DEKRA Polska – stanowisko w sprawie aktualizacji cen za urzędowe badania techniczne pojazdów

DEKRA Polska prowadząc własne stacje kontroli pojazdu jak również skupiając ponad 165 stacji kontroli pojazdów w programie Partner DEKRA popiera konieczność pilnego wprowadzenia aktualizacji cen za urzędowe badania techniczne (przeglądy rejestracyjne).

Urzędowe badania techniczne (przeglądy rejestracyjne) przyczyniają się w istotny sposób do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Badania wypadków drogowych prowadzone przez DEKRA wraz z Policją w Niemczech wskazują, że główną przyczyną prawie 8% wypadków drogowych był zły stan techniczny pojazdów.

Obecnie przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów zmagają się z poważnymi trudnościami finansowymi wynikającymi z faktu, iż cena za badanie techniczne nie była rewaloryzowana od przeszło 17 lat. W tym czasie najniższe wynagrodzenie wzrosło z 890 zł do 2.800 zł. Oprócz rosnących ogólnych kosztów mediów oraz innych związanych z utrzymaniem budynku stacji kontroli pojazdów, wysokie wymagania w stosunku do diagnostów, jak również konieczność ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem w sprawności wyposażenia technicznego oraz jego dostosowaniem do zmieniających się przepisów, powoduje, że poważna część przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów prowadzi tę działalność na granicy opłacalności lub notując straty.

DEKRA – jak zweryfikować auto używane przed zakupem

Powyżej opisana sytuacja może prowadzić do stopniowego zamykania stacji kontroli pojazdów oraz stanowi na pewno duże zagrożenie w zakresie rzetelnego przeprowadzania badań technicznych, co będzie mieć bezpośredni wpływ na zwiększenie ryzyka uczestnictwa w ruchu drogowym pojazdów w złym stanie technicznym stanowiąc tym samym poważne zagrożenie w ruchu drogowym.

DEKRA – samochody po powodzi – jak uniknąć problemów

DEKRA Polska oraz stacje kontroli pojazdów skupione w programie Partner DEKRA Polska apelują o jak najszybsze wprowadzenie uaktualnienie ceny za podstawowe badanie samochodu osobowego do kwoty 184,50 zł brutto, w takiej samej proporcji aktualizację pozostałych cen za urzędowe badania oraz zapewnienie corocznej, inflacyjnej aktualizacji cen za badanie techniczne.

Źródło: DEKRA Polska