Audi zmienia sposób dostaw części do produkcji akumulatorów w fabryce w Brukseli

Holistyczne podejście do logistyki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla świętuje swoją premierę: Moduły i ogniwa akumulatorowe produkowane na Węgrzech będą dostarczane do Brukseli koleją, a nie ciężarówkami.

Ta zmiana pozwoli ograniczyć roczną emisję dwutlenku węgla o około 2600 ton i będzie modelową dla wszystkich sposobów transportu elementów akumulatorów Audi. Zmniejszenie śladu węglowego firmy jest głównym celem programu środowiskowego Mission:Zero, realizowanego we wszystkich zakładach koncernu Audi.

To kamień milowy na drodze Audi w kierunku zrównoważonego rozwoju. Komponenty do produkcji akumulatorów w fabryce Audi w Brukseli nie będą już dostarczane z Węgier ciężarówkami, lecz koleją. To posunięcie radykalnie zmniejszy szkodliwą dla środowiska emisję dwutlenku węgla przez Audi i pozwoli zaoszczędzić sporo pieniędzy. Projekt zmiany środka transportu między Węgrami a Brukselą, który został zainaugurowany w maju i którego faza wdrożeniowa ma zostać zakończona na początku 2023 roku, jest zapowiedzią przyszłości Audi. „Bruksela odgrywa tu pionierską rolę, ale tę koncepcję zrównoważonej logistyki modułów i ogniw akumulatorowych opracowaliśmy dla całej sieci produkcyjnej Audi” – mówi Dieter Braun, szef łańcucha dostaw w AUDI AG. „Chcemy by w przyszłości wszystkie zakłady produkcyjne Audi wdrożyły to rozwiązanie.”

Przestawienie się na transport kolejowy redukuje emisję i oszczędza pieniądze

Projekt realizowany w Brukseli ilustruje ogromny potencjał tej koncepcji. Do tej pory moduły i ogniwa akumulatorowe potrzebne w Belgii do produkcji Audi e-tron i Audi e-tron Sportback były transportowane ciężarówkami na trasie o długości ok. 1300 km z fabryki na Węgrzech. Aby sprostać zapotrzebowaniu belgijskiego zakładu, codziennie w podróż po Europie wyruszało od 12 do 15 w pełni załadowanych pojazdów. Ta karawana ciężarówek zostanie teraz zastąpiona transportem kolejowym. Zmiana ta pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku węgla o około 2600 ton rocznie. Tam, gdzie jest to możliwe – na przykład obecnie na odcinkach trasy w Austrii i Niemczech, Audi korzysta z usług przewoźnika kolejowego DB Cargo – DBeco plus. Elektryczne lokomotywy gwarantowane w ramach tej usługi zasilane są wyłącznie ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr, woda lub energia słoneczna, dzięki czemu transport jest wolny od emisji dwutlenku węgla. Na Węgrzech i w Belgii Audi korzysta z usługi DBeco neutral. Energia zużywana w takim transporcie jest kompensowana za pomocą certyfikatów klimatycznych, co zmniejsza emisję dwutlenku węgla w innych miejscach.

Koncepcyjne Audi urbansphere – kosmiczne podróżowanie w sercu megamiasta

Volker Germann, prezes zarządu Audi Bruksela, wyjaśnia znaczenie tego podejścia dla tamtejszej fabryki: „Nasz zakład już od 2018 roku jest neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla netto. Dlatego pracujemy również nad tym, by łańcuch dostaw był zrównoważony, tak by przyczynić się do ochrony środowiska na wszystkich poziomach.” Dodatkową korzyścią jest to, że ta zmiana w sposobie transportu obniża również roczne koszty procesu logistycznego. Oprócz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, dzięki przejściu na transport kolejowy zoptymalizowano cały proces dostaw do zakładu w Brukseli.

Audi A6 Avant e-tron concept – mistrz magazynowania

Fabryka modułów akumulatorowych na Węgrzech nie posiada własnej bocznicy kolejowej. Dlatego wieloletni partner Audi, firma DB Cargo, uruchomiła niedawno centrum logistyczne (LC) w Győr. W tym chronionym przed warunkami atmosferycznymi centrum logistycznym, moduły akumulatorów są przeładowywane z ciężarówek na wagony kolejowe w celu dostarczenia ich do odbiorców. Moduły są najpierw odbierane od producenta ciężarówką, a potem transportowane z centrum logistycznego w Győr koleją do Brukseli – na odległość ponad 1000 km. Na początek, w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki Audi w Győr zbudowano lekką halę, ale planowana jest już dodatkowa rozbudowa. By sprostać wysokim wymaganiom jakościowym oraz bezpieczeństwa modułów i ogniw akumulatorowych, zespół łańcucha dostaw Audi wykorzystuje cyfrową platformę informacyjną i specjalną technologię czujników do monitorowania temperatury i ewentualnych wstrząsów w wagonach kolejowych.

Koncepcja dla całej Grupy Audi

W najbliższej przyszłości ta zmiana, której pionierem jest Bruksela, ma zostać rozszerzona na cały koncern. Komponenty o wysokiej rotacji, takie jak moduły i ogniwa akumulatorów, będą w coraz większym stopniu dostarczane koleją. Do roku 2025 Audi zamierza transportować te podzespoły wyłącznie w ten sposób. Przykładem przygotowania do tego jest fakt, że w siedzibie głównej Audi w Ingolstadt wszystko jest gotowe do produkcji akumulatorów z modułów i ogniw dostarczanych koleją. Wytworzone tu akumulatory będą następnie wykorzystywane do produkcji modeli Audi w fabryce w Ingolstadt. Specjalnie do tego celu zainstalowano nowe urządzenia i wdrożono nowe procesy. Inne zakłady już czekają, by przestawić się na dostarczanie komponentów do akumulatorów koleją. Również duża część gotowych produktów jest transportowana koleją: już dziś około 68 procent pojazdów Audi w Europie wyjeżdża z fabryk koleją, a w przyszłości liczba ta ma jeszcze wzrosnąć.

Program środowiskowy Mission:Zero

Cele te są zbieżne z koncernowym programem ekologicznym Mission:Zero, w ramach którego marka Audi dąży do osiągnięcia neutralności węglowej netto we wszystkich swoich zakładach do roku 2025. Oprócz dekarbonizacji produkcji i logistyki, kluczowymi obszarami działań w ramach programu Mission:Zero są: zużycie wody, efektywne wykorzystanie zasobów oraz bioróżnorodność.

Źródło: Audi