InsightOut Lab – wiedza na temat hybryd jest zaskakująco niska – niemal 40% badanych myśli, że zwykłą hybrydę można ładować z gniazdka (raport)

Jak wynika z najnowszego badania InsightOut Lab i marki Volkswagen, wiedza respondentów na temat hybryd to połączenie przypadkowych, często wykluczających się nawzajem tez.

Z badania przeprowadzonego przez zespół analityczny InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen wynika, że ośmiu na dziesięciu ankietowanych Polaków (80%) deklaruje, że orientuje się, czym są samochody hybrydowe (70% – raczej się orientuje; 10% – zdecydowanie się orientuje). Odsetek ten jest zaskakująco wysoki, choć – jak to bywa z deklaracjami – nie do końca pokrywa się z poziomem wiedzy na temat aut z mieszanym napędem.

Hybryda typu plug-in a zwykła hybryda

Z punktu widzenia marki Volkswagen, która oferuje pięć modeli z napędem hybrydowym typu plug-in, zbadanie poziomu wiedzy Polaków na temat tego rodzaju napędu było niezwykle istotne. Jak się okazuje, 36% respondentów twierdzi, że wie, czym różnią się zwykłe hybrydy (HEV) od hybryd typu plug-in (PHEV). 64% przyznaje otwarcie, że nie ma wiedzy, która pozwala odróżnić oba rodzaje napędów (41% – raczej nie; 23% – zdecydowanie nie). Ma to odzwierciedlenie w odpowiedziach na kolejne pytania.

Zdaniem 26% badanych, każdy samochód hybrydowy może być ładowany z zewnętrznego źródła, czyli np. z domowego gniazdka lub z publicznej ładowarki. 13% twierdzi, że w ten sposób można ładować tylko zwykłą hybrydę, a 14% – że ani HEV, ani PHEV nie może być ładowany w ten sposób. Oznacza to, że 39% ankietowanych jest zdania, że zwykłą hybrydę można ładować z zewnętrznego źródła. Jedynie niespełna połowa (46%) respondentów wskazała poprawną odpowiedź, czyli hybrydę typu plug-in, a należy założyć, że część z tych odpowiedzi jest wynikiem przypadkowego wyboru na chybił trafił – w końcu 64% badanych przyznało, że nie odróżnia obu rodzajów napędów. Potwierdzają to zresztą odpowiedzi na kolejne pytania.

„Który rodzaj auta hybrydowego po wyczerpaniu zapasu prądu musi zostać podłączony do zewnętrznego źródła energii (np. do gniazdka lub ładowarki), żeby znów można było używać silnika elektrycznego?”. Co trzeci ankietowany (33%) odpowiedział, że każdy samochód hybrydowy. Tymczasem – jak wspomniano wcześniej – tylko co czwarty respondent (26%) jest zdania, że każda hybryda może być ładowana z zewnętrznego źródła. Innymi słowy, część ankietowanych jest zdania, że choć wszystkie hybrydy muszą być ładowane z zewnętrznego źródła, to nie można ich do
tych źródeł podłączyć. Tylko 15% badanych Polaków zdaje sobie sprawę, że zarówno zwykła hybryda (HEV), jak i hybryda typu plug-in (PHEV) nie muszą być doładowywane z gniazdka lub ładowarki, by ich silnik elektryczny mógł pracować, bo doładowują swoje akumulatory m.in. za sprawą rekuperacji.

Odsetek ten jest zaskakująco niski, biorąc pod uwagę fakt, że na pytanie „Który samochód hybrydowy pozwala na ładowanie akumulatora silnika elektrycznego podczas jazdy?” 39% respondentów odpowiada zgodnie z prawdą, że „każdy samochód hybrydowy”. Jednocześnie 31% uważa, że podczas jazdy ładują się tylko hybrydy typu plug-in, 15% – że tylko zwykłe hybrydy, a kolejne 15% – że żaden samochód hybrydowy.

50 km na prądzie

Jaki rodzaj auta hybrydowego pozwala przejechać bez przerwy około 50 km wyłącznie na silniku elektrycznym? Zdaniem niemal połowy ankietowanych Polaków (47%) potrafią to wszystkie hybrydy (i plug-in, i zwykłe), 14% badanych jest zdania, że tylko zwykłe hybrydy, a 8% – że żaden samochód hybrydowy. Tylko 30% zaznacza hybrydy typu plug-in, co jest zgodne z prawdą (wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ wartości dziesiętne zostały zaokrąglone w dół).

Volkswagen – mobilny robot ładujący – wizja automatycznego ładowania samochodów elektrycznych

Jak to możliwe, że w wielu przypadkach odsetek prawidłowych odpowiedzi na pytania dotyczące cech hybryd nie osiąga 36%, czyli odsetka osób, które deklarują, że odróżniają hybrydy typu plug-in od zwykłych?

Ci, którzy deklarują, że odróżniają hybrydy plug-in od zwykłych, też się mylą

Bardzo wyraźnie widać, że przeważająca grupa 64% respondentów deklarująca, że nie odróżnia hybryd typu plug-in od zwykłych hybryd, silnie wpływa na wyniki badania. Jak zatem prezentowałyby się one, gdybyśmy wzięli pod uwagę odpowiedzi tylko tych badanych, którzy zadeklarowali, że zdecydowanie wiedzą, czym różnią się oba rodzaje napędu (zadeklarowało to 8% badanych). W tej grupie badanych odsetek prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania jest co prawda największy, choć i tak jest zaskakująco mały.

Poniżej prezentujemy odsetek prawidłowych odpowiedzi we wspomnianej grupie ankietowanych:

• Jaki rodzaj samochodu hybrydowego może być ładowany bezpośrednio z gniazdka lub za pomocą zewnętrznej ładowarki? 63% – tylko samochód hybrydowy typu plug-in.

• Jaki rodzaj auta hybrydowego pozwala przejechać bez przerwy około 50 km wyłącznie na silniku elektrycznym? 46% – tylko samochód hybrydowy typu plug-in.

• Który rodzaj auta hybrydowego po wyczerpaniu zapasu prądu musi zostać podłączony do zewnętrznego źródła energii (np. do gniazdka lub ładowarki), żeby znów można było używać silnika elektrycznego? 24% – żaden samochód hybrydowy

• Który samochód hybrydowy pozwala na ładowanie akumulatora silnika elektrycznego podczas jazdy? 59% – każdy samochód hybrydowy.

Średnia prawidłowych odpowiedzi na powyższe pytania wynosi 48%, a zatem (średnio) niespełna co druga osoba deklarująca, że zdecydowanie odróżnia hybrydy typu plug-in od zwykłych hybryd potrafi prawidłowo ocenić cechy obu rodzajów napędu. Poziom wiedzy polskich respondentów na temat samochodów hybrydowych jest zaskakująco niski nawet wśród osób, które uważają, że odróżniają hybrydy PHEV od HEV.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen na panelu Ariadna, na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1051 osób. Kwoty zostały dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Najnowsze badanie, będące opisywane w powyższym raporcie, zostało zrealizowane w dniach 5-8 lutego 2021 r. metodą CAWI.

Źródło: Volkswagen / InsightOut Lab