Koncern Volkswagen zamknął 2020 rok wynikiem lepszym od oczekiwanego i przyspiesza transformację

Pomimo pandemii Covid-19 koncern Volkswagen zakończył rok obrachunkowy 2020 z wynikiem lepszym od spodziewanego. Ważne strategiczne decyzje przyspieszyły ponadto zmiany w koncernie mające przekształcić go w przedsiębiorstwo high-tech.

O dobrym wyniku i skutecznym ograniczeniu skutków pandemii zadecydowały dobre zarządzanie sytuacją kryzysową, szybka poprawa na największym pojedynczym rynku, jakim są Chiny oraz przede wszystkim stabilniejszy biznes w zakresie usług premium i finansowych. Przychód ze sprzedaży wyniósł 222,9 miliarda euro (-11,8 procent) i okazał się lepszy niż sprzedaż (-16,4 procent). Zysk operacyjny przed zdarzeniami specjalnymi związanymi (sprawa diesli) osiągnął dobry poziom 10,6 miliarda euro (-45,0 procent), mimo pandemii. Operacyjna stopa zwrotu przed zdarzeniami specjalnymi wyniosła 4,8 (7,6) procent. Solidny model działalności spowodował, że przepływ gotówki netto w dziale samochodów wyniósł 6,4 miliarda euro (-41,3 procent). Płynność netto w dziale samochodów wzrosła o 25,9 procent do bardzo dobrego poziomu 26,8 miliarda euro.

Zarząd i Rada Nadzorcza proponują stałą dywidendę w wysokości 4,80 euro za akcję zwykłą i 4,86 euro za akcję uprzywilejowaną. Dzięki temu wskaźnik stopy wypłat dywidend w wysokości 29,0 procent niemal osiągnąłby strategiczny cel wynoszący 30 procent. Zysk na każdą akcję zwykłą wyniósł 16,60 (26,60), a na akcję uprzywilejowaną 16,66 (26,66) euro.

Frank Witter, Członek Zarządu Koncernu ds. Finansów i IT, stwierdził: „Covid-19 przyniósł nam nieznane dotąd wyzwania. Koncern Volkswagen skutecznie przeciwdziałał w zeszłym roku wpływowi pandemii na bieżącą działalność, a jednocześnie podjął ważne strategiczne decyzje dotyczące własnej transformacji. Przedłożone wyniki finansowe są znacznie lepsze niż się spodziewano i pokazują na co stać nasz koncern, zwłaszcza w kryzysie. Rezultaty osiągnięte w drugim półroczu, które okazały się znacznie lepsze od pierwszego, zamierzamy przenieść na bieżący rok, a realizacja programów w zakresie kosztów stałych i zakupów trwale nas wzmocni. Dlatego spoglądamy w przyszłość optymistyczniej i zamierzamy uzyskać w skali koncernu operacyjną stopę zwrotu mieszczącą się w górnym zakresie spodziewanego przedziału”.

W roku obrachunkowym 2020 koncern Volkswagen sprzedał 9,2 miliona pojazdów (-16,4 procent) i nieznacznie, do 13,0 (12,9) procent, zwiększył swój udział w światowym rynku samochodów osobowych. W ramach globalnej ofensywy w zakresie samochodów elektrycznych klientom dostarczono 422.000 aut elektrycznych i hybryd typu plug-in, a więc trzy razy więcej niż w poprzednim roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 222,9 miliarda euro. Spadek o 11,8 procent w porównaniu z rokiem poprzednim został spowodowany przede wszystkim zmniejszeniem sprzedaży wynikającym z pandemii Covid-19. Zysk operacyjny przed zdarzeniami specjalnymi osiągnął mimo to dobry poziom 10,6 (19,3) miliarda euro, co odpowiada operacyjnej stopie zwrotu przed zdarzeniami specjalnymi w wysokości 4,8 (7,6) procent. Oprócz spadku sprzedaży negatywny wpływ miały niekorzystne kursy walut, wynik obciążyły ponadto jednorazowe wydatki na restrukturyzację wynoszące 0,5 miliarda euro. Pozytywny skutek miały natomiast niższe koszty stałe. Zysk koncernu Volkswagen przed opodatkowaniem wyniósł 11,7 (18,4) miliarda euro. Operacyjna stopa zwrotu przed opodatkowaniem zmniejszyła się do 5,2 (7,3) procent. Zysk operacyjny spółek chińskich wyniósł 3,6 (4,4) miliarda euro.

Volkswagen liderem cyfrowych przemian w motoryzacji

Przepływ gotówki netto w dziale samochodów okazał się jednoznacznie pozytywny i mimo pandemii Covid-19 osiągnął poziom 6,4 (10,8) miliarda euro, spadek w porównaniu z poprzednim rokiem był w głównej mierze spowodowany niższym zyskiem i zwiększonym odpływem środków wynikającym ze sprawy diesla. Pozytywny wpływ miało przede wszystkim skuteczne zarządzanie zasobami. Płynność netto poprawiła się – także ze względu na dobrze ulokowane obligacje hybrydowe – osiągając wysokość 26,8 (21,3) miliarda euro. Mimo dużo mniejszych kosztów badań i rozwoju w dziale samochodów ich udział wynoszący 7,6 (6,7) procent okazał się – z powodu wywołanego pandemią dużego spadku przychodów ze sprzedaży – wyższy niż rok wcześniej. Ze względu na znaczne zmniejszenie nakładów inwestycyjnych ich udział w dziale samochodów zmniejszył się do 6,1 (6,6) procent.

Koncern Volkswagen – perspektywy

Koncern Volkswagen przewiduje, że dostawy dla klientów w roku 2021 – zakładając skuteczne stłumienie pandemii Covid-19 – przy wciąż trudnej sytuacji rynkowej okażą się znacznie większe niż rok wcześniej. Wyzwaniem będą zwłaszcza koniunktura na rynku, rosnąca konkurencja, niestabilność rynków surowcowych i dewizowych, zabezpieczenie łańcucha dostaw oraz ostrzejsze wymagania w zakresie emisji szkodliwych substancji. Spodziewamy się, że przychód ze sprzedaży w koncernie Volkswagen i dziale samochodów osobowych będzie w 2021 roku znacząco większy niż w poprzednim roku. W wypadku wyniku operacyjnego koncernu i działu samochodów osobowych w 2021 roku spodziewamy się rentowności operacyjnej w przedziale 5,0-6,5 procent. W dziale samochodów dostawczych, przy znacznie większych niż rok wcześniej przychodach ze sprzedaży, spodziewamy się operacyjnej stopy zwrotu w przedziale 4,0-5,5 procent przed nakładami na restrukturyzację. W dziale Power Engineering liczymy się z przychodami mniejszymi niż ubiegłoroczne i z zyskiem operacyjnym na granicy rentowności. W dziale usług finansowych, przy znacznie większych niż rok wcześniej przychodach, oczekujemy zysku operacyjnego na ubiegłorocznym poziomie.

Zakładamy, że w dziale samochodów udział badań i rozwoju wyniesie w 2021 roku 7 procent, a udział inwestycji – 6 procent. Spodziewamy się, że wpływ sprawy diesla na płynność będzie w 2021 roku mniej więcej taki sam, jak w roku minionym, a efekty działalności w zakresie fuzji (Merger&Acquisition) okażą się znacznie większe. Z tego powodu spodziewamy się przepływu gotówki netto na ubiegłorocznym poziomie. Płynność netto w dziale samochodów zapewne nieznacznie wzrośnie w 2021 roku. Spodziewamy się zysku z inwestycji (ROI) wyraźnie powyżej minimalnego celu procentowego.

Źródło: Volkswagen