Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie ma już 70 lat

Dziesiątki tysięcy opracowań naukowych, badań i analiz technicznych. Setki patentów, wdrożeń oraz projektów krajowych i międzynarodowych. Udział w tworzeniu prawa i certyfikacja wyrobów motoryzacyjnych. Dopuszczanie do ruchu pojazdów, studia oraz edukacja uczestników ruchu drogowego, to tylko część z siedemdziesięcioletniego dorobku Instytutu Transportu Samochodowego, lidera w dziedzinie badań nad problemami transportu drogowego.

Co jest przyczyną wypadków i dlaczego kierowcy lekceważą kodeks drogowy? Czemu starsi kierowcy jeżdżą bezpieczniej niż młodsi? Jak zaadaptować pojazd na potrzeby osób z dysfunkcjami narządów ruchu? Dlaczego odblaski święcą, a wiele aut ma niewłaściwie ustawione światła? Jak transport kołowy oddziałuje na środowisko naturalne? Na ile wytrzymałe są elementy konstrukcyjne pojazdów oraz urządzenia zabezpieczające pieszych? Czy pojazd może nie zostać dopuszczony do ruchu?

Zastanawiasz się także, kiedy pojazdy autonomiczne wyjadą na polskie drogi i czy będą bezpieczne? Czym napędzane będą samochody przyszłości? Odpowiedzi na te i szereg innych pytań dostarczają eksperci Instytutu Transportu Samochodowego – nowoczesnego ośrodka badawczo-rozwojowego, który właśnie obchodzi swoje 70-te urodziny.

Przez siedem dekad działalności Instytut Transportu Samochodowego (ITS) współtworzył historię polskiej motoryzacji. Od początku lat 50-tych XX wieku do dnia dzisiejszego w Instytucie wykonano badania techniczne tysięcy samochodów osobowych i ciężarowych, motocykli, autobusów i innych pojazdów oraz ich podzespołów, a także nowatorskich rozwiązań technologicznych. W połowie minionego wieku w ITS powstała pierwsza w Polsce stacja kontroli pojazdów, która stanowiła pierwowzór dla tego typu obiektów. W Instytucie dostępna jest także największa baza o wypadkach drogowych i to tutaj wprowadzane są dane wszystkich pojazdów rejestrowanych w Polsce na potrzeby CEPiK. Również tu funkcjonuje pierwsze w kraju centrum usług dla osób niepełnosprawnych.

ITS to też projekty krajowe i międzynarodowe, studia podyplomowe kursy w wielu specjalistycznych obszarach oraz ekspertyzy i rzeczoznawstwo samochodowe. Obecnie Instytut jest pionierem badań w zakresie pojazdów autonomicznych, stając się krajowym centrum kompetencji w tym obszarze, które wspiera prace rządu.

Od momentu rozpoczęcia działalności naukowo-badawczej założenia statutowe Instytutu nie uległy zasadniczym zmianom. Obecnie Instytut jest aktywny w kilku kluczowych obszarach. Obejmują one zadania szczególnie ważne dla planowania i praktycznego wdrożenia polityki państwa, których realizacja jest konieczna dla zapewnienia m.in. bezpieczeństwa publicznego oraz poprawy jakości życia obywateli. Są to działania dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, oddziaływania motoryzacji na klimat, informatyzacji i ekonomiki transportu  – podkreśla prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

ITS – tutaj sprawdzisz światła w swoim samochodzie

To, co odróżnia Instytut od innych instytucji naukowych to fakt, że działania podejmowane w ITS mają ważny wymiar prospołeczny, ponieważ uwzględniają zagrożenia wynikające z dynamicznego rozwoju motoryzacji, a celem Instytutu jest eliminowanie lub minimalizowanie tych zagrożeń.

Mitsubishi Motors – bezpłatna kontrola przed zimą

Naszą misją jest prowadzenie badań ukierunkowanych na innowacyjność, których wyniki mogą jednocześnie wspomagać organy państwa w kreowaniu rodzimego transportu samochodowego czy w adaptacji przepisów unijnych. Dodatkowo tworzymy konsorcja z jednostkami naukowymi, akademickimi i podmiotami gospodarczymi, a także podejmujemy samodzielne inicjatywy, które są odpowiedzią na rynkowe oczekiwania, m.in. w zakresie paliw alternatywnych, elektromobilności, autonomizacji pojazdów oraz inteligentnych systemów transportowych. Dzięki tym działaniom przybliżamy dzisiejszą motoryzację do motoryzacji jutra – dodaje prof. Marcin Ślęzak.

Źródło: ITS