GDDKiA – wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/21 na drogach wojewódzkich

W listopadzie ubiegłego roku opublikowaliśmy syntezę wyników Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/21 (GPR) dla dróg krajowych. Dziś prezentujemy wyniki pomiarów na drogach wojewódzkich, przeprowadzonych przez poszczególnych zarządców dróg wojewódzkich zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez GDDKiA.

Drogi wojewódzkie (ich oznakowanie składa się z trzech cyfr, np. droga wojewódzka nr 747) stanowią podstawowe uzupełnienie sieci dróg krajowych i łącznie z nimi przenoszą zdecydowaną większość ruchu w kraju. Pomiary na tych drogach wykonywane są przez poszczególnych zarządców dróg wojewódzkich w tym samym okresie co pomiary na drogach krajowych. Obowiązek przeprowadzania okresowych pomiarów ruchu wynika z ustawy o drogach publicznych. Opracowana przez GDDKiA metoda i wytyczne pomiaru dla dróg wojewódzkich zapewniają spójność i porównywalność wyników uzyskanych dla dróg krajowych i wojewódzkich.

GDDKiA – jak poprawnie zachować się przejeżdżając przez tunel

Dane o ruchu na drogach wojewódzkich będą mogły być wykorzystywane przez poszczególnych zarządców dróg wojewódzkich do rozwoju i utrzymania sieci drogowej. Na ich podstawie mogą być podejmowane decyzje o budowie nowych dróg, czy też dokonywana ocena potrzeb utrzymaniowych istniejącej sieci dróg wojewódzkich. Wyniki mogą być wykorzystywane do zarządzania ruchem, analiz ekonomicznych i środowiskowych oraz analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich.

Podstawowe informacje o przeprowadzonym pomiarze

GPR 2020/21 został przeprowadzony na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich o długości 27 678 km, która została podzielona na 3111 odcinków pomiarowych. Podobnie jak w przypadku dróg krajowych, wiodącą metodą realizacji pomiaru była metoda wideorejestracji – udział pomiarów wideo na drogach wojewódzkich przekroczył bowiem 50 proc. Jest to ogromny skok jakościowy w stosunku do poprzednich pomiarów generalnych, przekładający się na jakość uzyskanych wyników. Należy również zaznaczyć, że zastosowane przez GDDKiA działania organizacyjne i metodologiczne pozwoliły zminimalizować wpływ pandemii COVID-19 na uzyskane wyniki, tak aby mogły one stanowić podstawowe źródło informacji o ruchu na okres najbliższych kilku lat.

GDDKiA – gdzie powstają stacje ładowania pojazdów elektrycznych na sieci dróg krajowych

Wyniki z dróg wojewódzkich uzupełniają dane GPR 2020/21, którym objęto sieć dróg krajowych o długości 18 256 km (wg stanu na 31 maja 2021 r.), podzieloną na 2289 odcinków pomiarowych.   Przypomnijmy, że drogi krajowe mają numerację jedno- lub dwucyfrową (np. droga krajowa nr 2, nr 92).

Trzykrotnie mniejszy ruch niż na krajówkach

Średni dobowy ruch roczny (SDRR) na drogach wojewódzkich z GPR 2020/21 wyniósł 4231 pojazdów na dobę, czyli był o około 20 proc. większy niż w 2015 roku. Dla porównania SDRR na drogach krajowych był prawie trzykrotnie większy i wynosił 13 574 pojazdów na dobę, co stanowiło ok. 21 proc. wzrost w stosunku do wyników GPR 2015.

Największe obciążenie ruchem, wynoszące ponad 5000 poj./dobę, wystąpiło w województwach małopolskim, śląskim i mazowieckim. Najmniejsze obciążenie ruchem sieci dróg wojewódzkich, poniżej 3000 poj./dobę, wystąpiło w województwie lubuskim oraz warmińsko-mazurskim – było prawie trzykrotnie mniejsze od największego w kraju.

W GPR 2020/21 około 16 736 km dróg wojewódzkich (60,4 proc.) obciążonych było ruchem w granicach od 1000 do 4000 poj./dobę. Ruch poniżej 1000 poj./dobę występował na 2389 km dróg wojewódzkich, co stanowiło 8,6 proc. sieci dróg wojewódzkich objętej pomiarem ruchu. Ruch powyżej 6000 poj./dobę zarejestrowano na 5777 km dróg wojewódzkich (20,9 proc.), z czego na 1735 km (6,3 proc.) ruch był większy od 10 000 poj./dobę.

Największe wartości SDRR na drogach wojewódzkich zarejestrowano na odcinkach znajdujących się w pobliżu dużych aglomeracji miejskich oraz dojazdach do węzłów na autostradach i drogach ekspresowych.

Najbardziej obciążone ruchem w GPR 2020/21 drogi wojewódzkie jednojezdniowe to:

  • droga nr 946, Żywiec, al. Jana Pawła II – ul. Sienkiewicza, SDRR 32 878 poj./dobę,
  • droga nr 634, Ząbki – Zielonka, SDRR 26 351 poj./dobę,
  • droga nr 631, Zegrze – Nieporęt, SDRR 25 927 poj./dobę,
  • droga nr 719, Pruszków, ul. Poznańska – gr. miasta, SDRR 25 713 poj./dobę,
  • droga nr 721, Konstancin-Jeziorna, ul. Śniadeckich – ul. Mirkowska, SDRR 24 449 poj./dobę.

Najbardziej obciążone ruchem w GPR 2020/21 drogi wojewódzkie dwujezdniowe to:

  • droga nr 631, Zielonka – Warszawa, SDRR 49 343 poj./dobę,
  • droga nr 719, Warszawa – Reguły, SDRR 42 930 poj./dobę,
  • droga nr 724, Warszawa – Konstancin-Jeziorna, SDRR 39 912 poj./dobę,
  • droga nr 719, Reguły – Pruszków, SDRR 34 344 poj./dobę,
  • droga nr 631, węzeł Zielonka – Zielonka, SDRR 31 813 poj./dobę.

 

Synteza wyników GPR 2020/21 na drogach wojewódzkich, zawierająca szczegółową analizę uzyskanych wyników, dostępna jest w informacji podsumowującej pomiar, również ten na drogach krajowych.