GDDKiA – znaki zmiennej treści – tak samo ważne jak tradycyjne

Głównym celem oznakowania dróg jest usprawnienie ruchu pojazdów, zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestnikom i osobom postronnym oraz ułatwienie korzystania z drogi. Wszystkie znaki na drodze – poziome, pionowe, tradycyjne, eksperymentalne, zmiennej treści – są nośnikiem konkretnej informacji. Stosowanie się do nich nie jest sugestią, ale obowiązkiem użytkowników danej drogi.

Znaki pionowe mają przede wszystkim wpłynąć na kierowcę poprzez nakazywanie mu określonych zachowań (np. nakaz jazdy prosto) lub ich zakazywanie (np. zakaz zawracania, ograniczenie prędkości). Przekazują również informacje o sytuacji na drodze, kierunkach, do których można nią dojechać i ostrzegają o ewentualnych zagrożeniach. Informują także o urządzeniach i obiektach znajdujących się przy drodze oraz zabytkach i atrakcjach turystycznych zlokalizowanych w jej pobliżu.

Znaki pionowe można też podzielić za sprawą ich konstrukcji, na konwencjonalne – wykonane z blachy pokrytej folią odblaskową o różnych parametrach odblaskowości oraz na znaki o zmiennej treści. Te drugie różnią się sposobem przekazywania treści. Znaki pryzmatyczne, tzw. PVMS, przypominają zwykłe znaki drogowe i mogą pokazywać jedną z trzech ustalonych wcześniej treści. Zmiana nadawanego znaku realizowana jest poprzez obrót elementów ruchomych w postaci graniastosłupów o podstawie trójkątnej, tzw. pryzm. W przypadku tzw. VMS rysunki znaków i komunikaty wyświetlane są za pomocą diod LED. Znaki tego typu można zobaczyć zarówno na bramownicach nad drogą, jak i na urządzeniach mobilnych VMS.

GDDKiA – gdzie powstają stacje ładowania pojazdów elektrycznych na sieci dróg krajowych

To właśnie w kontakcie ze znakami VMS często wychodzi na jaw niedostateczna znajomość przepisów ruchu drogowego przez kierujących. Nie są do nich przyzwyczajeni, uznają je za sugestię, a nie za wymóg, przez co potrafią ignorować przekazywane na nich informacje, np. dotyczące ograniczenia prędkości.

Ważne bezpieczeństwo

Należy pamiętać, że każda informacja podawana na znaku zmiennej treści ma swoje uzasadnienie w sytuacji na drodze. Ograniczenie prędkości może wiązać się np. wypadkiem, pracami prowadzonymi w pasie drogowym lub tak jak to miało miejsce w ubiegłym tygodniu – za sprawą silnego wiatru. Nie stosując się do nakazów znaku VMS, kierowca ryzykuje życiem własnym, swoich pasażerów i innych uczestników ruchu!

GDDKiA – wszystkie odcinki pozbawione kategorii dróg krajowych i zaliczone do dróg wojewódzkich w 2021 roku

Oprócz znaków pionowych na drogach funkcjonują też znaki poziome, które służą określeniu jej geometrii oraz organizacji ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów. Wskazują także miejsca postojowe na drogach i parkingach, zwiększają również poziom bezpieczeństwa.

Do oznakowania i przekazywania informacji na drogach wykorzystywane są także świetlne sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), takie jak np. drogowe bariery ochronne czy poduszki zderzeniowe. Urządzenia BRD służą określeniu i fizycznemu zabezpieczeniu miejsc potencjalnie niebezpiecznych i ludzi pracujących na drodze.

Niebawem więcej znaków VMS

Liczba znaków zmiennej treści na sieci dróg krajowych będzie systematycznie rosnąć. Obecnie realizujemy projekt pn. Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I (KSZRD), który jest priorytetowym przedsięwzięciem GDDKiA z obszaru Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). W wyniku projektu powstanie Krajowy System Zarządzania Ruchem, wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia pozyskujące informacje m.in. o prędkości, liczbie i rodzaju pojazdów poruszających się daną drogą. Pokaże też dane o czasach przejazdu na poszczególnych trasach, informacje o stanie nawierzchni, zajętości miejsc parkingowych, a także dane meteorologiczne. Informacje zbierane przez system wyświetlane będą m.in. na znakach zmiennej treści.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Dofinansowanie wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowalnych. Jest to obecnie największy projekt ITS tego typu realizowany w Europie.

Źródło: GDDKiA