GDDKiA – drogi to nie wysypisko

Podróżując autem, również „produkujemy” śmieci. Niestety użytkownicy dróg często pozbywają się ich, wyrzucając je przez okna swoich samochodów lub pozostawiają je na poboczu drogi. W ten sposób odpady „lądują” na jezdni oraz w pasie drogowym. Śmieci na drodze to nie tylko kwestia estetyki i kosztów ich sprzątania, ale również bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Rolą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest budowa dróg oraz utrzymywanie ich nawierzchni. Dotyczy to również chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń, które są związane z drogą. W okresie zimowym zarządca odpowiada za utrzymanie drogi poprzez jej odśnieżanie i zwalczanie śliskości

Ważnym obowiązkiem GDDKiA jest także utrzymywanie czystości w obrębie zarządzanych dróg. Patrole służby drogowej monitorują nasze trasy całą dobę. Niestety podczas objazdów zauważamy duże ilości śmieci, które wyrzucane są z samochodów. To nie tylko śmieci „wyprodukowane” podczas podróży, ale również odpady wielkogabarytowe czy nawet gruz wyrzucany w pasie drogowym.

Przez nieodpowiedzialne zachowanie kierowców lub ich pasażerów na drodze pojawiają się rzeczy, które stwarzają zagrożenie dla innych jej użytkowników. Najczęściej z auta wyrzucane są plastikowe butelki, opakowania po jedzeniu, puszki po napojach. Na jezdni zdarzają się też resztki rozerwanych opon czy połamane kołpaki.

Kosztowne sprzątanie

Niestety sprzątanie wiąże się z kosztami, które ponosi zarządca drogi. Środki na utrzymanie dróg krajowych pochodzą ze Skarbu Państwa, a więc z kieszeni podatników. Nie są to małe kwoty i sumy przeznaczone na sprzątanie możemy ograniczyć my sami, użytkownicy dróg. Wystarczy, że będziemy szanowali wspólne dobro i przestrzegali powszechnych zasad czystości, tak jak robimy to w naszych domach.

GDDKiA – od 20 lat dbamy o utrzymanie i rozwój infrastruktury drogowej w Polsce

Dla przykładu podamy dane z kilku wybranych oddziałów GDDKiA w Polsce. I tak koszt utrzymania czystości dróg w jednym województwie i tylko w jednym roku może sięgać nawet blisko 4 mln zł! Takie koszty musieliśmy ponieść w woj. podlaskim czy warmińsko-mazurskim. Niewiele mniej kosztowało to nas (wszystkich!) w woj. małopolskim.

GDDKiA – tablice STOP – Zły kierunek – montowane w całej Polsce

Tutaj warto przypomnieć, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrzymuje prawie 17 800 km dróg krajowych, a z uwzględnieniem dodatkowych jezdni, np. dróg serwisowych, to już blisko 20 000 km). To jaką kwotę będziemy musieli przeznaczać na sprzątanie dróg, zależy od wszystkich użytkowników dróg.

Korzystaj z MOP-ów i parkingów. Śmieci na drodze to niebezpieczeństwo

Apelujemy do kierowców, aby zadbali o bezpieczeństwo własne, ale także innych użytkowników dróg. Prosimy, aby śmieci wyrzucać do specjalnie wyznaczonych koszy na odpady, które są ustawione w ciągu dróg krajowych na Miejscach Obsługi Podróżnych i parkingach. Śmieci wyprodukowane podczas jazdy, np. butelka po wodzie czy opakowanie po posiłku typu fast food, możemy wyrzucić w domu lub gdy dotrzemy do celu podróży.

Szczegółowe lokalizacje MOP-ów przy drogach szybkiego ruchu można sprawdzić na mapie.

Źródło: GDDKiA