Audi zatwierdza dopuszczenie wielu silników wysokoprężnych V6 do zasilania paliwem odnawialnym

Podobnie jak cała Grupa Volkswagen, Audi realizuje wizję mobilności neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla i chce osiągnąć neutralność klimatyczną netto do roku 2050. Marka skupia się przede wszystkim na pojazdach z napędem elektrycznym, ale podnosi też ekologiczność swoich silników spalinowych. Wiele z obecnych sześciocylindrowych silników wysokoprężnych Audi zostało ostatnio dopuszczonych do stosowania odnawialnego paliwa HVO (ang. hydrotreated vegetable oil – hydrorafinowany olej roślinny).

„Nasze jasno określone cele zapisane są w strategii ‘Vorsprung 2030’ – wszystkie nowe modele, które będziemy wprowadzać na światowe rynki od roku 2026, będą wyłącznie elektryczne. W ten sposób wnosimy istotny wkład na drodze do mobilności neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla” – mówi Oliver Hoffmann, szef rozwoju AUDI AG. „Równocześnie optymalizujemy naszą ofertę silników spalinowych pod kątem zwiększenia wydajności i obniżenia emisji. Jednym ze sposobów w jaki to czynimy, jest stworzenie niezbędnych podstaw technicznych do stosowania paliw odnawialnych, takich jak HVO.”

Paliwa odnawialne, lub jak się je czasem określa – reFuels, umożliwiają eksploatację silników spalinowych w sposób bardziej przyjazny dla klimatu. Są one skutecznym sposobem na odchodzenie od paliw kopalnych – zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i po roku 2033, kiedy to z taśmy produkcyjnej w Europie zjedzie ostatnie Audi z silnikiem spalinowym.

Modele Audi z silnikami wysokoprężnymi V6 o mocy do 210 kW (286 KM) włącznie, opuszczające fabryki koncernu od połowy lutego, mogą być tankowane paliwem HVO zgodnym z europejską normą EN 15940. Hydrorafinowany olej roślinny (HVO) jest paliwem ekologicznym, które umożliwia redukcję emisji CO2 o 70-95% w porównaniu z olejem napędowym produkowanym z kopalnej ropy naftowej. Kolejną zaletą HVO jest jego znacznie wyższa wartość liczby cetanowej, co oznacza bardziej wydajne i czystsze spalanie w porównaniu z konwencjonalnym olejem napędowym.

„Ponieważ wartość liczby cetanowej HVO jest wyższa o około 30 procent, poprawia się jakość spalania w silnikach wysokoprężnych. Pozytywne efekty tego zjawiska są szczególnie widoczne podczas rozruchu zimnego silnika. Przed udzieleniem homologacji sprawdziliśmy wpływ HVO na poszczególne komponenty, osiągi i emisję spalin w określonych seriach walidacyjnych” – mówi Matthias Schober, szef działu rozwoju układów napędowych V-TFSI, TDI i PHEV w Audi. Najpopularniejsze warianty silników zostały potraktowane priorytetowo, tak by dać jak największej liczbie klientów możliwość korzystania z paliw odnawialnych.

HVO produkowane z pozostałości i odpadów biologicznych

Do produkcji HVO wykorzystuje się materiały odpadowe, takie jak odpadowy olej spożywczy lub pozostałości z rolnictwa. Poprzez dodanie wodoru (uwodornienie) oleje te są przekształcane w węglowodory alifatyczne. W ten sposób zmienia się właściwości olejów roślinnych, dzięki czemu nadają się one do stosowania w silnikach wysokoprężnych. Można je dodawać do konwencjonalnego oleju napędowego, zastępując składniki kopalne, lub stosować w postaci niezmieszanej jako stuprocentowo czyste paliwo.

HVO nazywane jest również paliwem BTL (ang. biomass-to-liquid). Oprócz BTL istnieją jeszcze inne metody wytwarzania syntetycznych paliw do silników wysokoprężnych, takie jak GTL (ang. gas-to-liquid) i PTL (ang. power-to-liquid). Te ostatnie mogą być uzyskiwane w sposób zrównoważony z odnawialnej energii elektrycznej, wody i CO2 z atmosfery. Jako rzeczownik zbiorczy dla tych paliw, podlegających normie EN 15940, stosuje się termin XTL (ang. X-to-liquid), gdzie “X” oznacza oryginalny komponent. Dystrybutory zawierające te paliwa są odpowiednio oznaczone tym symbolem. Zatwierdzone modele Audi mają naklejkę XTL w korku zbiornika paliwa.

HVO zatwierdzone w konkretnych modelach

Wszystkie silniki wysokoprężne V6 o mocy do 210 kW (286 KM) włącznie, w seriach modelowych A4, A5, A6, A7, A8, Q7 i Q8, produkowane od połowy lutego 2022 r., będą mogły być zasilane paliwem HVO. Na początku marca do oferty HVO wejdzie model Q5, a latem A6 allroad w wersji rozwijającej moc do 180 kW (245 KM).

Ponadto, HVO zostało zatwierdzone w Europie dla czterocylindrowych silników wysokoprężnych w Audi A3, Q2 i Q3, które są budowane od czerwca 2021 roku. W modelach bazujących na modułowej platformie dla pojazdów z silnikiem montowanym wzdłużnie, silniki R4 TDI w seriach A4, A5, A6, A7 i Q5 są w Szwecji, Danii i we Włoszech przystosowane do HVO od połowy ubiegłego roku, ponieważ w tych krajach zapotrzebowanie rynku było do tej pory największe.

SAIC Audi otwiera w największy na świecie salon Audi

Olej napędowy HVO jest już dostępny na ponad 600 stacjach paliw w Europie – większość z nich znajduje się w Skandynawii, gdzie wymagania środowiskowe są szczególnie surowe. W Niemczech obecnie tylko kilka stacji oferuje olej napędowy HVO, choć trend ten zmierza w dobrym kierunku. Powodem tego jest fakt, że norma paliwowa EN 15940 nie została jeszcze – w przeciwieństwie do prawie wszystkich innych krajów UE – włączona do niemieckich przepisów dotyczących jakości paliw (Verordnung über die Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitäten von Kraft- und Brennstoffen – 10. BImSchV)

Kompatybilność silników spalinowych z paliwami odnawialnymi (reFuels)

Dzięki różnym projektom pilotażowym, takim jak zakład produkcji energii elektrycznej z gazu w Werlte, Audi zdobyło cenne doświadczenia w zakresie produkcji zrównoważonych paliw, które są wykorzystywane w całej Grupie Volkswagen. Doświadczenia te stanowią również ważną podstawę do opracowania koncepcji ogólnego, zrównoważonego systemu energetycznego. Grupa VW współpracuje z producentami olejów mineralnych i innymi dostawcami energii oraz wnosi swoją wiedzę techniczną, tak by zapewnić kompatybilność istniejących silników z paliwami reFuels.

Audi A8 – innowacyjne rozwiązania techniczne flagowego modelu

Na przykład, od marca 2021 roku na stacjach paliwowych zakładów Audi w Ingolstadt i w Neckarsulm, dostępny jest przyjazny dla środowiska R33 Blue Diesel. Ten olej napędowy zawiera do 33 procent składników odnawialnych, bazujących wyłącznie na materiałach resztkowych i odpadowych. R33 ma dwie główne zalety: po pierwsze w analizie “well-to-wheel” (od szybu do koła) zmniejsza emisję CO2 o co najmniej 20 procent w porównaniu z olejem napędowym z paliw kopalnych. Po drugie, jest to paliwo premium, które dzięki specjalnym dodatkom pozytywnie wpływa na zużycie i żywotność silnika. R33 Blue Diesel spełnia najbardziej rozpowszechnioną obecnie normę EN 590 i dlatego jest certyfikowany dla wszystkich pojazdów z silnikiem wysokoprężnym – nawet tych starszych.

Grupa Volkswagen odegrała znaczącą rolę w opracowaniu tego paliwa, a jej wiedza i doświadczenie pomogły w przygotowaniu go do wprowadzenia na rynek. Oprócz zakładowych stacji paliw w Audi i VW, paliwo jest już dostępne na niektórych publicznych stacjach paliw. Jednak w Niemczech, ale również i w Polsce, nadal normą jest stosowanie oleju napędowego o zawartości biodiesla do 7 procent. Na stacjach paliw paliwo to oznaczone jest symbolem B7. Wkrótce dostępny będzie również R33 Blue Gasoline do silników benzynowych – benzynowy odpowiednik R33 Blue Diesel. Podobnie jak przyjazny dla środowiska olej napędowy, może być on stosowany w całej istniejącej flocie pojazdów.

W przyszłości Audi i cała Grupa Volkswagen planują zmianę sposobu pracy kolejnych silników spalinowych na odnawialne paliwa syntetyczne, wnosząc w ten sposób cenny wkład w odchodzenie od paliw kopalnych.

Źródło: Volkswagen