Torslanda – pierwsza fabryka aut Volvo Cars całkowicie neutralna klimatycznie

Firma Volvo Cars zrobiła kolejny krok w kierunku spełnienia swoich ambicji, aby globalna sieć produkcyjna była neutralna dla klimatu do 2025 r. Jej kluczowa fabryka – Torslanda w Szwecji jest pierwszą fabryką samochodów, która osiągnęła status całkowicie neutralnej dla klimatu.

Volvo Cars ma teraz dwie fabryki neutralne klimatycznie, obydwie na terenie Szwecji. W 2018 roku ten status osiągnął zakład produkcyjny silników w Skövde. Teraz przyszedł czas na pierwszą fabrykę całych aut – w Torslandzie.

Volvo Cars uważa zakład produkcyjny za całkowicie neutralny dla klimatu, jeśli nie odnotowuje wzrostu netto emisji gazów cieplarnianych do atmosfery w wyniku zużycia energii elektrycznej i ogrzewania przez zakład.

Najstarsza fabryka firmy w Torslanda jest zasilana neutralną dla klimatu elektrycznością od 2008 r. Obecnie posiada również neutralne dla klimatu ogrzewanie. Połowa energii cieplnej elektrowni pochodzi z biogazu, a druga połowa jest pozyskiwana głównie z ciepłownictwa komunalnego poprzez przemysłowe ciepło odpadowe.

Ustanowienie Torslandy jako naszej pierwszej neutralnej dla klimatu fabryki samochodów to znaczący kamień milowy – powiedział Javier Varela, szef ds. operacji przemysłowych i jakości w Volvo Cars. Zobowiązujemy się do osiągnięcia neutralności klimatycznej sieci produkcyjnej do 2025 r. To osiągnięcie pokazuje naszą determinację z jaką pracujemy nad zmniejszeniem naszego wpływu na środowisko.

Torslanda nie tylko staje się neutralna dla klimatu, ale także stale zmniejsza ilość zużywanej energii. Usprawnienia energetyczne w 2020 r. zaowocowały rocznymi oszczędnościami energii wynoszącymi prawie 7 000 megawatogodzin (MWh), co odpowiada rocznemu zużyciu energii w ponad 450 szwedzkich gospodarstw domowych.

Volvo XC40 Recharge P8 – elektryczny hit za 268 tys. zł (polskie ceny)

W nadchodzących latach zakład planuje dokonać dalszych ulepszeń wydajności, między innymi systemów oświetlenia i ogrzewania, co powinno przynieść dodatkowe roczne oszczędności energii w wysokości około 20 000 MWh do 2023 r. Te oszczędności energii są częścią szerszych ambicji Volvo Cars, aby zmniejszyć zużycie energii na samochód wyprodukowany w jego sieci produkcyjnej o 30 procent w 2025 roku.

Aby Volvo Cars mogło osiągnąć swój cel, jakim jest neutralna dla klimatu działalność produkcyjna, potrzebuje pełnego wsparcia lokalnych partnerów w rządzie i biznesie, aby uzyskać dostęp do neutralnej dla klimatu energii elektrycznej i ogrzewania. Ponadto Volvo Cars rozwinie na miejscu własną zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Neutralny dla klimatu cel produkcyjny Volvo Cars jest częścią planu firmy, jednego z najbardziej ambitnych w branży. Centralnym punktem planu są ambicje Volvo Cars, aby zelektryfikować całą swoją ofertę.

Jednak plan wykracza poza eliminację emisji z rury wydechowej poprzez całkowitą elektryfikację, a także dąży do rozwiązania problemu emisji dwutlenku węgla w szerszych operacjach firmy, jej łańcuchu dostaw oraz poprzez recykling i ponowne wykorzystanie materiałów poprzez przyjęcie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Źródło: Volvo