DEKRA Polska – rynek pojazdów elektrycznych w 2022 r. wzrósł o 70 proc.

Przedsiębiorcy coraz chętniej włączają samochody elektryczne do swoich flot. Według Licznika Elektromobilności prowadzonego przez Polski Związek Przemysłu Motorowego i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, na koniec 2022 roku w naszym kraju jeździło 64 705 pojazdów z napędem elektrycznym (o napędzie akumulatorowym – BEV i hybrydowych typu plug-in – PHEV).

Tylko w minionym roku w Polsce zarejestrowano 24 706 nowych elektrycznych samochodów osobowych, 1643 tego typu auta dostawcze i ciężarowe oraz 161 autobusy. Okazuje się, że nowe technologie wykorzystywane w branży motoryzacyjnej oraz produkcji pojazdów elektrycznych stanowią coraz większe wyzwanie zarówno dla użytkowników, jak i operatorów infrastruktury, stacji ładowania, diagnostów, mechaników oraz specjalistów pomocy drogowej.

W związku z rosnącą popularnością „elektryków” w biznesie podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań dla elektromobilności urasta aktualnie do rangi jednego z najpoważniejszych wyzwań na rynku samochodowym. Jak widać, zarówno w gospodarstwach domowych, jak i przedsiębiorstwach coraz chętniej sięgamy po „elektryki”, jednak poziom naszej wiedzy w kwestii budowy (w tym komponentów wysokiego napięcia – „high voltage”), eksploatacji i serwisowania aut elektrycznych wciąż jest niewystarczający. Aż 40% badanych w Barometrze Nowych Mobilności na pytanie, jak określa swój poziom wiedzy nt. elektromobilności udzieliło odpowiedzi „praktycznie nic nie wiem” lub oceniam „źle”. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest brak odpowiednich źródeł, z których można czerpać niezbędną wiedzę.

Infolinia Elektromobilności – nieszablonowy projekt marki Volkswagen w Polsce

Odpowiedź na powyższy problem braku kompetentnych źródeł i rosnącą potrzebę edukacji społeczeństwa i biznesu w zakresie elektromobilności stanowią specjalistyczne szkolenia DEKRA Polska. Eksperci DEKRA wyprzedzają tendencje na rynku i wspierają rozwój e-mobilności poprzez szeroki wachlarz usług w całym łańcuchu wartości samochodów: od zatwierdzenia i homologacji typu, poprzez testy produktów i materiałów, aż po kompleksowe szkolenia z obszaru budowy, eksploatacji i serwisowania aut elektrycznych oraz innych nowoczesnych pojazdów.

DEKRA – jak zweryfikować auto używane przed zakupem

Ostatnio szczególnym zainteresowaniem wśród szkoleń z zakresu elektromobilności cieszą się innowacyjne kursy kompetencyjne HiVo (High Voltage Vehicle Training) dla pojazdów elektrycznych, hybrydowych i napędzanych ogniwami wodorowymi. W ramach zajęć, eksperci DEKRA pomagają poznać tajniki nowych technologii motoryzacyjnych, odsłaniają zasady ich budowy czy też późniejszego serwisowania. Dzięki nabytej wiedzy floty „elektryków” w firmach mogą funkcjonować efektywnie i z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Kursy HiVo łączą w sobie e-learning z elementami virtual learningu i edukacją „w warsztacie”. DEKRA miała już okazję prowadzić tego typu szkolenia certyfikacyjne dla czołowych rynkowych graczy.

Specjalne szkolenia HiVo opracowaliśmy w odpowiedzi na rosnący udział w runku pojazdów wysokonapięciowych oraz potrzebę firm zadbania o bezpieczeństwo pracowników poprzez wzrost ich świadomości i kompetencji z zakresu obsługi tychże pojazdów. Przedsiębiorstw z flotą „elektryków” jest coraz więcej na rynku, co widzimy po rosnącym zainteresowaniu kursami HiVo. Nasi eksperci mogą też szkolić diagnostów, mechaników czy specjalistów pomocy drogowej i przekazywać im wiedzą dotyczącą obsługi pojazdów wysokonapięciowych. W planach jest także współpraca ze specjalistycznymi szkołami zawodowymi i wspólna edukacja młodzieży – mówi Anna Jasik, szefowa Zespołu Doradztwa i Szkoleń, DEKRA Polska.

Źródło: DEKRA Polska