykorzystaniem robotyki Hyundai Motor Group.

World Performance Car of the Year 2023 – Kia EV6 GT z prestiżowym tytułem

Kia dąży również do dalszej poprawy pozytywnego postrzegania marki przez klientów i wzrostu konkurencyjności działalności w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych wyników finansowych. Długoterminowe cele finansowe obejmują wzrost przychodów brutto do 160 bilionów KRW w 2030 roku, co stanowi wzrost o 84 procent w stosunku do wyniku z 2022 roku; zwiększenie zysku operacyjnego do 16 bilionów KRW, co oznacza poprawę o 122 procent w stosunku do wyniku w 2022 roku; zwiększenie marży zysku operacyjnego do 10 procent, co oznacza wzrost o 1,6 punktu procentowego w stosunku do wyniku osiągniętego w 2022 roku.

Kia planuje także dalsze zwiększanie inwestycji w celu zabezpieczenia przyszłej konkurencyjności. W ciągu najbliższych pięciu lat, do 2027 roku, Kia zamierza zainwestować 32 biliony KRW. W szczególności Kia zamierza zwiększyć do 45 procent udział inwestycji w przyszłe biznesy.

Najważniejsze informacje dotyczące Dnia Inwestora CEO

Zagadnienie

Szczegółowe cele

4

k

l

u

c

z

o

w

e

s

t

r

a

t

e

g

i

e

Sprzedaż aut na świecie

2030: Roczna sprzedaż na poziomie 4,3 mln aut (+34% w porównaniu z celem z 2023 roku)

Sprzedaż na świecie samochodów zelektryfikowanych na poziomie 2,38 mln sztuk,

czyli 55% sprzedaży całkowitej

2026: Roczna sprzedaż na poziomie 4,01 mln aut (+25% w por. z celem z 2023 roku)

2023: Roczna sprzedaż na poziomie 3,2 mln sztuk (+10,3% w por. z wynikiem w 2022 roku)

Strategia w segmencie aut elekt.

2030: Roczna sprzedaż na poziomie 1,6 mln aut, czyli 37% sprzedaży całkowitej

2027: Gama 15 modeli (o 1 więcej do 2027 roku niż deklarowano w 2022 roku)

2026: Roczna sprzedaż na poziomie 1 mln sztuk, czyli 25% sprzedaży całkowitej

2024: Zacznie działać pierwsza fabryka samochodów elektrycznych Kia w Gwangmyeong

2023: Roczna sprzedaż na poziomie 258.000 aut, czyli 8% sprzedaży całkowitej

*Kia już produkuje samochody elektryczne lokalnie w USA, Europie, Chinach i w Indiach

Strategia produktowa

2025: Od tego roku wszystkie nowe modele marki Kia będą autami połączonymi z siecią

2026: Kia wprowadzi do EV9 system HDP2

2023: Kia oferuje w EV9 system warunkowej jazdy autonomicznej na poziomie 3

*Kia oferuje aktualizacje oprogramowania Over-the-Air (OTA) i zakup dodatkowych funkcji

do EV9 poprzez Kia Connect Store.

Strategia w segmencie aut typu PBV

2025: Kia wprowadzi do oferty średniej wielkości auto typu PBV

*Kia wprowadzi nową strukturę biznesową i zaoferuje zintegrowane rozwiązanie dla aut typu PBV

*Kia opracuje pełną gamę aut typu PBV, w tym także zrobotyzowaną taksówkę z jazdą autonomiczną

*Kia przygotuje rozwiązanie do zarządzania danymi, oprogramowaniem i opłatami za auta typu PBV

Redukcja emisji dwutlenku węgla /

Nowe możliwości biznesowe

2045: Stopniowa redukcja emisji dwutlenku węgla w celu osiągnięcia neutralności węglowej do 2045 roku

(2030: 10% redukcji, 2035: 35% redukcji, 2040: 70% redukcji w por. z 2019 rokiem)

2030: Kia zwiększy do 20% udział plastiku pochodzącego z recyklingu

*Dzięki inicjatywom HMG, Kia znajdzie nowe możliwości biznesowe

Cele finansowe

2030: Przychód brutto 160 bilionów KRW, zysk operacyjny 16 bilionów KRW,

10% marży zysku operacyjnego

2030: Zwiększenie udziału aut elektrycznych w rentowności (do 53% wszystkich zysków)

2026: Przychód brutto 134 bln KRW, zysk operacyjny 12 bln KRW,

9% marży zysku operacyjnego

2023: Przychód brutto 97,6 bln KRW, zysk operacyjny 9,3 bln KRW,

9,5% marży zysku operacyjnego

Polityka inwestycyjna / dotycząca udziałów

2023~2027: Kia zainwestuje 32 biliony KRW przez następne pięć lat (do 45% wzrośnie udział inwestycji w przyszłe biznesy)

2023~2027: Kia zamierza co roku kupować akcje o wartości do 0,5 bln KRW

i anulować 50% odkupionych udziałów

Kia będzie kontynuować cztery podstawowe cele strategii na 2030 rok

Kia jest świadkiem pozytywnych rezultatów wdrażania strategii „Plan S” w ciągu ostatnich trzech lat i umacnia silną pozycję wiodącej na świecie marki samochodów elektrycznych. Firma utrzyma dynamikę i będzie nadal realizować cztery główne cele wyznaczone w zeszłym roku, aby osiągnąć nowe na 2030 rok – sprzedaż na świecie na poziomie 4,3 miliona aut; przyspieszenie przejścia na samochody elektryczne z ich docelową sprzedażą na poziomie 1,6 miliona egzemplarzy; wzmocnienie konkurencyjności modeli z naciskiem na system jazdy autonomicznej i na technologię łączności; oraz ustanowienie nowej struktury biznesowej dla samochodów typu PBV.

1) Cel sprzedaży na świecie w 2030 roku na poziomie 4,3 mln samochodów, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów zelektryfikowanych

Celem Kia jest wypracowanie takiego tempa wzrostu, które przewyższy wzrost rynku dzięki konkurencyjnym modelom i wzmocnionemu postrzeganiu marki. Kia spodziewa się również stopniowej poprawy problemów, które wynikają z pandemii Covid-19 i z niedoborów części, co wesprze wzrost sprzedaży.

Począwszy od tegorocznego celu sprzedaży na świcie, który wynosi 3,2 miliona aut, Kia postawiła sobie za cel osiągnięcie sprzedaży na poziomie 4,01 miliona sztuk w 2026 roku i 4,3 miliona egzemplarzy w 2030 roku, co stanowi wzrost o 150 000 samochodów w 2026 roku i o 300 000 aut w 2030 roku w porównaniu z celami ogłoszonymi w ubiegłym roku.

Wzrost będzie napędzać sprzedaż samochodów zelektryfikowanych, a jej udział w sprzedaży ma wzrosnąć z 21 procent w 2023 roku do 55 procent do 2030 roku, co oznacza wzrost o 3 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego celu na 2030 rok, ogłoszonego w zeszłym roku.

2) Przyspieszenie strategii dotyczącej aut elektrycznych – rozszerzenie gamy do 15 modeli w 2027 roku, cel sprzedaży 1,6 miliona aut elektrycznych w 2030 roku

Kia planuje dalsze przyspieszenie działań w zakresie elektryfikacji, aby wzmocnić pozycję wiodącej marki na światowym rynku samochodów elektrycznych.

Po pierwsze, przewiduje się dalsze rozszerzanie oferty samochodów elektrycznych. Do 2027 roku Kia wprowadzi gamę, która będzie składać się z 15 modeli, w tym EV9 i EV5, dodając jeden model do zeszłorocznego planu.

EV9, zaprezentowane w marcu tego roku, ma dysponować zasięgiem ponad 541 km. System ultraszybkiego ładowania prądem o napięciu 800 V pozwala doładować akumulator do poziomu, który wystarcza do przejechania 239 km w około 15 minut. SUV o imponującej stylistyce ma rozpędza się od 0 do 100 km/h w 9,4 sekundy w przypadku modelu Long Range z napędem na tylne koła lub w 8,2 sekundy w przypadku standardowej wersji z napędem na tylne koła i 6,0 sekundy (lub 5,3 sekundy z opcjonalną funkcją Boost) w wersji z napędem na cztery koła.

Zgodnie z przejściem Kia na rozwój samochodów definiowanych poprzez oprogramowanie (SDV), EV9 oferuje aktualizacje OTA (over-the-air) oraz możliwość ciągłego ulepszania funkcji za pośrednictwem sklepu Kia Connect Store.

EV9 będzie pierwszym modelem marki Kia wyposażonym w bardziej zaawansowaną technologię jazdy autonomicznej, a mianowicie w system HDP (Highway Driving Pilot), który oferuje warunkową jazdę autonomiczną na poziomie trzecim.

Wraz z rozszerzeniem oferty samochodów elektrycznych Kia planuje szybki wzrost ich sprzedaży. Rozpoczynając od planowanej sprzedaży 258 000 aut elektrycznych w tym roku, firma postawiła sobie za cel sprzedaż 1 005 000 aut elektrycznych w 2026 roku i 1,6 mln egzemplarzy w 2030 roku, co oznacza wzrost o 400 000 sztuk (33 procent) w stosunku do celu, który wynosił 1,2 mln egzemplarzy, ogłoszonego podczas CEO Investor Day w zeszłym roku.

Aby odpowiadać na szybko rozwijające się potrzeby dotyczące samochodów elektrycznych na różnych rynkach na świecie, Kia dąży do lokalnej produkcji strategicznych modeli, które będą napędzać sprzedaż w poszczególnych regionach.

W Europie Kia planuje produkować małe i średnie samochody elektryczne, ponieważ są one głównymi motorami sprzedaży w tym regionie. W Stanach Zjednoczonych Kia zamierza produkować kluczowe modele samochodów elektrycznych, począwszy od 2024 roku, zgodnie z wdrożeniem ustawy o redukcji inflacji (IRA).

W Chinach Kia planuje produkcję małych i średnich modeli elektrycznych, w tym niedawno zaprezentowanego EV5. Od 2025 roku Indie również będą produkować małe modele elektryczne, zoptymalizowane pod kątem rynku lokalnego i innych rynków wschodzących.

Korea będzie służyć jako globalne centrum badań, rozwoju i produkcji samochodów elektrycznych. Kia zbuduje pierwszą fabrykę samochodów elektrycznych w Korei już w 2024 roku i przekształci linię produkcyjną zakładów w Gwangmyeong do produkcji aut elektrycznych. Rozpoczęcie tam produkcji dwóch modeli elektrycznych jest planowane w przyszłym roku.

Fabryka samochodów elektrycznych w Gwangmyeong zmaksymalizuje moce produkcyjne poprzez wprowadzenie najnowocześniejszych i innowacyjnych technologii, takich jak proces wirtualnej rzeczywistości 3D, zintegrowana platforma produkcyjna oparta na danych oraz dzięki wykorzystaniu obiektów bezzałogowych i zautomatyzowanych. Zakład osiągnie również redukcję emisji dwutlenku węgla dzięki zastosowaniu ekologicznych farb i energooszczędnych technologii.

3) Przyszła technologia zorientowana na strategię modeli i system rozwoju dla SDV

Kia stawia usługi łączności, technologię jazdy autonomicznej, wydajność i design jako cztery kluczowe atrybuty przyszłych modeli, dzięki którym chce przewodzić rynkowi mobilności w przyszłości i opracowywać zróżnicowane produkty.

Zgodnie z planem ogłoszonym w zeszłym roku, Kia uruchomi chmurę danych z informacjami z połączonych samochodów i zastosuje funkcje łączności we wszystkich nowo wprowadzonych na rynek pojazdach od 2025 roku. Szeroka gama usług OTA i dodatkowe funkcje dostępne w Kia Connect Store pomogą klientom wybrać funkcje dostosowane do ich stylu życia i zapewnią im aktualność ich samochodów przez cały czas.

Technologia jazdy autonomicznej AutoMode zostanie ulepszona, począwszy od Kia EV9. System HDP, oferujący warunkową jazdę autonomiczną na poziomie trzecim, która nie wymaga sterowania kierownicą na niektórych odcinkach dróg, takich jak autostrady, zostanie zastosowana po raz pierwszy w EV9 jeszcze w tym roku.

Do 2024 roku firma planuje wdrożyć system warunkowej jazdy bez konieczności kontrolowania przez kierowcę sytuacji na drodze w określonych warunkach poprzez ulepszenie go dzięki aktualizacjom OTA, m.in. zwiększeniu maksymalnej prędkości jazdy autonomicznej oraz poprawę odczytywania oznakowania dróg. W 2026 roku Kia planuje dalsze wdrażanie jazdy autonomicznej dzięki systemowi HDP2, który będzie wykorzystywać nawigację o wysokiej precyzji.

Ponadto, Kia planuje skoncentrować się na zapewnieniu wysokiej wydajności topowych wersji i zróżnicowaniu ich konstrukcji i uczynić z nich kluczowe elementy konkurencyjności. Wersje GT o wysokich osiągach będą opracowane nie tylko dla EV9, ale także dla wszystkich przyszłych samochodów elektrycznych.

Jeśli chodzi o design, Kia wdroży przyjazną dla użytkownika stylistykę opartą na filozofii „Przeciwieństwa, które się uzupełniają”, jednocześnie wykazując aktywne podejście do zarządzania ESG, jak recykling oraz stosowanie nietoksycznych materiałów i biomateriałów. Na przykład, w różnych elementach EV9 zastosowano 34 kilogramy materiałów przyjaznych dla środowiska, a do 2030 roku udział tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu wzrośnie do 20 procent.

Wsparciu i wzmocnieniu czterech podstawowych strategii będzie służyć system rozwoju modeli, który zostanie zrestrukturyzowany na potrzeby SDV. Celem jest opracowanie oprogramowania, które ma zintegrowaną kontrolę nad różnymi systemami i urządzeniami, co przyspiesza proces rozwoju samochodów i obniża związane z tym koszty.

Ponadto, Kia planuje wzmocnić personalizację usług świadczonych klientom, obniżyć koszty zakupu i eksploatacji samochodów, zapewniając zarówno ich wysoką jakość, jak i wysoką wartość rezydualną.

4) Ustanowienie nowej struktury biznesowej dla samochodów typu PBV

Kia już rozpoczęła działalność w zakresie samochodów budowanych na specjalne potrzeby (PBV) i rozumie, że w przyszłości będzie ona jedną z kluczowych dla firmy. Kia rozwija biznes związany z autami typu PBV, koncentrując się na potrzebach klientów i angażując ich już na etapie rozwoju przyszłych modeli, aby oferować jak najlepsze rozwiązania. Na przykład, w ubiegłym roku Kia zaprezentowała potencjalnym klientom pierwszy model typu PBV jeszcze w fazie rozwoju, który ma wejść do masowej produkcji w 2025 roku, w celu poznania ich opinii.

Kia buduje fabrykę samochodów typu PBV w Hwaseong. Pierwszy model typu PBV, który ma zostać zaprezentowany w 2025 roku, zostanie opracowany jako samochód średniej wielkości do użytku w wielu różnych branżach i będzie mieć konstrukcję, w której różne typy nadwozia mogą być umieszczane na płaskiej jak deskorolka platformie, co pozwala dostosować je od przeznaczenia i potrzeb przyszłych klientów.

Wraz z rozwojem rynku samochodów typu PBV, Kia zamierza stopniowo rozszerzać ich ofertę o np. robotaxi z systemem jazdy autonomiczną; małe auto typu PBV zoptymalizowane do dostarczania towarów lub żywności oraz duży pojazd typu PBV, który może zastąpić transport publiczny lub służyć jako mobilne biuro.

Wzmocnienie zarządzania ESG i poszukiwanie nowych biznesów z wykorzystaniem inicjatyw Hyundai Motor Group

Kia zintensyfikuje działania w zakresie zarządzania ESG, które zawarła w średnio- i długoterminowym planie, zaprezentowanym w 2020 roku i ogłaszając rok później cele neutralności węglowej.

Do 2040 roku Kia planuje w pełni przejść na energię ze źródeł odnawialnych w miejscach pracy na świecie i osiągnąć 100-procentową elektryfikację gamy modeli na czterech kluczowych rynkach (Korea, USA, Europa i Chiny).

W ramach realizacji tego celu Kia ograniczyła emisję dwutlenku węgla o 4,5 procent w 2022 roku w porównaniu z poziomem w 2019 roku. W przyszłości Kia nadal będzie ograniczać emisję dwutlenku węgla, aby do 2045 roku osiągnąć jego zerową emisję netto na wszystkich etapach cyklu życia samochodu, począwszy od łańcucha dostaw, przez produkcję i logistykę, aż po utylizację. Włącznie z etapem użytkowania samochodów przez klientów.

Wykorzystanie tworzyw sztucznych i biomateriałów pochodzących z recyklingu zastosowanych w EV9 będzie rozszerzone na wszystkie przyszłe modele. Kia współpracuje z Ocean Cleanup – globalną organizacją non-profit, która zajmuje się ochroną środowiska w celu zbierania plastikowych odpadów z oceanów i ponownego wykorzystania ich jako materiału do produkcji akcesoriów samochodowych w 2024 roku i części samochodowych w 2026 roku.

Jeśli chodzi o przyszłe projekty Hyundai Motor Group, takie jak zaawansowana mobilność powietrzna (AAM) i robotyka, Kia będzie w nie zarówno inwestować, jak i szukać nowych możliwości biznesowych. Koncentrując się na samochodach typu PBV jako przyszłej kluczowej działalności, Kia dokona również przeglądu różnych możliwości biznesowych, które obejmują AAM i vertiport, a także robota logistycznego Stretch oraz tzw. mobilność ostatniej mili.

Ogłoszenie celów na lata 2023 i 2030

Podczas Kia CEO Investor Day ogłoszono szczegółowe plany biznesowe na 2023 rok oraz średnio- i długoterminowe cele finansowe.

Kia przedstawiła cel sprzedaży na 2023 rok wynoszący 3,2 miliona samochodów, co oznacza wzrost o 10,3 procent w porównaniu z wynikiem uzyskanym w poprzednim roku i osiągnięcie 4-procentowego udziału w rynku motoryzacyjnym na świecie. Wzrost na takim poziomie oznacza, że Kia rośnie szybciej niż rynek motoryzacyjny na świecie.

Nowości Kia w tym roku obejmują EV9, które w przedsprzedaży będzie można zamawiać na rynku koreańskim już w drugim kwartale 2023 roku. Następnie model ten zostanie wprowadzony na innych kluczowych rynkach. EV5 będzie wprowadzone na rynek chiński w czwartym kwartale, a elektryczny model Ray w trzecim kwartale. Małe Rio zadebiutuje w czwartym kwartale z fabryki Kia w Meksyku. W 2023 roku zaprezentowane zostanie również aż pięć odświeżonych modeli.

Kia nadal będzie ulepszać asortyment modeli, koncentrując się na najbardziej dochodowych i na wyższych wersjach wyposażenia. Co za tym idzie, wzrośnie średnia cena za samochód. Dzięki tym środkom Kia chce osiągnąć cele finansowe w wysokości 97,6 bilionów KRW przychodu brutto (wzrost o 12,7 procent w porównaniu z przychodem w poprzednim roku), 9,3 bln KRW zysku operacyjnego (wzrost o 28,6 procent) oraz 9,5 procent zysku operacyjnego (wzrost o 1,1 procent).

Jako cele finansowe na 2026 rok zaproponowano przychody brutto w wysokości 134 bilionów KRW, zysk operacyjny w wysokości 12 bilionów KRW oraz marżę zysku operacyjnego na poziomie 9 procent. W 2030 roku Kia zamierza osiągnąć przychody brutto w wysokości 160 bilionów KRW, zysk operacyjny w wysokości 16 bilionów KRW i marżę zysku operacyjnego w wysokości 10 procent.

Kluczowymi czynnikami w osiągnięciu średnio- i długoterminowych celów są poprawa rentowności sprzedaży samochodów elektrycznych poprzez obniżenie kosztu kluczowych podzespołów i zwiększenie sprzedaży oraz zapewnienie dodatkowych strumieni przychodów poprzez komercjalizację oprogramowania oraz usług OTA i aktualizacji funkcji.

W szczególności oczekuje się, że udział samochodów elektrycznych w zysku wzrośnie z 5 procent w 2022 roku do 32 procent w 2026 roku, a do 2030 r. – do 53 procent, czyli ponad połowy całkowitego zysku marki Kia.

Do 2026 roku Kia zamierza obniżyć koszt produkcji akumulatorów o 25 procent w porównaniu z cenami w 2018 roku. Ponadto, do 2030 roku firma planuje dalsze obniżenie kosztu produkcji akumulatorów o 55 procent w porównaniu z cenami w 2018 roku. Do 2030 roku Kia zamierza również obniżyć koszt produkcji silnika elektrycznego i zintegrowanego układu ładowania o 70 procent w porównaniu z cenami w 2018 roku.

Jeśli chodzi o plan inwestycyjny na najbliższe pięć lat, od tego do 2027 roku Kia zainwestuje łącznie 32 biliony KRW, z czego 45 procent przeznaczy na przyszłe inwestycje biznesowe.

Kia podzieliła się również swoją średnio- i długoterminową polityką dotyczącą dywidend, która ma na celu zwiększenie wartości akcji dla akcjonariuszy. Kia zdecydowała się na wypłatę dywidendy na poziomie 20-35 procent, aby zachować możliwości inwestycyjne, zwiększyć elastyczność finansową i zwiększyć wartość akcji dla akcjonariuszy.

Ponadto, mając pewność co do długoterminowej rentowności, Kia zamierza przeprowadzić program wykupu akcji własnych, aby zwiększyć wartość akcji dla akcjonariuszy na następne pięć lat. Co roku przez pięć lat Kia planuje kupować akcje o wartości do 0,5 biliona KRW i anulować co najmniej 50 procent odkupionych akcji.

Źródło: KIA