Autostrada A2 – nowe stawki opłat za przejazd na odcinku Nowy Tomyśl – Konin

Od 10 stycznia 2022 roku zmianie ulegają stawki opłat za przejazd płatnymi odcinkami Autostrady Wielkopolskiej na trasie Nowy Tomyśl – Konin. Zmiana podyktowana jest rosnącymi kosztami utrzymania autostrady oraz wzrostem inflacji. Koszt przejazdu odcinkiem autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl pozostaje bez zmian.

Zmiana stawek opłat za przejazd 150 km odcinkiem A2 zostanie wprowadzona 10 stycznia 2022 roku. Obowiązująca od tego dnia od godziny 6.00 rano stawka za przejazd każdym z trzech 50 km odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem będzie wynosić:

  • 25 zł – Kat. 1 (motocykle i pojazdy osobowe o dwóch osiach)
  • 37 zł – Kat. 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami)
  • 57 zł – Kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami)
  • 87 zł – Kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż̇ trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami)
  • 250 zł – Kat. 5 (pojazdy ponadnormatywne)

Podane stawki zawierają 23 proc. podatku VAT, bowiem opłaty na koncesyjnych autostradach w Polsce są objęte podatkiem od towarów i usług, w przeciwieństwie do publicznych autostrad na których takiego podatku się nie pobiera.

Koszt przejazdu Autostradą Wielkopolską na trasie Świecko – Nowy Tomyśl pozostaje bez zmian. Kierowcy pojazdów kategorii 1 płacą w tym przypadku 18 PLN za przejechanie 106 km. Przejazd całym odcinkiem Autostrady Wielkopolskiej od Świecka do Konina o długości 255 km kosztuje kierowców aut osobowych około 36 groszy za jeden kilometr.

GDDKiA – w 2021 roku oddano do użytku ponad 425 km nowych dróg

Zmiana cen podyktowana jest wzrostem kosztów utrzymania, obsługi kredytów oraz realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego. Rosnąca w szybkim tempie i utrzymująca się na najwyższym poziomie od 20 lat inflacja, wzrost cen w sektorze budowlanym oraz cen producenckich przekładają się na wzrost kosztów zarówno utrzymania jak i aktualnie realizowanych i planowanych inwestycji. Według najnowszego szacunku GUS w grudniu 2021 roku inflacja osiągnęła poziom najwyższy od ponad dwóch dekad – aż 8,6% proc w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego. Ceny w transporcie rosły w tempie dwucyfrowym, a ich wzrost przekroczył 24 proc. Dodatkowo wskaźnik cen producenckich nieprzerwanie rośnie od 14 miesięcy we wszystkich sekcjach przemysłu, osiągając w listopadzie poziom 13,2 proc. r/r – najwyżej od 10 lat.

GDDKiA – potencjalni samobójcy w tunelu na S2 pod Ursynowem

Autostrada Wielkopolska jest najdłuższym i obecnie najstarszym odcinkiem A2. Jest także najmocniej eksploatowaną autostrada w kraju, z dużym udziałem pojazdów ciężkich. Średni dobowy ruch pojazdów na odcinku Nowy Tomyśl – Konin wynosi około 30 tysięcy. Mimo rosnących kosztów, Autostrada Wielkopolska realizuje prace modernizacyjne zgodnie z przyjętym planem i zobowiązaniami umowy koncesyjnej, aby zapewnić kierowcom wysoką jakość i bezpieczeństwo podróży:

  • W 2021 roku przeprowadzona została modernizacja nawierzchni na węźle autostradowym Września, wymieniono kolumny alarmowe SOS oraz modernizowano budynki toalet na MOP oraz PPO,
  • Planowany jest remont nawierzchni na odcinku Nowy Tomyśl – Poznań Zachód, remont obiektów inżynierskich (mosty i wiadukty autostradowe) oraz budowa nowej bazy utrzymania we Wrześni,
  • Rozbudowywana jest sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz przygotowywane są rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i zwiększające bezpieczeństwa kierowców.,
  • Rozpoczęły się prace planistyczne nad dalszą rozbudową obwodnicy Poznania o 3 pas ruchu na odcinku Poznań Krzesiny – Poznań Wschód.

Warto podkreślić, że inwestycje realizowane przez Autostradę Wielkopolską I nie obciążają budżetu państwa ani kieszeni podatników. Większe wpływy z tytułu zmian stawek opłat w ostatnich latach przeznaczone zostały m.in. na rozbudowę obwodnicy Poznania o trzeci pas. Inwestycja ta kosztowała ponad 200 mln złotych i została całkowicie sfinansowana ze środków własnych koncesjonariusza. Nowoczesna autostradowa obwodnica Poznania jest chętnie wykorzystywana przez kierowców poznańskiej metropolii. Aktualnie natężenie ruchu w tym miejscu sięga 90 tysięcy pojazdów na dobę. Zaledwie ¼ korzystających z autostradowej obwodnicy stolicy Wielkopolski płaci za przejazd, natomiast aż 75 proc. ruchu na obwodnicy stanowią pojazdy wjeżdżające z trasy S11, arterii miejskich oraz S5, które korzystają z obwodnicy bezpłatnie.

Autostrada Wielkopolska pracuje nad wdrożeniem udogodnień dla kierowców podróżujących koncesyjnym odcinkiem A2 w zakresie elektronicznego poboru opłat, przy zastosowaniu odczytu tablic rejestracyjnych, tzw. videotollingu. Będzie to systemem znany już z innych polskich koncesyjnych autostrad oraz zgodny z europejskim standardem. Jak tylko Ministerstwo Infrastruktury wyda zgodę w tym zakresie, zostaną poczynione starania by zrealizować taki projekt bez zbędnej zwłoki i z korzyścią dla wszystkich użytkowników Autostrady Wolności.

Źródło: Autostrada Wielkopolska