Autostrada A2 – nowe stawki opłat na odcinku Nowy Tomyśl – Konin

Od 15 lutego 2021 roku zmianie ulegają stawki opłat za przejazd płatnymi odcinkami Autostrady Wielkopolskiej na trasie Nowy Tomyśl – Konin. Zmiana podyktowana jest rosnącymi kosztami utrzymania autostrady oraz wzrostem inflacji. Koszt przejazdu odcinkiem autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl pozostaje bez zmian.

Zmiana stawek opłat za przejazd 150-kilometrowym odcinkiem A2 zostanie wprowadzona 15 lutego 2021 roku. Obowiązująca od tego dnia od godziny 6.00 rano stawka za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem, a Koninem będzie wynosić:

 • 23 PLN – Kat. 1 (motocykle i pojazdy osobowe o dwóch osiach)
 • 34 PLN – Kat. 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami)
 • 52 PLN – Kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami)
 • 80 PLN – Kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż̇ trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami)
 • 230 PLN – Kat. 5 (pojazdy ponadnormatywne)

Podane stawki zawierają podatek VAT, bowiem opłaty na koncesyjnych odcinkach autostrad w Polsce w przeciwieństwie do publicznych autostrad, są objęte 23-procentowym podatkiem od towarów i usług.

Koszt przejazdu Autostradą Wielkopolska na trasie Świecko – Nowy Tomyśl pozostaje bez zmian. Kierowcy pojazdów kategorii 1 płacą w tym przypadku 18 PLN za przejechanie 106 km. Oznacza to, że przejazd całym odcinkiem Autostrady Wielkopolskiej od Świecka do Konina o długości 255 km kosztuje kierowców aut osobowych około 34 groszy za jeden kilometr.

Na poziom cen za przejazd płatnymi odcinkami Autostrady Wielkopolskiej wpływają realne koszty utrzymania, koszty obsługi kredytów oraz realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego. Zmiana cen podyktowana jest również utrzymującą się presją inflacyjną. Z danych Eurostatu wynika, że wzrost cen detalicznych w Polsce wyniósł w 2020 roku 3,4 proc. i był najwyższy w całej Unii Europejskiej. Z kolei jak podaje Narodowy Bank Polski inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii, a więc cen dóbr szczególnie wrażliwych na wewnętrzne i zewnętrzne szoki podażowe, utrzymywała się w drugiej połowie 2020 roku na rekordowym od 18 lat poziomie ponad 4 proc. Ponadto z danych NBP wynika, że oczekiwania inflacyjne wciąż utrzymują się na wysokim poziomie. Zdaniem ponad 61 proc. ankietowanych przedsiębiorców w ciągu najbliższych 12 miesięcy ceny będą rosły szybciej lub w tempie bieżącej inflacji.

Od wielu lat Autostrada Wielkopolska zapewnia podróżnym bezpieczny przejazd i usługę o najwyższym standardzie. Oznacza to w szczególności:

 • Bardzo dobre utrzymanie nawierzchni i bezpieczny przejazd,
 • 24 godzinną, 7 dni w tygodniu, stałą pomoc służb w przypadku awarii lub zdarzenia,
 • Infolinię i inne kanały komunikacji dla kierowców,
 • Czyste i bezpieczne Miejsca Obsługi Podróżnych,
 • Dostępność sieci stacji benzynowych wraz z restauracjami,
 • Dbałość o dobrostan zwierząt, przejścia i utrzymanie zieleni,
 • Wysokie standardy ochrony środowiska.

Autostrada Wielkopolska finalizuje obecnie rozbudowę autostradowej obwodnicy Poznania. Do inwestycji złotówki nie dołożyli podatnicy ani budżet państwa. Cały projekt jest finansowany ze środków własnych koncesjonariusza, a jego koszt netto to 202 mln PLN. Od 20 grudnia 2019 roku autostradowa obwodnica stolicy Wielkopolski na odcinku 16 km, pomiędzy węzłami Poznań Zachód – Poznań Krzesiny ma przejezdne po trzy pasy ruchu w obu kierunkach. Ten etap inwestycji został zrealizowany po raz pierwszy w Polsce „pod ruchem”. Kierowcy w trakcie rozbudowy mieli do dyspozycji cały czas po 2 pasy ruchu w obu kierunkach. Przejezdność 3-pasmowej autostradowej obwodnicy uzyskana pół roku szybciej niż pierwotnie zakładano nie oznaczała końca jej rozbudowy. W 2020 roku zrealizowano budowę nowych i rozbudowę istniejących ekranów akustycznych, wymieniono bariery drogowe na węzłach autostradowych, a także wymieniono oznakowania pionowe i poziome.

GDDKiA – zimowe utrzymanie dróg krajowych (stan aktualny)

Zadbano także o nowoczesne, inteligentne oświetlenie rozbudowanej obwodnicy. Zainstalowano 1300 opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED. Ich podstawową zaletą jest lepsze doświetlenie pasa drogi oraz energooszczędność. Tego typu oświetlenie zużywa o połowę mniej energii elektrycznej w porównaniu z tradycyjnym oświetleniem sodowym. System zarządzania oświetleniem pozwala na inteligentne sterowanie natężeniem światła. Dzięki temu można je dostosować do aktualnych warunków drogowych, pogodowych i natężenia ruchu. Ważną zmianą poprawiającą bezpieczeństwo kierowców było też uruchomienie pod koniec 2020 roku systemu zarządzania ruchem. Dziewięć tablic zmiennej treści od Gołusek do Nagradowic na bieżąco informuje o sytuacji na drodze.

Rozbudowa autostradowej obwodnicy Poznania jest niezwykle ważna dla setek tysięcy mieszkańców aglomeracji poznańskiej, którzy z obwodnicy stolicy Wielkopolski korzystają bezpłatnie. To także istotna inwestycja ułatwiająca krajowy i międzynarodowy transport, bowiem autostrada A2 jest głównym ciągiem komunikacyjnym łączącym wschodnią i zachodnią Polskę oraz Europę. To też najlepszy przykład trwałego dostarczania przez Autostradę Wielkopolską najwyższej jakości usługi autostradowej.

W 2020 roku Spółka wprowadziła zewnętrzne terminale płatnicze, umożliwiające płatności zbliżeniowe za przejazd autostradą bez konieczności podawania karty kasjerowi. Przeprowadziła też gruntowne remonty budynków toalet w Miejscach Obsługi Podróżnych. Ponadto rozbudowuje sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz opracowuje szereg rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska.

Autostrada Wielkopolska pracuje obecnie nad wdrożeniem udogodnień dla kierowców podróżujących koncesyjnym odcinkiem A2 w zakresie elektronicznego poboru opłat, przy zastosowaniu odczytu tablic rejestracyjnych, tzw. videotollingu. Równolegle z nowym systemem zostanie wprowadzony program lojalnościowy dla kierowców.

Źródło: Autostrada Wielkopolska