Yanosik – nawet 15 punktów karnych za jedno wykroczenie drogowe

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowy taryfikator mandatów. Kierowcy zdążyli się już przyzwyczaić do nowych stawek mandatów, a nawet zmienić swoje złe nawyki, jak informują twórcy Yanosika.

Jednak to nie koniec nowości, które wynikają ze zmienionej ustawy „Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw” – już za niecałe 5 miesięcy zmieni się taryfikator punktów karnych za niektóre wykroczenia. Eksperci z Yanosika wyjaśniają, co dokładnie ulegnie zmianom.

Zmiany już we wrześniu!

Nowy taryfikator mandatów obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku, z kolei nowy taryfikator punktów karnych będzie obowiązywał dopiero od września tego roku. A ten kryje niemałe zmiany.

W kwestii nowego taryfikatora punktów karnych dopiero od września tego roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie zmieniające aktualny licznik, czyli po 9 miesiącach od dnia ogłoszenia nowej ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, co zostało również zapisane w ustawie, którą znamy od końca 2021 roku. I to nie koniec planowanych zmian, gdyż od czerwca tego roku towarzystwa ubezpieczeniowe będą mogły sprawdzać liczbę popełnionych wykroczeń i punktów karnych kierowców, na podstawie której obliczą koszt ubezpieczenia OC. Wciąż czekamy też na datę wejścia w życie tzw. „okresu próbnego” dla nowych kierowców – komentuje Julia Langa, Yanosik

Jak jest aktualnie?

Policja przez 9 miesięcy od wejścia w życie nowej ustawy „Prawo o ruchu drogowym” prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego na dotychczasowych zasadach. W ewidencji są zgromadzone dane dotyczące osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami, które dopuściły się naruszeń przepisów ruchu drogowego kierując pojazdem. Aktualnie punkty przypisywane są w zakresie od 0 do 10, a usuwane są po roku od dnia popełnienia wykroczenia. Istnieje również możliwość odbycia kursu redukującego liczbę punktów karnych, który jest organizowany przez WORD.

Co dokładnie się zmieni?

Od września 2022 roku w ewidencji zgromadzone będą dane dotyczące wszystkich osób, które naruszyły przepisy ruchu drogowego kierując pojazdem, w tym również osób nie posiadających żadnych uprawnień.

Yanosik prześwietla drogi po wprowadzeniu nowego taryfikatora (raport)

Punkty będą przypisywane w zakresie od 1 do 15, a usuwane dopiero po 2 latach od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia lub po 2 latach od dnia uiszczenia grzywny, wynikającej z nałożenia mandatu karnego lub daty jego umorzenia.

Nie będzie możliwości odbycia kursu redukującego liczbę punktów karnych kierowcy w WORD.

Kierowcy od września maksymalnie będą mogli otrzymać 15 punktów karnych za jedno wykroczenie, a punkty te będą ważne przez 2 lata od dnia opłacenia mandatu. Pełna pula punktów karnych dla doświadczonego kierowcy wynosi 24 punkty, a więc po dokonaniu dwa razy tego samego wykroczenia, karanego 15 punktami karnymi, kierowca straci prawo jazdy, a do tego zapłaci podwójną karę z tytułu recydywy i podwajania stawek mandatów za dokonanie tego samego wykroczenia w czasie 2 lat od poprzedniego – mówi Julia Langa, Yanosik.

Za co będzie można otrzymać 15 punktów karnych?

15 punktów karnych otrzymają kierowcy, którzy:

 • Spowodują katastrofę w ruchu lądowym.
 • Spowodują wypadek drogowy.
 • Będą prowadzić samochód w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu.
 • Będą kierować autem w stanie nietrzeźwości.
 • Nie zatrzymają się do kontroli drogowej.
 • Nie zatrzymają pojazdu, by umożliwić przejście przez jezdnię osobie niepełnosprawnej lub używającej specjalnego znaku, czy pieszemu z zauważalną ograniczona mobilnością ruchową.
 • Ominą pojazd, który zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszym.
 • Nie ustąpią pierwszeństwa skręcając w drogę poprzeczną, pieszemu, który przechodzi przez przejście na niej.
 • Będą wyprzedzać na przejściu dla pieszych lub przejeździe kolejowym oraz tuż przed nim.
 • Przekroczą prędkość o powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym lub w obszarze niezabudowanym.

Wysokie kary pieniężne, a nawet pozbawienie wolności

Powyższe czynności, za które można otrzymać 15 punktów karnych, należą do wykroczeń lub przestępstw, a to oznacza, że są karane grzywną, punktami karnymi, a nawet karą pozbawienia lub ograniczenia wolności. Zgodnie z przepisami Kodeksu Wykroczeń lub Kodeksu Karnego, kierowcy, którzy:

 • Spowodują katastrofę w ruchu lądowym – otrzymają karę pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
 • Spowodują wypadek drogowy (gdy obrażenia ciała wynoszą powyżej 7 dni) – otrzymają karę pozbawienia wolności do 3 lat.
 • Spowodują wypadek drogowy, którego następstwem jest śmierć lub rozstrój ciała pow. 6 miesięcy (ciężki uszczerbek na zdrowiu) – otrzymają karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
 • Będą prowadzić samochód w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) lub innych środków psychoaktywnych o podobnym działaniu – otrzymają karę grzywny od 2 500 zł do 30 tys. zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów wyrażony w miesiącach lub latach (od 6 miesięcy do 3 lat).
 • Będą kierować autem w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) – otrzymają karę grzywny wyznaczoną przez prokuratora lub karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności do 2 lat.
 • Nie zatrzymają się do kontroli drogowej – otrzymają karę grzywny od 20 zł do 5 000 zł.
 • Nie zatrzymają pojazdu by umożliwić przejście przez jezdnię osobie niepełnosprawnej lub używającej specjalnego znaku, czy pieszemu z zauważalną ograniczona mobilnością ruchową – otrzymają karę grzywny 1 500 zł
 • Ominą pojazd, który zatrzymał się by ustąpić pierwszeństwa pieszym – otrzymają karę grzywny 1 500 zł
 • Nie ustąpią pierwszeństwa skręcając w drogę poprzeczną, pieszemu, który przechodzi przez przejście na niej – otrzymają karę grzywny 1 500 zł
 • Będą wyprzedzać na przejściu dla pieszych – otrzymają karę grzywny 1500 zł
 • Będą wyprzedzać na przejeździe kolejowym oraz tuż przed nim – otrzymają karę grzywny od 1 000 zł
 • Przekroczą prędkość o powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym lub w obszarze niezabudowanym – otrzymają karę grzywny 1 500 zł do 2 500 zł (powyżej 71 km/h).

Wszystkie powyższe wykroczenia i przestępstwa podlegają również karze recydywy, a więc podwójnej stawce mandatu, za dokonanie tego samego wykroczenia w czasie 2 lat od daty popełnienia poprzedniego.

Yanosik – gdzie możemy zapłacić mandat, najczęściej kontrolowane drogi w Polsce (raport)

Już od września tego roku wzrośnie maksymalna liczba punktów karnych, którą może otrzymać kierowca za popełnienie jednego wykroczenia. Punkty będą kasowane po 2 latach od dnia uiszczenia opłaty grzywny, a do tego wycofana zostanie możliwość odbycia kursu redukującego ich liczbę w WORD.

Dodatkowo, od czerwca tego roku, towarzystwa ubezpieczeniowe będą mogły weryfikować liczbę punktów karnych oraz popełnionych przez kierowcę wykroczeń, a na ich podstawie szacować wysokość ubezpieczenia OC.

To nie koniec planowanych zmian nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym – nowych kierowców także będą czekały utrudnienia, jednak nie podano jeszcze konkretnej daty wejścia w życie planowanych zmian.

Źródło: Yanosik