GDDKiA – S2 w Warszawie na stałe bez ograniczeń tonażowych

Od 30 grudnia 2022 roku na stałe zniesiono ograniczenia godzinowe dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 16 ton na S2 pomiędzy węzłami Opacz i Lubelska. Wprowadzona stała organizacja ruchu umożliwia o każdej porze samochodom ciężarowym przejechać całą S2 przez Warszawę.

Przez cztery miesiące obserwowano ruch pojazdów oraz zachowania kierowców, szczególnie w godzinach szczytów komunikacyjnych. Oto wyniki:

  • mniejsze natężenie ruchu i poprawa bezpieczeństwa na DK50 oraz S8 Janki – Opacz;
  • poprawa płynności ruchu w newralgicznych punktach na DK50: rondach, skrzyżowaniach i sygnalizacjach świetlnych;
  • brak utrudnień dla pojazdów ciężarowych powyżej 16 ton przy przejeździe z zachodu na wschód Mazowsza;
  • mniej znaków pionowych na S2 co daje lepszą czytelność oznakowania;
  • mniejsze zapełnienie MOP-ów na A2.

Wnioskiem podstawowym jest wzrost natężenia ruchu pojazdów ciężarowych na POW S2. W pierwszym okresie pomiarowym, sierpień – wrzesień 2022 roku, wzrósł on o około 10-12 proc. Wstępne wyniki analizy wskazały, że wprowadzone zmiany nie wpłynęły negatywnie na zachowania kierowców, a zaobserwowany wzrost natężenia ruchu jest akceptowalny dla funkcjonowania S2 oraz tunelu. Pomimo wzrostu natężenia nie było ciężkich zdarzeń drogowych.

Auto Świat Katalog NOWOŚCI 2023 z kalendarzem już w sprzedaży

Ponadto, zaobserwowano bardzo pozytywne zjawisko na DK50, gdzie natężenie ruchu pojazdów ciężarowych spadło ok. 25 proc. Na tej drodze, w dużej mierze jednojezdniowej dwupasowej, zmiana powinna przynieść dużą poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Już teraz zaobserwowano poprawę płynności ruchu w newralgicznych punktach DK50 jak ronda, sygnalizacje świetlne i skrzyżowania.
Dodatkowo na drodze ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Konotopa i Marki odnotowano spadek natężenia ruchu ciężarówek o 14 proc.

Auto Świat – ostatnie w historii wydanie w sprzedaży

Na MOP-ach na A2 w okolicy Warszawy zaobserwowano mniejszą liczbę ciężarówek. Nie ma też już sytuacji, w których z braku miejsca na MOP, parkowały one na pasach włączenia czy wyłączenia.

Należy nadmienić, że ruch pojazdów na ringu warszawskim zmieni się po oddaniu do użytkowania odcinka drogi ekspresowej S7 Lesznowola – Tarczyn Płn. Dotyczy to przede wszystkim trasy S2 i węzła Opacz.

Pierwsza rocznica tunelu w ciągu S2 POW

Od ponad roku pod częścią Ursynowa przejechało już ok. 23 mln pojazdów. To pokazuje jak potrzebna jest ta trasa pełniąca również rolę łącznika między dzielnicami Warszawy. Przez ten czas nie doszło do awarii ani nie było poważnych zdarzeń drogowych.

Nad bezpieczeństwem użytkowników, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu czuwają dyspozytorzy Centrum Zarządzania Tunelem. To oni nadzorują sytuację w tunelu. Współpracują z Państwową Strażą Pożarną i Policją w zakresie zwalczania zagrożeń.

Na bezpieczeństwo w tunelu wpływ ma również funkcjonowanie odcinkowego pomiaru prędkości. Jak przekazał nam Główny Inspektorat Transportu Drogowego, który odpowiada za funkcjonowanie OPP, zarejestrowanych zostało ponad 46 tys. przypadków przekroczenia przez kierujących dozwolonej prędkości.

Ponad 99 proc. kierowców przestrzega ograniczenia, a jeśli już przekraczają prędkość, to w najniższym progu, czyli między 11 a 20 km/h więcej niż pozwalają przepisy. To 67 proc. wszystkich zarejestrowanych naruszeń. Jeszcze raz przypomnijmy, wjeżdżając do tunelu, przestrzegajmy ograniczeń prędkości, trzymajmy odpowiedni dystans do poprzedzającego auta, unikajmy zmian pasa ruchu, nie zatrzymujmy się i nie rozpraszajmy uwagi. Brawura za kierownicą może okazać się bardzo tragiczna w skutkach i kosztowana.

„Nie” dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne tunelem

Przypominamy również, że przez tunel nie mogą przejeżdżać pojazdy przewożące materiały niebezpieczne. Decyzję podjęliśmy w oparciu o wykonane specjalistyczne analizy, a także uwarunkowania lokalizacyjne tunelu. Wpływ miała również dostępna infrastruktura i środki związane z likwidacją i zapobieganiem zdarzeniom z udziałem pojazdów niebezpiecznych. Decyzja ta jest także zgodna z rekomendacją Urzędnika Zabezpieczenia Tunelu i opinią Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – niezależnych jednostek w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych.

Pod uwagę wzięto również przebieg trasy przez jedną z najgęściej zaludnionych dzielnic Warszawy, a także brak infrastruktury niezbędnej do przeprowadzania działań operacyjnych, jak np. parkingi dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Ponadto na terenie Mazowsza nie zostały wytyczone główne drogi dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Wszystkie powyższe okoliczności skłoniły GDDKiA do decyzji, aby na obecnym etapie wprowadzić zakaz przejazdu przez tunel pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, czyli nadać obiektowi kategorię E. Nieuprawniony przejazd przez tunel pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne jest każdorazowo zgłaszany na Policję.

Źródło: GDDKiA